Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 1
 • Sunum programında Slayt Sıralayıcısı
  görünümünün en önemliişlevi
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Slaytlann Normal görünümde görünmesini
  sağlamak

  B) Slayt Notlarının görüntülenmesini sağlamak

  C) Slaytların zeminlerinin görüntülenmesini
  sağlamak

  D) Slaytların metin alanlarının yazdınlmasını
  sağlamak

  E) Slaytlann doğru sıraya konulmasını ve
  düzenlenmesini sağlamak
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 9
 • Veri tabanı güvenliğinin tanımı nedir?

  A) Bir amaç için gerekli tüm venlerin veri
  tabanında yer almasıdır

  B) Veri tabanındaki her tablo için birincil
  anahtarlann tanımlanmış olmasıdır

  C) Veri tabanı kayıtlannın tasanmcı dışında
  kimse tarafından değiştiıilememesidir

  D) Veri tabanlannı meydana getiren tabloların
  birbirleriyle ilişkili olmasıdır

  E) Kullanıcılann sadece kendileıine açık olan
  verilere erişebilmeleridir
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 15
 • Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar ağının
  tanımıdır?

  A) Birbirlerinin yazıcılanna basılması için
  doküman gönderebilen bilgisayarlann
  oluşturduklan yapıdır

  B) Bir şirkette veya kuruluşta kullanılan bütün
  bilgisayarlann oluşturduğu yapıdır

  C) Bir kuruluştaki her bir bilgisayara bağlı
  bilgisayar kaynaklannın tümüdür

  D) Birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında veri
  aktarabilen bilgisayarlann oluşturduğu
  yapıdır

  E) Bir kunıluşta bulunan üzerlerinde işletim
  sistemi çalışan bilgisayarlann bütünüdür
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 16
 • Kablosuz iletişimin bir iş yerinde sağladığı en
  önemli kolaylık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgisayarlar arasında kablo bağlantısı
  yapılana kadar geçen sürede bilgisayar
  ağlannın çalışmasını sağlaması

  B) Fiber optik kablolann sağladığı hızdan
  daha yüksek iletişim hızı verebilmesi

  C) Komşu ofislerde bulunan bilgisayarların da
  ağa dahil olmasına imkân tanıması

  D) Yavaş bilgisayarlarda daha verimli
  çalışabilmesi

  E) Kablo Çekilemeyen ve kullanıcıların çok sık
  yer değiştirdiği ofislerde elverişli olması
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 24
 • Aşağıdakilerden hangisi, sabit içerikli bilgi
  taşıyan bir web sitesine örnektir?

  A) O anda belirli kavşaklardaki trafik durumunu
  aktaran bir site
  B) Bir otelin lobisindeki görüntüleri canlı olarak
  aktaran bir site
  C) Bir mezuniyet törenini canlı olarak
  yayınlayan bir site
  D) Bir otelin kapasitesine ait bilgiler veren ve
  otelde yer alan aktiviteleri tanıtan bir site
  E) Bir pop müzik konserini canlı olarak
  yayınlayan bir site
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 29
 • Aşağıdakilerden hangisi, algoritma
  kullanılarak çözülebilecek bir problemdir?

  A) Pazarlama bölümünde bilgisayarların nasıl
  kullanılacağını belirleyen bir tasarım yapmak
  B) Insan kaynakları bölürnijınde maaşların
  hesaplanmasında kullanılacak bir yazılım
  geliştirmek
  C) Müşterilerden gelen verilerin nerelerde nasıl
  kullanılacağını belirlemek
  D) Üretim bölümünde olması gereken veri akışını
  belirlemek
  E) Finansman bölümünün bilgisayarlarının
  kullanım şeklini belirlemek
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz

AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersiAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersi test çözmeAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir