Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2

 • “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
  birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak
  şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah’ın gökyüzünden
  indirip kendisi ile ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde
  her çeşit canlıyı yaymasında ... düşünen bir topluluk
  için deliller vardır.” (Bakara suresi, 16 ayet.)

  Bu ayetten hareketle Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki
  bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Aklı kullanmayı öğütler.
  B) Evrendeki ölçü ve düzene dikkat çeker.
  C) Allah’ın ilmini ve sonsuz gücünü tanımaya yönlendirir.
  D) Geçmiş toplulukların yaşantılarından dersler çıkarılmasını ister.
  E) Evrenin yaratılışı hakkında düşünmeye ve araştırmaya teşvik eder.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5

 • İman taklidi ve tahkiki olarak ikiye ayrılır. Araştırma yapmadan,
  gerekçelerini bilmeden çevrenin telkini ile edilen
  iman taklide dayanır. Bakara suresi, 170. ayette anlatılan
  müşriklerin imanı bu tür imana örnektir. “Onlara, “Allah’ın
  indirdiğine uyun.” denildiğinde, “Hayır, atalarımızdan gördüğümüze
  uyarız.” dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş,
  doğru yolu bulamamışlarsa!”
  Buna göre;
  I. atalarının yolundan gitmek,
  II. neye niçin inanacağını bilmek,
  III. bilgilerin doğruluğunu araştırmak
  tutumlarından hangileri tahkiki imana sahip olmak
  için gereklidir?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • “Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana
  gelir. Eğer kişi, o hatadan nefsini uzaklaştırır, af talep
  eder ve tövbede bulunursa kalbi cilalanarak leke silinir.
  Aynı günahı işlemeye devam ederse, kalpteki leke artırılır.
  Hatta bir zaman gelir, kalbi tamamen kaplar.”
  Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
  A) Bile bile günah işlemek yanlıştır.
  B) Hatada ısrar etmek doğru değildir.
  C) Kalbi temizlemek insanın elindedir.
  D) Hata eden hatasını gizlemelidir.
  E) Aynı hatayı ısrarla yapmak kalbi kirletir.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7

 • “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Uyuyandan uyanıncaya
  kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına
  gelinceye kadar ve çocuktan buluğ (ergenlik) çağına gelinceye
  kadar.” (Hadis-i şerif)


  Bu üç kişiden sorumluluğun kalkma gerekçesi;
  I. Aklın fonksiyonunu yerine getirememesi
  II. Uykudayken insanın hareket edememesi
  III. Çocukken yapılanların hoş görülebilmesi
  durumlarından hangileridir?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I. ve II.
  D) I. ve III. E) II. ve III
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8

 • • “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
  • “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”
  • “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”
  Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine
  ulaşılamaz?
  A) İslam araştırmayı teşvik etmektedir.
  B) Her bilgi olduğu gibi kabul edilmelidir.
  C) Doğru bilgi yaygınlaştırılmalıdır.
  D) İlim öğrenmede cinsiyet ayrımı yapılamaz.
  E) Bilginin kimden geldiği değil doğruluğu önemlidir.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9

 • Allah, insanın varlık ve olaylar karşısında düşünmesi,
  ortaya çıkan problemlere akıl yetisini kullanarak çözüm
  üretmesi üzerinde ısrarla durur.
  Buna göre;
  I. “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘Hayır,
  atalarımızdan gördüğümüze uyarız’ dediler. Ya atalarının
  aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!”
  (Bakara suresi, 170. ayet)

  II. “Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten
  indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra
  yere yeniden hayat vermektedir, rüzgârları çeşitli yönlerden
  estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır.”
  (Câsiye suresi, ayet)

  III. “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar
  için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları
  da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini
  de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin
  için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.”
  (Bakara suresi, 21 ayet)
  ayetlerinden hangileri sözü edilen duruma örnek gösterilebilir?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10
 • Kur’an-ı Kerîm’e göre insanı insanın davranışlarına anlam
  kazandıran ve vahiy karşısında yükümlülük altına girmesini
  sağlayan akıldır. Kur’an’da akıl kelimesi çokça kullanılmakta
  ve fiil şeklinde geçmektedir. Geçtiği ayetlerde de
  genellikle “akletme”nin yani aklı kullanarak doğru düşünmenin
  önemi üzerinde durulmuştur. Kur’an terminolojisinde
  akıl “bilgi edinmeye yarayan bir güç” ve “bu güç ile elde
  edilen bilgi” şeklinde tarif edilmiştir.

  Bu parçada akıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
  değinilmemiştir?
  A) Bilgi kaynağı olduğuna
  B) Düşünme aracı olduğuna
  C) İnsanın sorumluluğuna sebep olduğuna
  D) Diğer varlıklardan ayırıcı özelliği olduğuna
  E) Kur’an’daki kullanımlarının nasıl olduğuna
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı