Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • nm anla, szm dinle Bay Bre Bey,
  Yce Tanr sana bir oul vermi, balasn!
  Ar sancak gtrdnde Mslmanlar arkas olsun!
  Kar yatan karl dalardan at versin!
  Kanl kanl sulardan geer olsa geit versin!
  Kalabalk kfire girdiinde
  Ulu Tanr senin oluna frsat versin!
  Bu para aadaki eserlerden hangisinden alnmtr?
  A) Dede Korkut Hikyeleri B) Ouz Kaan Destan
  C) Divan Lgtit-Trk D) Battalname
  E) Makalat
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2

 • – Gidiyor musun?
  – Gidiyorum ya, işimi tükettim.
  O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi, minimini
  yavru ağlıyor... Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından
  gözyaşları birbiri arkasına nasıl acele acele, sarsıla
  çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden
  oynayarak pırıl pırıl akıyor.
  – Ağlama be! Ağlama be!
  Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra
  hıçkıra, katıla katıla ağlamaktaydı; bir daha Türkçe konuşacak
  adam bulamayacağı için ağlamaktaydı.
  – Ağlama diyorum sana! Ağlama!
  Bunları derken onun da katı, nasırlaşmış yüreği yumuşamış,
  şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı;
  kendisini tutamadı; gözlerinin dolduğunu ve sakallarından
  kayan yaşların Arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsüne
  bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici döküldüğünü
  duydu.
  Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
  A) Hikâye B) Manzum hikâye
  C) Halk hikâyesi D) Mesnevi
  E) Masal
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • (I) Türk edebiyatının destan geleneğinden halk hikâyeciliğine
  geçiş dönemi eseri olan Dede Korkut Hikâyeleri,
  Türk boylarının Kafkasya ve Azerbaycan yörelerindeki
  yerleşme, yurt kurma ve akınlarını konu alır. (II) Kitabın
  asıl adı “Kitâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i
  Oğuzân”dır. (III) Dede Korkut, Oğuz boylarının destanlaşmış
  hikâyelerini derli toplu bir biçimde aktaran bir
  anlatıcıdır. (IV) Ağır ve sanatlı bir dili olan Dede Korkut
  Hikâyeleri’nin tamamı düzyazı biçimindedir. (V) Dede
  Korkut’un anlattığı bu hikâyeler, ancak XV. yüzyılda yazıya
  geçirilebilmiştir.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
  bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • - - - -, anlatılması sayfalar tutacak uzun hikâyeleri dile
  getirir. Aşk, kahramanlık konularıyla dinî, ahlaki ve felsefi
  öğretilerin işlendiği bir nazım biçimidir. Kafiyesine yüzlerce,
  binlerce eş kelime bulmayı kaldıramayacak geniş
  çaplı eserler için başvurulacak tek nazım şeklidir.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) Kaside B) Mesnevi C) Gazel
  D) Şarkı E) Tuyuğ
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Gerek ya da geree yakn olaylar anlatlr. Geleneksel
  bir ierii olan, kuaktan kuaa szl olarak aktarlan
  halk edebiyat rnlerindendir. Genellikle ak ve kahramanlk
  konularn iler. Kiilerin olaanst zellikleri olduka
  snrldr. Belirli anlatclar vardr. Bu kiiler genellikle
  meddahlardr. Nazm-nesir i iedir. Kerem ile Asl,
  Ferhat ile irin, Arzu ile Kamber rneklerinden birkadr.
  Bu parada tantlan yaz tr aadakilerden hangisidir?
  A) Hikye B) Halk hikyesi
  C) Masal D) Destan
  E) Efsane
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • - - - -, klasik Türk edebiyatında, Batılı anlamdaki hikâye
  ve roman türünü temsil edebilecek bir nazım biçimidir.
  Konu alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye sahip
  olması ve beyit sayılarının herhangi bir kısıtlamaya tabi
  tutulmaması nedeniyle çeşitli olay ve hikâyelerin anlatımı
  için oldukça uygundur. En çok tercih edilen konular klasik
  aşk hikâyeleridir. - - - - işte bu tür hikâyelerden biridir.
  Fuzuli, Arap ve Fars edebiyatlarında pek çok örneği olan
  bu hikâyeyi kendine has dil, üslup ve kurgu özellikleriyle
  kaleme almıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
  hangisi sırasıyla getirilmelidir?
  A) Gazel - Kerem ile Aslı
  B) Semai - Ferhat ile Şirin
  C) Kaside - Arzu ile Kamber
  D) Destan - Yusuf u Züleyha
  E) Mesnevi - Leyla ile Mecnun
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Elli yıldır yanaram hicrin ile
  Şimdi buldum seni düştün ele
  Zelha eder ya sanem anla hâlim
  Aşık oldum göynürem tutgıl elim
  Tursa otursa Yusuf’u söylenir
  Kanda kim varsa anı zikreylenir
  Zeliha köşkten bakar görür anı
  Çağırır feryadeder göynür canı
  Bu dizelerden yola çıkarak mesnevi nazım biçimiyle
  ilgili,
  I. Konu bütünlüğü yoktur.
  II. Beyit nazım biçimiyle yazılır.
  III. Aruzun kısa kalıpları kullanılır.
  çıkarımlarından hangisine ulaşılamaz?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Ashab-ı kibar:
  – Bari burada İmam Ali’nin gözleri sağlam olsaydı. Bizim
  ordumuza yardım ederdi, dediler. Çok üzüldüler. İslam
  askeri gece orada konakladı. Sabah olunca hazırlık yapıp
  savaş meydanına yöneldiler:
  Beyit:
  Yine altın elbise oldu zamana
  Güneş yürüdü asumana
  Cihana rahmet her türlüsü saçıldı
  Sabah oldu, karadan ak seçildi
  Yine yiğitler meydana geldi
  Mumun ateşine pervane yandı
  Gaziler, atlarına bindiler, saf hâline gelip beklemeye başladılar.
  Küffar askerleri gördüler ki İslam askeri meydanda
  toplanmış. Hayber halkı da hazırlık yaptı. Silahlarını giydiler,
  burçların üzerinde ve hendeğin kenarında beklediler.
  Toplar ve mancınıklar kurdular.
  Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Olaylar oluş sırasına göre anlatılmıştır.
  B) Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.
  C) Dinî-destani bir kahramanlık hikâyesidir.
  D) Nazım ve nesirden oluşan bölümler iç içedir.
  E) Anlaşılması güç, sanatlı bir dili vardır.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir