Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Felsefe
  ise bilgi peşinde olan ve bilgiyi seven bir kişinin düşünme
  etkinliğidir.
  Bu açıklamada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Felsefe bilgiye ulaşma yolunda bir düşünme etkinliğidir.
  B) Felsefe hikmetten daha genel bir bilgidir.
  C) Felsefe bütün varlığı bilir.
  D) Hikmet sürekli yolda olmaktır.
  E) Felsefi bilgi olgulara dayanır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Felsefe sınav kâğıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni “felsefe
  nedir?” sorusuna verilen cevapları kontrol ederken;
  • Ali’nin “felsefe yolda olmaktır.”
  • Ayşe’nin “doğru düşünmektir.”
  • Sema’nın “inanılanı sorgulamaktır.”
  • Fatih’in “bilgelik sevgisidir.”
  • Mehmet’in “düşündüğünü düşünmektir.”
  Cevaplarını yazdığını görmüştür.
  Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia (felsefe)
  sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır?
  A) Fatih
  B) Ali
  C) Mehmet
  D) Ayşe
  E) Sema
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Platon’a göre felsefe doğruyu bulma yolunda düşünme
  etkinliğidir.
  Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Felsefe, hakikati aramak için ortaya konulan zihinsel
  bir çabadır.
  B) Felsefe, bilimsel olmayan önermelerden uzak durur.
  C) Felsefede hiçbir konuda son söz söylenmemiştir.
  D) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
  E) Felsefe, bütün olan bitenlerin esasını bilebilir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?
  II. Kaç tarz varlık vardır?
  III. Evrenin ana maddesi nedir?
  IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
  V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?
  Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan
  değildir?
  A) Yalnız I.
  B) Yalnız III.
  C) Yalnız V.
  D) I ve V.
  E) III ve V.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Kant’a göre felsefenin nesneleri algılamaktan çok, bilme
  tarzımızla meşgul olması gerekir.
  Bu açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmak
  istenmiştir?
  A) Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu
  B) Felsefenin olanı incelemesi gerektiği
  C) Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı
  D) Felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı
  E) Felsefenin, varlığa ait bilgilerimizi elde etme yöntemiyle
  ilgilenmesi gerektiği
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek
  açıklığa kavuşturur. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş
  ve aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle
  konularını yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe
  kavuşturur.
  Verilen açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki
  özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
  B) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
  C) Çözümleyici ve kurucudur.
  D) O düşünceyi ileri süren filozofun özgün görüşüdür.
  E) Ortaya konan önermeler kendi içinde tutarlıdır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla
  test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya
  konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.
  Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği
  üzerinde durulmuştur?
  A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
  B) Çağın koşullarından etkilenir.
  C) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
  D) Bitmişlik ve kesinlik yoktur.
  E) Mantıksal ve tutarlıdır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için
  önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak bir
  aradalığıdır.
  Verilen ifadede felsefenin aşağıdaki hangi özelliği
  vurgulanmaktadır?
  A) Eleştirel bir tavır sonucu ortaya çıkmıştır.
  B) Kendi içinde tutarlıdır.
  C) Hiçbir konuda son sözü söylememiştir.
  D) Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir.
  E) Kişisel ve özgündür.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel
  olarak insanın yaşantısıdır.
  Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek
  özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
  B) Sorgulayıcıdır.
  C) Akla dayalıdır.
  D) Yığılarak ilerler.
  E) Evrenseldir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • I. Bilgi, objesini tam olarak yansıtabilir mi?
  II. Unutmanın nedenleri nelerdir?
  III. Varlık değişken midir?
  IV. Ahlaki eylemlerin amacı nedir?
  Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan
  değildir?
  A) Yalnız I.
  B) Yalnız II.
  C) Yalnız III.
  D) Yalnız IV.
  E) II ve III.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme
  değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama
  sonucunu da sorgulamaktır.
  Açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki hangi özelliği
  üzerinde durulmuştur?
  A) Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir.
  B) Cevaplardan çok sorular önemlidir.
  C) Merak ve hayretten doğar.
  D) Refleksif bir düşüncedir.
  E) Tutarlıdır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?