Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • Bilginin kendisi daha çok zihinsel bir şey olmasına rağmen
  etkileri zihinsel boyutla sınırlı değildir. Bilgiler duygu, tutum
  ve davranışlara doğrudan etki eder. Çünkü insan, bilgilerine
  göre hareket eder. Varlıklara, olay ve olgulara bilgisi doğrultusunda
  anlam yükler ve tavır takınır. Bunun için İslam
  dininin temel amaçlarından biri, insanı doğru bilgilere ulaştırmak
  ve dolayısıyla onu her türlü yanlıştan korumaktır.


  Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumla ilgili bir
  uyarı niteliği taşımaz?
  A) “İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır; sonra ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, “Bunu ancak bir bilgi sayesinde elde ettim” der. Aksine o nimet bir imtihandır ama çokları bunu bilmez.” (Zümer suresi, 4 ayet)
  B) “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra suresi, 3 ayet)
  C) “Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran; yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle; dönüşünüz yalnız banadır, O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim.”(Lokman suresi, 1 ayet)
  D) “İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar; işte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor.” (Lokman suresi, ayet)
  E) “Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok; sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz.“(Necm suresi, 2ayet)
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4

 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiyi
  teşvik etmesi ile ilgilidir?
  A) “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra pişman olursunuz.’’ (Hucurât suresi, ayet)
  B) O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak Suresi, ayet)
  C) “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın”(Maide suresi, ayet)
  D) İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!(Fussilet suresi, 3 ayet)
  E) De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”( Mülk suresi, 2ayet)
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • “Bir adam:
  – Yâ Resûlallah, cennete girmeme sebep olacak ve
  beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle,
  dedi.
  Resûlullah :
  – Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma, namaz
  kıl, zekât ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.”

  Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?
  A) İman bilgi ilişkisi
  B) İman ikrar ilişkisi
  C) İman amel ilişkisi
  D) İman ihlas ilişkisi
  E) İman tasdik ilişkisi
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8

 • Aşağıdaki ayetlerin hangisi iman amel ilişkisi konusuyla
  ilgili değildir?
  A) “Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir.”(Âl-i İmrân suresi, 11 ayet)
  B) “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.”(Bakara suresi, 16 ayet)
  C) “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”(Bakara suresi, 8 ayet)
  D) “İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?”(Ankebut suresi, ayet)
  E) “Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip salih ameller işleyen ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!”(Mümin suresi, 5 ayet)
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10

 • “Bilgi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İslam’da doğru bilginin kaynağı rüya ve ilhamdır.
  B) İnsan bilgiyi kendisini, çevresini anlamada, açıklamada ve şekillendirmede kullanır.
  C) İslam’a göre insan, doğuştan bilip öğrenme potansiyeline sahip olarak yaratılmıştır.
  D) İslam dini bilgi kaynaklarını ve bu kaynaklardan doğru bilgiyi elde etmenin yollarını gösterir.
  E) Doğru bilgiye sahip olan insan, Allah’a ve onun yarattıklarına karşı sorumluluklarının da bilincinde olur.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 11

 • Bir konuda hüküm vermeden önce araştırma yapılması
  Allah’ın emridir. Böyle davranıldığında kuruntuya kapılma,
  yanlış yapma ihtimali azalır. Bu nedenle iman gibi en temel
  konular dâhil her zaman doğru bilgiye ulaşmak için gayret
  gösterilmelidir. Öncelikle imanla ilgili konularda kesin bilgiye
  sahip olmak için uğraşılmalıdır. Zanla hareket eden insan
  ya yanlış bir yola sapar ya da zayıf bir imana sahip olur.

  Bu parçanın başlığı aşağıdakilerin hangisi olmalıdır?
  A) İman ikrar ilişkisi
  B) İman ihlas ilişkisi
  C) İman amel ilişkisi
  D) İman tasdik ilişkisi
  E) İman bilgi ilişkisi
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı