Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 7

 • Hakkın korunmasında ispat yükü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Lehine karine bulunan taraf, karineyi ileri sürerek ispat yükünden kurtulabilir.
  B. İspat yükünün yerine getirilmesi yazılı şekle tabidir.
  C. İkrar halinde ispat yükünü taşıyan tarafın yükümlülüğü ortadan kalkar.
  D. İspat yükünün yerine getirilmesinde kullanılan araçlara delil adı verilir.
  E. İspat yükünün kanun hükmü ile yer değiştirmesi mümkündür.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 9

 • Hukuk yargılamasında mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Belirsiz alacak davası
  B. İnşai dava
  C. Topluluk davası
  D. Eda davası
  E. Tespit davası
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 14
 • 1
  Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak (klasik) haklar arasında yer alır?
  A. Dilekçe hakkı
  B. Konut hakkı
  C. Barış hakkı
  D. Beslenme hakkı
  E. Çalışma hakkı
  Doğru Cevap: "A" Dilekçe hakkı
  Cevabı Göster
  Doğru Cevap: "A" Dilekçe hakkı
  Soru Açıklaması
  1
  Eşya Hukuku'nda kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?
  A. Paylı mülkiyet
  B. Ferdi mülkiyet
  C. Elbirliği mülkiyeti
  D. Özel mülkiyet
  E. Taşınır mülkiyeti
  Doğru Cevap: "C" Elbirliği mülkiyeti
  Cevabı Göster
  Doğru Cevap: "C" Elbirliği mülkiyeti
  Soru Açıklaması
  1
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D. 6
  E. 7
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 16
 • 1
  Ticaret Şirketleri Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Komandit şirket şahıs şirketidir.
  B. Kollektif şirket şahıs şirketidir.
  C. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir.
  D. Limited şirket şahıs şirketidir.
  E. Anonim şirket sermaye şirketidir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz

AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Hukukun Temel Kavramları dersiAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları dersi test çözmeAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı