Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1
 • Aşağıda verilen konu alanı ile iş alanı eşleştirmesinden
  hangisi gelişim psikoloğunun özellikle uzmanlaştığı
  alanlardır?
  A) Çocuk bakım evleri - Kreş ve okul öncesi eğitim
  kurumları
  B) Yaşlılıkta unutkanlık - Psikiyatri klinikleri
  C) Takıntılı davranışlar - Psikiyatri klinikleri
  D) İşe uygun personel seçme ve yerleştirme - İnsan
  kaynakları
  E) Tedavi öncesi ve sonrası psikolojik durum - Hastahaneler
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • Bu alanda öncelikle klinik psikologlar çalışır. Son yıllarda
  araştırma konusundaki bilgileri nedeniyle deneysel psikologların
  da işe alınmasına başlanmıştır. Nöropsikoloji
  alanında yetişmiş psikoloğlara da bu alanda büyük talep
  vardır.
  Parçada ifade edilen iş kurumu aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Ceza ve infaz kurumları
  B) Adli ve hukuki kurumlar
  C) Sağlık kurumları
  D) Eğitim kurumları
  E) İktisadi kurumlar
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3
 • “Benim alanımda çalışan psikologlar savaş psikolojisi alanında
  bilgi sahibidirler. Bu konularda ders verirler. Alanda
  liderleri ve diğer personeli, ikna, emniyet, kaza önleme ve
  sağlık konularında eğitirler, koruyucu eğitim programları
  düzenlerler.”
  Bu konuşmayı yapan psikoloğun çalıştığı kurum/kuruluş
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Danışmanlık firmaları
  B) Öğretim kurumları
  C) Askeri kurumlar
  D) Üretim tesisleri
  E) Klinikler
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 4
 • Aşağıdakilerden hangisi adli psikoloğun rollerinden
  biridir?
  A) Suçlanan kişileri savunmak
  B) Mağdur kişileri savunmak
  C) Mahkeme sürecinde etik ihlalleri denetlemek
  D) Hukuksal düzenlemelere katkı yapmak
  E) Hükümlülere yönelik psikolojik hizmetler sağlamak
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • i ve iveren ilikilerinin dzenlenmesi, i yerinde
  verimli alma yaplabilmesi iin alanlarn moral
  gc ve cretlerinin ykseltilmesi gibi konular psikolojinin
  aada verilen hangi i alanndaki uygulamalarna
  rnek olabilir?
  A) Tp
  B) Eitim
  C) Endstri
  D) Adalet
  E) Ordu
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6
 • Psikolojinin alt dalları ile doğrudan ilgilendikleri konu
  ve iş alanları dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden
  hangisi yanlıştır?
  A) Klinik Psikoloji - Normal dışı davranışların tanısı ve
  tedavisi
  B) Endüstri Psikolojisi - İş verimini yükseltme ve iş doyumunu
  artırma
  C) Eğitim Psikolojisi - Disiplin suçu tespiti ve suçlu davranışları
  D) Psikometri - Test geliştirme ve uygulama
  E) Sosyal Psikoloji - Birey ve grup etkileşimi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Bir bilim dalı olarak psikolojinin sosyalleşme, sosyal
  olgu, gruplar, tutumlar, liderlik, kamuoyu araştırmaları
  vb. konularda yakın ilişkide olduğu; zaman zaman
  ortak çalışma yürüttüğü bilim dalı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Sosyoloji
  B) Arkeoloji
  C) Antropoloji
  D) Ekonomi
  E) Psikopatoloji
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8
 • Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim
  dalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan incelemeler sayesinde
  hem hayvan davranışları çözümlenmekte hem de insan
  davranışları hakkında yordama imkanı oluşmaktadır.
  Psikolojinin hayvan davranışlarını da incelemesi bakımından
  aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle yakın
  ilişkide olması beklenir?
  A) Sosyoloji
  B) Antropoloji
  C) Ekoloji
  D) Zooloji
  E) Anatomi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9
 • Sosyal psikoloji, grubun bireye, bireyin gruba etkilerini,
  bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal ilişkilerini
  inceler.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal
  psikolojinin ilgi alanına girmez?
  A) İkna olma
  B) Sosyal uyum
  C) Bilişsel süreçler
  D) İtaat davranışı
  E) Tutumların davranışa etkisi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • Canlıları çok yönlü olarak ele alan psikolojide verilerin nitel
  ve nicel kaydı yapılırken, analizleri çıkarılırken çeşitli ölçme
  ve değerlendirme teknikleri kullanılır.
  Ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılması psikolojinin
  aşağıdaki bilim dallarından öncelikle hangisiyle
  ilişkili olduğunu gösterir?
  A) Zooloji B) İstatistik
  C) Ekoloji D) Antropoloji
  E) Nöroanatomi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11
 • 1 Psikoloji de dier bilimler gibi ideal olann aray ierisindeki
  dnrlerin merakndan domu ve 1 yzyldan
  itibaren bilimsel yntemleri benimseyip kendine has teknikler
  gelitirerek bir bilim haline gelmitir.
  Psikolojinin bamsz bir bilim haline gelmeden nce
  iinde yer ald alan aadakilerden hangisidir?
  A) Ekonomi B) letiim
  C) Mitoloji D) Felsefe
  E) Sosyoloji
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı