Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1
 • Aile, ekonomi, eitim ve siyaset gibi toplumu oluturan
  birok kurum vardr. Bu kurumlarn her birini de insanlar
  oluturur. evresi ile uyumunu salkl bir ekilde gerekletirmi
  ve gerekletirmeye devam eden kii, bu kurumlarda
  baarl bir ekilde yerini alr. Kurumlar sayesinde
  kendini gerekletirdii gibi, kendinden de bu kurumlara
  olumlu eyler katar. Bylelikle birey bulunduu kurumda
  kendi varln da salkl bir ekilde devam ettirir.
  Bu paragrafta zellikle aadaki kavramlardan hangisinden
  sz edilmektedir?
  A) Toplum
  B) Birey
  C) Kltr
  D) Sosyalleme
  E) Deerler
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2
 • Sosyalleşme bireyin sosyal değer ve davranış şekillerini
  öğrenmesi ve onlara uygun biçimde diğer insanlarla ilişki
  kurup bir arada yaşama alışkanlığı kazanmasıdır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi “sosyalleşme”ye
  örnek olarak gösterilebilir?
  A) Çocuğun arkadaş grubunun davranışlarını edinmesi
  B) Altını ıslatan bebeğin huysuzlanması
  C) Aç olan insanın yiyeceğe yönelmesi
  D) Uykusuz bir kişinin uyuyakalması
  E) Ani ve şiddetli bir sesle kişinin irkilmesi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3
 • Bir yetişkinin çocuk gibi, bir çocuğunda yetişkin gibi davranması
  tuhaf karşılanır. Aynı şekilde köy ortamında insanlarla
  selamlaşmamak veya kent ortamında her önüne
  çıkan insanla sohbet etmek de garip karşılanabilir. Bu durumu
  farklı toplumların davranışları üzerinden de örnekleyerek
  çoğaltmak mümkün...
  Sosyalleşme açısından paragraftan çıkarılabilecek en
  doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyalleşme özel bir eğitim gerektirir.
  B) Her insan her yerde sosyal davranamaz.
  C) Sosyal insanlar her yerde aynı davranırlar.
  D) Sosyalleşme kişiye, ortama ve toplumlara göre değişir.
  E) Farklılıklar yeni bir sosyalleşme süreci oluşturur.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5
 • “Kırk yaşına geldi, hala çocuk gibi davranıyor”, “yaşını başını
  almış birisi hiç böyle davranır mı?” gibi benzer şikâyet
  ifadeleri ile henüz kazanılmamış bir eksikliğe dikkat
  çekilir.
  Paragrafta sosyalleşmenin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisi dile getirilmektedir?
  A) Yaşa özgü kazanılması
  B) Topluma özgü kazanılması
  C) Cinsiyete özgü kazanılması
  D) Konuma özgü kazanılması
  E) Kişiye özgü kazanılması
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6
 • Toplumsal yaşamın sanat eserine benzediğini düşünüyorum.
  Her ikisi de yaşamın kendisidir. Renklerin, şekillerin,
  sınırların birbirini dikkate alışı; uzak, yakın mesafeler;
  ışık, gölge duyarlılığı; mantık dizgesi üzerine kurulu estetik
  duyarlılık; kısacası farklılıkların birbirini tamamlayan
  bütünlüğü. İhtimal ki, bir çizginin ya da bir rengin oyunbozan
  bir görüntüsü olsa, o güzelim eser ihtişamını kaybedebilir;
  bizim günlük ilişkilerimizdeki uyumsuzluklar gibi.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Sanat faaliyetleri de toplumsal ilişki alanlarıdır.
  B) Toplumsal ilişkiler sanat faaliyetlerini etkiler.
  C) Sosyal ilişkiler toplumun bütününü etkiler.
  D) Her toplumsal ilişki güzellik değeri taşır.
  E) Sanat insan ilişkilerini toplumsallaştırır.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • Birey iin sadece iinde bulunduu toplumun deer ve
  normlarn bilmek yeterli deildir. Hayatta her an bizi
  nelerin beklediini bilemeyiz. Babasnn lke d tayini
  sebebiyle yeni bir okula balayan birey, eski ortamndaki
  birok kazanmlarn yeni ortamnda bulamayacaktr. Yeniden
  bir sosyalleme srecine giren bireyin katld ortam
  ona yeni davran rntlerini dayatabilir. Birey iin,
  hele de bu hi dilini bilmedii yabanc bir lkeye uyum
  salama sreciyse; olduka zorlanacak, belli zaman diren
  gsterecek ancak uzun bir zaman sonunda belki de
  eletirdii eyleri kendisi yapmaya balayacaktr.
  Bu paradan yola klarak aadaki yarglardan
  hangisine ulalamaz?
  A) Her toplumun deer yargs ve yaam kalplar farkldr.
  B) nsan yeni bir kltrle karlatnda kltr oku yaar.
  C) nsan kendi kltrn ve alkanlklarn deitirirken
  zorlanr.
  D) Her toplum, iinde yaayan bireye deer aktarmnda
  bulunur.
  E) nsan yeni ortamlara kolay uyum salayabilen bir varlktr.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8
 • Geleneksel toplumlarda yaşlıların gücü aileden başlayarak
  tüm toplumsal düzeni etkileyebilmektedir. Bu tür toplumlarda
  birey yaşlandıkça bir saygınlık ve iktidar gücü
  kazanmaktadır.
  Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek
  oluşturmaktadır?
  A) Kazanılmış statü
  B) Verilmiş statü
  C) Rol pekişmesi
  D) Rol çatışması
  E) Sosyal prestij
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 9
 • Sosyal ilişkilerde insanlar, o ilişkinin yapısı gereği doğal
  olarak konumlanır. Sosyal ilişkilerin oluşturduğu bu konumlanmayı
  en iyi ifade eden kavram ise statüdür. Statü
  aynı zamanda, bireyin konumu gereği sorumlu olduğu
  davranış biçimini de içerir. Rol adını verdiğimiz bu davranış
  biçimlenmesi, sosyal ilişkilerin taraflarınca bilinen ve
  beklenen bir durumdur.
  Paragrafta açıklanan kavramlar aşağıdaki seçeneklerin
  hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir?
  A) Sosyal ilişki-konum-statü-rol
  B) Konum-sosyal ilişki-rol- statü
  C) Konum-statü-sosyal ilişki-rol
  D) Sosyal ilişki-statü-konum-rol
  E) Statü-sosyal ilişki-konum-rol
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 10
 • Toplum kavramı insana o kadar çok şey anlatır ki; Çin,
  Hindistan ya da Meksika toplumu demek, kendine özgü
  yaşam tarzından bahsetmek demektir. Farklı gelenekler,
  görenekler, ahlak anlayışları, farklı kültür dünyaları anlamına
  gelir.
  Paragrafta ifade edilen “toplum” tanımı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) İnsanlardan oluşan topluluktur.
  B) Farklı coğrafyalarda yaşayan insan topluluklarıdır.
  C) Değişmeyen bir yapıdır.
  D) Kendine özgü değerlerden oluşan bütünsel bir yapıdır.
  E) Farklı coğrafyalarda aynı geleneklerden oluşan yapıdır.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11
 • 1 Resmi ya da resmi olmayan toplumsal kurallara uyulmaması
  durumunda sosyal ilişkilerde ciddi sorunların oluşacağı açık
  bir gerçektir. Böyle bir ortamda insanların maddi ve manevi
  kazanımları hem engellenmiş hem de zarar görmüş olacaktır.
  Bu durumda doğal olarak yapılması gereken bellidir.
  Bu durumda yapılması gereken eylem aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?
  A) Eğitim ve öğretime dayalı önlem almak
  B) Statü ve rollerin dağılımı yeniden belirlemek
  C) Hukuksal yada toplumsal yaptırım uygulamak
  D) Toplumsal normların uygulama alanı genişletmek
  E) Olumsuzlukları önceden belirleyerek topluma duyurmak
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12
 • 1 Seyahatlerimizde sıkça denetleme yapan trafik polisleri ile
  karşılaşırız. Şunu herkes iyi bilir ki; denetleme yapılmadığı
  takdirde, sadece trafik kurallarının konulması yol güvenliğini
  sağlamak için yeterli olmayabilir. Aynı şekilde benzer
  durum, toplumun diğer alanları için de söylenebilir.
  Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdaki
  seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
  A) Trafik kuralları da birer toplumsal normdur.
  B) Toplumun her alanında toplumsal normlar vardır.
  C) Trafik polisleri her alanda denetleme yapmalıdır.
  D) Her tür denetleme, aynı zamanda toplumsal kontroldür.
  E) Normların etkinliği kontrol mekanizmalarının varlığına
  bağlıdır.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı