Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • İsmail başarısız olduğu işlerde ve yaşadığı sıkıntılarda ‘’Kaderin bana oyunu’’, ‘’Benim bahtım kapalı’’ “Olacağı varmış” gibi ifadelerle kendisini teselli etmektedir
  İsmail’in durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Kaderine razı olarak Allah’ın emirlerine uygun yaşamaktadır
  B) Kaderi kötü yazıldığı için başarısızlığa uğramaktadır
  C) Kendi üzerine sorumluluk almaktan kaçınarak, cüz-i iradesini yok saymaktadır
  D) Ahiret hayatının daha önemli olduğunu düşünerek bu dünyayı umursamamaktadır
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • Dinimiz, insanın yaşam boyu karşısına çıkan engelleri aşmak için elinden gelen çabayı göstermesini, bu engellere karşı gereken tedbirleri almasını ister Gerekli tedbirleri aldıktan sonra da Allah’a güvenmesini öğütlemektedir
  Yukarıda İslâm’a göre doğru tevekkül anlayışı verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğru tevekkül anlayışına uygun düşmeyen bir örnektir?
  A) Trafik kurallarına dikkat eden bir sürücünün kaza yapmamak için dua etmesi
  B) Tezgâhını sabahtan açan pazarcının rızkının bol olması için dua etmesi
  C) Çocuklarını iyi yetiştirmiş bir babanın çocuklarının vatana, millete ve insanlara hayırlı evlatlar olmasını umması
  D) Sigara içen bir insanın yaşamının sağlıklı olması için temennide bulunması
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • İnsanın düşünme ve anlama yeteneği onu diğer varlıklardan ayıran özelliklerdendir Kuran’ın birçok ayeti dünyadaki muhteşem dengelere dikkat çekerek insanı aklını kullanarak yaratıcısına ulaştırmayı hedeflemektedir
  Aşağıda verilen ayetlerden hangisi yukarıda verilen açıklamaya uygun düşmez?
  A) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân Suresi 190)
  B) “Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.” (Ra’d Suresi 4)
  C) “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın.” (Bakara Suresi 264)
  D) “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara Suresi 164)
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5

 • *“...Allah’ın katında her şey bir ölçüye göredir.” (Ra’d Suresi, 8)
  *“...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah’tır.” (Furkan Suresi, 2)
  Yukarıdaki ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Dünyadaki kusursuz düzen Allah’ın eseridir
  B) Çevremizdeki sistemlerde kusursuz bir yaratılış düzeni vardır
  C) Doğal felaketlerle dünyanın düzeninde bozulmalar meydana gelir
  D) Allah’ın yarattığı her şey belli bir ölçüye göre işler
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • “Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışınız, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için hazırlık yapınız” Hz Muhammed (Sav)
  Peygamberimiz ‘in yukarıda verilen hadisinden öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
  A) Bilinçli bir Müslüman’ın ahireti daha fazla önemsemesi gerektiği
  B) Hz Muhammed (sav)’ın sözlerinin Müslümanlar için önemli olduğu
  C) Dünyada yapılanların muhakkak insanın karşısına çıkacağı
  D) Hem dünyadaki görev ve sorumluluklara hem de ahirete hazırlığa önem verilmesi gerektiği
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7

 • Ahiret gününde insanlar dünyadaki davranışlarından dolayı hesaba çekilecektir Her insan dünyada iyi veya kötü hangi davranışlarda bulunduysa; bunun ödülü veya cezası kendini bulacaktır Bu durum insanları dünyadaki bütün diğer varlıklardan ayırır Çünkü;
  Yukarıda verilen metin aşağıdakilerden hangisi ile

  Allah’ın mutlak sınırsız iradesi

  İnsanın dünyadaki hayatının sona ermesi

  en doğru şekilde tamamlanabilir?
  A) Özgürce kullanabileceği bir irade gücüne sahiptir
  B) Şehirlerde yaşama imkânına sahiptir
  C) Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlayabilir
  D) Kötü davranışlardan uzak durmasını bilir
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8
 • İslâm’a göre Allah’ın emir ve yasaklarından tam olarak sorumlu olabilmek için mükellef olmak gerekir İslâm’da ergenlik çağına girmiş akıllı her Müslüman “mükellef “ olarak kabul edilir
  Yukarıdaki bilgiler ışığında mükellefin tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Boyu belirli bir uzunluğa ulaşmış insan
  B) Belli bir süre okula giderek temel eğitimini tamamlamış insan
  C) Dini bilgileri ve ibadetlerin yapılışını eksiksiz olarak öğrenmiş insan
  D) Kendisi için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilecek olgunluğa erişmiş insan
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9

 • “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle
  sorumlu kılar ” (Bakara Suresi 286)
  Yukarıdaki ayete göre aşağıda verilen durumlardan hangisi sorumluluğumuzun dışında kalır?
  A) Elde ettiğimiz kazancın bir miktarıyla yoksulları sevindirme
  B) Mümkün olduğunca inancımızın gereklerini yerine getirme
  C) Elimizden geldiğince rızık için gayret gösterme
  D) Çevremizdeki insanları ibadete zorlama
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı