Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • • “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.”
  (Enbiyâ suresi, 8 ayet)
  • “İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah’a
  vermiş biriydi.”
  (Hûd suresi, 7 ayet)
  • “Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu!
  Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.”
  (Sad suresi, 30. ayet)
  Bu ayetlere göre peygamberlerle ilgili aşağıdakilerin
  hangisi söylenemez?
  A) Zor işleri yapmazlar.
  B) Yaradan’a bağlıdırlar.
  C) Yumuşak huyludurlar.
  D) İyilik yapmayı severler.
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği
  ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in,
  kendi geçimini kendisinin sağladığına dikkat çekmiştir.
  “Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı
  bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da
  kendi elinin emeğini yerdi.”
  Hz. Davut’la ilgili bu parçada aşağıdakilerin hangisi
  vurgulanmaktadır?
  A) Zırh yapan bir ustadır.
  B) Allah’ın Peygamberidir.
  C) Övgüye değer bir insandır.
  D) Geçimini kendisi sağlamaktadır.
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • “Yahut ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok
  doğru yolda olurduk.’ demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik.
  İşte size Rabb’inizden apaçık bir delil, bir hidayet ve
  bir rahmet geldi…”
  (En’âm suresi, 15 ayet)
  Bu ayete göre Kur’an’ın indiriliş amacı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Doğru yolda olanlara teşekkür etmek
  B) Bize kitap indirilseydi diyenleri denemek
  C) Bilmiyorduk bahanesini ortadan kaldırmak
  D) Hidayet ve rahmet kavramlarını açıklamak
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah
  olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara
  bir bildiridir.”
  (İbrahim suresi, 5 ayet.)
  Bu ayete göre Kur’an’la ilgili,
  I. Tüm insanları uyarmaktadır.
  II. Tevhit inancını açıklamaktadır.
  III. Aklın kullanılmasını istemektedir.
  yargılarının hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II.
  C) Yalnız III. D) I, II ve III.
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8
 • Aşağıdaki ayetlerin hangisi ilahi kitapların gönderiliş
  amacıyla ilgili değildir?
  A) Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye ayet
  ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
  (İsrâ suresi, 10 ayet)
  B) “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğruya iletir; iyi davranışlarda
  bulunan müminlere, kendileri için büyük bir
  mükâfat olduğunu müjdeler.”
  (İsrâ suresi, ayet)
  C) İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda
  hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren
  kitaplar da gönderdi...”
  (Bakara suresi, 21 ayet)
  D) “Biz bu Kitab’ı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri
  şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma
  da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.”
  (Nahl suresi, 6 ayet)
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 11
 • 1 Peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır.
  Kimi kabul etmiş kimi de etmemiştir. Kabul edenlerden de
  bazıları zamanla doğru yoldan sapmışlar, Allah dışında
  çeşitli varlıklara tapmışlardır. Batıl inançları benimsemiş
  ve kötü davranışlara yönelmişlerdir. Allah, insanları hakka
  yönlendirmek ve eşsiz ve benzersiz olduğunu hatırlatmak
  için tekrar tekrar peygamberler aracılığıyla vahiyler göndermiştir.
  Bu parçaya uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vahyin Amacı B) Vahyin Anlamı
  C) Vahiy ve Toplum D) Vahiy ve İnsan
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı