Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki dörtlüğün konusu nedir?

  ‘‘Her karış toprağın armağan bize,
  Bağrında şehitler yatar Türkiye’m
  Uzayıp giderken sevgin sonsuza,
  Güneş özgür doğar batar Türkiye’m’’

  A) Yurt sevgisi B) Yurda duyulan özlem
  C) Topraklarımızın nasıl alındığı D) Yurdumuz için neler yapmamız
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?
  A) Bilgili insanlara daima saygı duyarım
  B) Evdeki yazıcının ayarı bozulmuş
  C) Uzun mesafe koşucularının işi zordur
  D) Mutluluklar kolay elde edilmez
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 6
 • “ Sıramı başkasına verdiniz( ) benim için şeker koyarken kaşık kullanmadınız( ) benden özür bile dilemediniz( ) bu doğru mu( )” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) ( : ) ( ; ) ( ) ( ? )
  B) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( ? )
  C) ( : ) ( : ) ( , ) ( )
  D) ( , ) ( , ) ( ; ) ( ? )
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 10

 • ”Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?

  A) Cumhurbaşkanı devletin başıdır
  B) Havuz başında misafirlerle konuştuk
  C) O, başına buyruk tavırlar sergileyen bir insandır
  D) Hafta başında onunla buluşacağım
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 11
 • “Kağıt” ile “ağaç” sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır.Buna benzer bir anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangilerinde vardır?

  A) Öğrenci-okul
  B) Çerçeve-pencere
  C) Kitap-yazı
  D) Pekmez-üzüm
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 12
 • Aşağıdakilerin hangisinde kendi zamiri iyelik anlamını pekiştirmiştir ?

  A) Kendine ne yaptığını gördün mü ?
  B) Kendine güveniyor musun Recep ?
  C) Sen kendi başının çaresine bak
  D) Kendime yeni bir kitap aldım
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 14
 • Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayra¬ğı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ¬mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.
  Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler¬den hangisi söylenemez?

  A) Kişileştirme yapılmamıştır
  B) Benzetme yapılmıştır
  C) Karşılaştırma yapılmıştır
  D) Betimleme yapılmıştır
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 15
 • Zeliha, Berna, Sinem ve Nigar; iinde "meydan" szcnn getii deiik cmleler bulmaya alarak hem aralarnda eleniyorlar hem de bu szcn deiik anlamlarn reniyorlard. lk cmleyi Zeliha buldu: "Aklamaya gerek yoktu, gerekler gn gibi meydandayd." Zeliha'nn ardndan Sinem: "ehrin en byk meydanndaki ala pek ok devlet adam katld." dedi. Berna: "Bayram dolaysyla btn sokaklar, meydanlar asker doluydu." dedi. Nigar ise son olarak: "Evdeki herkese ok gvenir, paralarn meydanda brakrd." dedi.
  Buna gre rencilerden hangi ikisi "meydan" szcn ayn anlamda kullanmtr?

  A) Zeliha - Sinem B) Zeliha - Berna
  C) Berna - Nigar D) Berna Sinem
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 17
 • ”Ak saçlı başını alıp eline
  Kara hülyalara dal anneciğim,
  O titrek kalbini bahtın yeline,
  Bir ince tüy gibi sal anneciğim”

  Dörtlükte geçen sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

  A) Titrek B) İnce C) Kara D) Bahtın
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 20
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?

  A) Hayvanlar aslanın kükremesini duyunca kaçtılar
  B) Karadeniz kıyıları baştan başa güzel ormanlarla doludur
  C) Yeni yetişen nesillere önce insan sevgisini öğretmeliyiz
  D) Sanat adamı biraz da duygusal adam demektir
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 21
 • “Benim yazılarımda söylenmiş yaşanmış olanın dışında bir şey bulamazsınız, gelecekte de okunacak olmanın tek yolu bence budur.”

  Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

  A) Geleceğe kalmak isteyen yazarlar ilginç olayları anlatmalıdır
  B) Yarına kalan, beğenilen eserler gerçeği anlatan eserlerdir
  C) Bir yazar herkesin söyleyemediğini söyleyen kişidir
  D) Gelecekte de okunabilmek her yazarın en büyük arzusudur
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 23
 • Olanak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal anlamında kullanılmıştır?

  A) Bu olanaklardan faydalanmalısın
  B) Yeni bir sınav olanağı olabilir
  C) Olanaklarını doğru değerlendirmelisin
  D) Köyün hiçbir olanağı yok
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 24

 • Aşağıdakilerden hangisin yüklemi birleşik zamanlı bir eylem değildir.?

  A) Sahasında örnek alınacak bir yazardı
  B) Konuları defterine yazardı
  C) Erkenden yatağından kalkarmış
  D) İnsanlarla teker teker tokalaşırmış
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 26
 • “Hayatta yanlışa düşmemek için attığın adımı……….. düşünmelisin.” Cümlesi, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa “titizlenme” anlamı kazanmaz?

  A) Uzun uzadıya B) Enine boyuna C) Sakin sakin D) İnceden inceye
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 27

 • Bütün bildiklerimi yeniden gözden geçiriyorum onun kitaplarını okurken. “Acaba, sahi mi, hay Allah deyip deyip duruyorum.

  Cümlede sözü edilen yazarın özellikleri hangisi olabilir?

  A) Yerleşik kanıları sorgulaması
  B) Sürprizleri sevmesi
  C) Toplumdan kopuk olması
  D) İlgi çekici bir anlatım seçmesi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 28
 • “Herkesin üzerinde yabancı sloganlar yazılı tişörtlerle dolaştığı bir ülkede, yani Türkiye’de, insanların Türk filmine gitmesini beklemek abesle iştigaldir. Birey olarak kimlik arayışı içinde olan toplıma bz niye Türk filmi seyrettirmeye çalışıyoruz ki?”

  Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

  A) Toplumun beklentilerine yönelik filmlerin yapılmayışından
  B) Yabancı filmlerin kalitesine ulaşılamamasından
  C) Gençlerin Türk filmlerine gitmemesinden
  D) Türkiye’de bir kimlik sorunu yaşanmasından
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 30


 • “ Nice sultanları tahttan indirdi.
  Nicesinin gül benzini soldurdu
  Nicelerin gelmez yola gönderdi
  Bir ayrılık bir yoksulluk, bir ölüm”

  Yukarıdaki dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Didaktik B) Epik C) Lirik D) Dramatik
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 31


 • ’İşe geçen hafta başlamış: ama büronun havasına alışamamış.’ Cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Sınavı kazandığını öğrenince sevincinden havalara uçtu
  B) Havadaki bulutlara bakılırsa bugün yağmur yağacak
  C) Odanın havası çok ağırlaşmış, pencereyi açalım biraz
  D) Mezuniyet balosunun havası, onu çok etkilemişti
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 33
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

  A) Kedi duvardan atlayıp kaçtı
  B) Kadıncağız çürük dişlerini çektirdi
  C) Bu boş sözlerle kimseyi kandıramazsın
  D) Parayı çekmecenin gözüne koymuştum
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 35

 • “Şimdi kılıksızım, fakat
  Borçlarımı ödedikten sonra
  İhtimal bir kat daha yeni esvabım (elbise) olacak
  Ve ihtimal sen
  Beni yine sevmeyeceksin”

  Şair aşağıdakilerden hangisinden daha çok yakınmaktadır?

  A) Parasız kalmaktan B) Sevgi görememekten
  C) Mutlu olamamaktan D) Yalnız yaşamaktan
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 38
 • Bu konuda,Ali de az ok biziM gibi dnyor.
  Yukardaki cmleye altl izili szcn katt anlam adakilerden hangisinde vardr?
  A) Sorular, zorda olsa zmeye alacam
  B) Her halde, bu snavn birincisi olurum
  C) Bizi darldn, daha sonra fark ettim
  D) Onun fikirlerine bir para katlyorum
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 39
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır?
  A) Bu konuda, ben konuşmak istemiyorum
  B) Böylece bir engeli daha aşmış bulunuyoruz
  C) Elinde bir demet çiçek vardı
  D) Çocuğun kızamık olduğunu söylemiştim size
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 40
 • ”Köye gittiği zaman yüzüne kan geldi.” Cümlesindeki deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse cümlede anlatılmak istenenin tersi anlaşılır?
  A) Yüzünden düşen bin parça oluyordu
  B) Yüzü sirke satıyordu
  C) Beti benzi uçmuştu
  D) Etekleri tutuştu
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 41
 • Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir?
  A) Mektubunun gecikmesi beni üzdü
  B) Yükümüzü biraz olsun hafifletemez mi?
  C) Herkes bu konuda devlete yardım etmeli
  D) Bugün yine açız evlatlarım, diyordu
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 42

 • “Devrinin en güzel hamamlarından biri olarak şöhretini ve varlığını uzun yıllar muhafaza eden sayılı hamamlardan biriydi.”
  Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Sessiz yumuşaması
  B) Ses düşmesi
  C) Ses türemesi
  D) Kaynaşma
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 43
 • iirler ilediklere konulara eitli isimler alrlar. . iirde duygular, cokunluk, akclk; iirde reticilik esastr. .. iirde kahramanlk konular, iirde ise dalar, obanlk ve kr hayat ilenir.

  Yukardaki boluklara srasyla aadaki seeneklerin hangisi getirilmelidir?
  A) Lirik Didaktik Pastoral Epik
  B) Pastoral Lirik Didaktik - Pastoral
  C) Lirik - Didaktik - Epik Pastoral
  D) Lirik Epik Pastoral Didaktik
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 44
 • “Benim düşüncelerim beni bağlar. Kimseye kabul ettirme sıkıntım yok ve olmayacak. Bu yazımda da bunu göreceksiniz. Kendimi ifade ettim sadece. Özgür bir gezinti yaptım düşünce dünyamda.” diyen bir yazar ne türde yazı yazıyor olabilir?
  A) Eleştiri B) Deneme
  C) Anı D) Makale
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 45
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri, “özne- dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
  A) Bu şekilde giyinmek size hep yakışıyor
  B) Dalgalar sandalımızı kıyıya attı
  C) Sizi günlerden beri telefonla arıyoruz
  D) Ağaçların yaprakları günden güne sararıyor
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 47

 • “Garibim , nâmıma kerem diyorlar,
  Aslı’mı el almış harem diyorlar”
  Faruk Nafiz Çamlıbel
  ( Bir sonraki 2 soru bu dizelere göre cevaplandırılacaktır.)

  Yukarıdaki dizelerin hece ölçüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Onlu hece ölçüsüyle yazılmıştır
  B) Yirmi ikili hece ölçüsüyle yazılmıştır
  C) Serbest hece ölçüsüyle yazılmıştır
  D) On birli hece ölçüsüyle yazılmıştır
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 49
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır.
  A) Terliyken soğuk bir şey içme!
  B) Bu sokağın çeşmelerinde soğuk sular akardı
  C) Misafirlere soğuk davranıyorsun
  D) Soğuk sütten yoğurt yapılmaz
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 50
 • Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde öğeler “özne,belirtili nesne,dolaylı tümleç,yüklem” biçiminde sıralanmıştır?
  A) İnsan vatanını çok sevmelidir
  B) Bu yurdu Atatürk kurtarmıştır
  C) Dedem, bu madalyayı, Atatürk’ün elinden almış
  D) Cumhuriyet,29 ekim 1923’te ilan edildi.
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 53
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi belirtisiz isim tamlamasıdır?

  A) Birinci öğrenci okulun en başarılı öğrencisiydi
  B) Kayalardan şırıl şırıl akan berrak sulardı
  C) Herkes sever çalışkan insanı
  D) Testte çözemediğim soru tamlama sorusuydu
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 61
 • I. Yalnız taş duvar olmaz.
  II Yalnız kalmak onu çok üzdü
  III Olanları yalnız sana anlatırım
  IV oraya giderim yalnız bir şey anlatmam
  Yukarıdaki cümlelerde “yalnız” kelimesi kaç farklı görevde kullanılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 62
 • “Bir” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belgisiz sıfat” görevinde kullanılmıştır?
  A) Olanları bir bilen mutlaka çıkar
  B) Bir basamaklı sayıların en küçüğü birdir
  C) Problemi bir bilinmeyenli denklem olarak çözebilirsin
  D) Buralarda bir gün bile kalmadı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 64

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır ?
  A) Kendine özgü düşüncesi olmayana aydın demek zordur
  B) Söz ve davranışlarında ölçüyü kaçırmamalısın
  C) Her alanda iyi yetişmiş bilim adamlarına gereksinim vardır
  D) Göklerin maviliğini bir güvercin kanadında okşuyorum
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 65
 • Aşağıdakilerin hangisinde “ –ca , -ce” eki, eklendiği sözcüğe benzerlik anlamı katmıştır ?

  A) Yıllarca yurt dışında yaşanmıştı
  B) Tiyatrodan çıkınca eve gittik
  C) İnsanca yaşamak herkesin hakkıdır
  D) Geç kaldığı için , sessizce yerine oturdu
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 66 • Isevmesi
  IIişidir
  IIIbir
  IVbilinç
  Vdilini
  VIkişinin
  Numaralanmış sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
  A) III-VI-I-V-IV-II B) IV-III-VI-V-I-II
  C) VI-V-I-III-IV-II D) VI-III-V-I-II-IV
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 67
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer ögelere göre daha önemle vurgulanmıştır?
  A) Arkadaşım, sınıfta, dün bu fıkrayı anlattı
  B) Sınıfta bu fıkrayı dün arkadaşım anlattı
  C) Arkadaşım bu fıkrayı sınıfta dün anlattı
  D) Bu fıkrayı arkadaşım dün sınıfta anlattı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 68
 • Bugün genç ihtiyar, kadın, kız, kızan
  Uzanıp yatsak da çardak altında
  Boruyu çalınca yarın borazan
  Hemen toplanırız bayrak altında
  Altı çizili sözcüklerin yapısı, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
  A) Birleşik, basit, türemiş, basit
  B) Basit, birleşik, basit, türemiş
  C) Basit, türemiş, birleşik, basit
  D) Birleşik, basit, türemiş, türemiş
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 69

 • Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamalardan hangisi farklıdır?
  A) Buharlı ütünün işi bitmiş
  B) Müdür odasının kapısını açamadım
  C) Annesinin kazağını ütülerken yakmış
  D) Akşama doğru karpuzların hepsi satılmış
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 71

 • ‘ Bazı arkadaşlarımız kabul etse de etmese de bu işin sorumluluğu hepimizindir.’ Cümlesinde yer alan sıfatların çeşidi hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

  A) Belgisiz sıfat – sayı sıfatı
  B) Belgisiz sıfat – işaret sıfatı
  C) İşaret sıfatı – belgisiz sıfat
  D) Niteleme sıfatı – işaret sıfatı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 77
 • “Burada güneş
  Orada yağmur
  Güneşte de güzel dünya
  Yağmurda da güzel burası
  Şükürler olsun Allah’ım
  Şükürler olsun sana
  Verdiğin hayat pırıl pırıl”

  Bu dizelerde kelime halinde kaç zamir vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 81 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne- yüklem uygunsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

  A) Ara sıra, bazen dükkana uğrar
  B) Ailesini, çevresini çok özlüyordu
  C) Sen ve onlar buraya gel
  D) Yıldırımdan korunmak için, eve sığındılar
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 82
 • Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isim görevinde kullanılmıştır?

  A) İyi düşün, sonra karar ver
  B) İyi insanlar her zaman karşına çıkmaz
  C) İyi de bundan ne çıkar
  D) İyi giyimli insanlar çıktı marketten
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 84

 • "Uzun zamandır yaşamayı bırakmış bir insanın sesiydi bu."cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Zarf tümleci-Özne- Yüklem
  B) Yüklem-Özne
  C) Nesne-Dolaylı Tümleç-Yüklem
  D) Zarf Tümleci- Yüklem-Özne
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 86
 • Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi olarak kullanılmıştır?
  A) Bana bir tane ekmek alır mısın? B) Senin çakmağın yanmıyor mu? C) Dondurma yazın tüketilen bir yiyecektir D) İşleyen demir ışıldar
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 87
 • Aşağıdaki cümlelerin altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Birkaç gün tatile çıkacağız B) Onaltı kalem aldı
  C) Sokakda top oynuyorlar D) Biz ki adamı gözünden tanırız

  “Ne doğan güne hükmüm geçer.
  Ne halden anlayan bulunur;
  Ah aklımdan ölümüm geçer,
  Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur”
  Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Karamsar
  B) Alçak gönüllü
  C) Çaresiz
  D) Sıkıntılı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 92
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

  A) O çocuk Adem Yavuz İlköğretim Okulu’na gidiyor:
  B) Gebze ‘de bu günlerde güzel etkinlikler oluyor
  C) Bizim bu olaydan haberimiz yok
  D) Yeşil boyalı odalar eve ayrı bir hava katıyor
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 94
 • “Mecliste arif ol kelamı dinle
  El iki söylerse sen birin söyle
  Elinden geldikçe iyilik eyle
  Hatıra dokunup yıkıcı olma”

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) Sarmal uyak düzenine sahiptir
  C) Redif vardır
  D) Sesteş sözcük vardır
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz

8.Sınıf Türkçe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Türkçe dersi8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Türkçe dersi test çözme8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Türkçe testi çöz8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Türkçe testi çöz8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı