Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 15
 • Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme Yönetim Sisteminde öğrenene sağlanan olanaklardan birisi değildir?

  A) ÖYS’nin veritabanında bir eğitim programı tanımlamak
  B) ÖYS’de belirli bir derse ait bir sınıfa dahil olmak

  C) e-Öğrenme içeriklerini okuyabilmek, dinleyebilmek ve izleyebilmek
  D) Kendi gelişimlerini takip edebilmek

  E) Eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme araçlarını kullanarak diğerleriyle biraraya gelebilmek
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 16
 • Sınıf içinde öğretici ve öğrenenlerin yüz yüze gerçekleştirdikleri geleneksel eğitimin bilgisayar ve İnternet ortamında aynı işlevsellikle oluşturulabilmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiş öğrenme ortamlarına ne ad verilir?

  A) Eş zamanlı öğrenme ortamları

  B) Eş zamansız öğrenme ortamları

  C) Sanal öğrenme ortamları

  D) Kişisel öğrenme ortamları

  E) Sosyal öğrenme ortamları
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 18
 • “Kullanıcılar eseri kopyalayabilir, dağıtabilir, görüntüleyebilir ve üzerinde değişiklik yapmamak koşuluyla birebir kullanabilir” şeklinde tanımlanan Creative Commons kullanım koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Attribution (BY)

  B) Noncommercial (NC)

  C) No Derivative Works (ND)

  D) ShareAlike (SA)

  E) Open Educational Resource (OER)
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 19
 • Aşağıdakilerden hangisi dersler, sınışar ve okullarda gerçekleşen, öğrenenlere derece, diploma ya da sertifika vermeyi amaçlayan, yüksek ölçüde yapılandırılmış ve kurumsal bir kimliği olan bir öğrenme biçimidir?

  A) Kurumsal öğrenme

  B) Sanal öğrenme

  C) İnformel öğrenme

  D) Formel öğrenme

  E) Sosyal öğrenme
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 21
 • Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin tanımları arasında yer almamaktadır?

  A) Daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır
  B) Devletin kendi iç işleyişinde ve sunduğu kamu hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanılması
  C) Kamu yönetiminde her türlü faaliyetin; vatandaşlar, özel sektör, kamu görevlileri ve devletin diğer fonksiyonlarıyla ilgili etkileşimlerin elektronik ortam üzerine taşınması, birebir ve aracısız olarak kullanılabilmesidir
  D) Devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz, şeffaf, vatandaş merkezli ve güvenli olarak yürütülmesidir
  E) Hepsi e-Devleti tanımlamaktadır
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 26
 • E-Devlet ve E-Devlet Kapısı ile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

  A) E-Devlet hizmetlerinde kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliği önemlidir
  B) Vatandaş odaklılık ve kamusal dönüşüm sunulan hizmetlerin kavramsal çerçevesini açıklamaktadır

  C) E-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetler tek bir kamu kurumunun sorumluluğu ve başarısıdır
  D) Tek noktadan, güvenli ve kesintisiz hizmet E-Devlet Kapısı’nın çalışma prensibini ortaya koymaktadır

  E) Hiçbiri
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 27
 • Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet hizmet sunumu ile ilgili mevzuat engellerini en iyi ifade eder?

  A) Kişinin “şahsen” başvurusunu gerektiren hizmetlerin bulunması

  B) A kurumundan alınan belgeyi B kurumuna taşımayı gerektiren hizmetler bulunması
  C) X belgesi “elden verilir” gibi ifadelerin yer alması

  D) Kimi devlet süreçlerinin güncel projeler kapsamında sahipliğinin mevcut mevzuat içerisinde yer almaması

  E) Hepsi
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz

AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersiAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersi test çözmeAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir