Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1
 • Dier bilimler gibi sosyoloji de bir icat bilim deildir. Bat
  toplumlarnda ortaya kan farkllama ve alkantlar, toplumsal
  olaylar ve bu olaylarn toplumsal etkilerini incelemeyi
  zorunlu klmtr.
  Bu metinde aadakilerden hangisi sosyolojinin ortaya
  kma nedeni olarak gsterilmektedir?
  A) Yeni toplum nerilerini anlama abas
  B) Toplumsal istikrarn oluturulma istei
  C) Toplumsal deiimleri aklama abas
  D) Gelimi toplum retme istei
  E) Bilimsel toplum oluturma giriimi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2
 • Toplumlar gruplardan, gruplarsa bireylerden oluşur. Bireylerin
  grup içerisinde şekillenişi gibi, gruplar da toplum
  içerisinde şekillenir. Toplumu yapılandıran kurumsal ilişkiler;
  aile, ekonomi, siyaset vb. üzerinden bireylere doğru
  yayılır. Her birey varlığını ve ihtiyaçlarını, bu ilişkiler üzerinden
  yapılandırarak karşılar. Sonuç olarak anlamlı bir
  bütünlük içerisinde öznel yaşamlar oluşur.
  Paragraftan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine
  ulaşılamaz?
  A) Her toplum anlamlı bir bütünlüktür.
  B) Her toplumsal yapıda farklı gruplar vardır.
  C) Her bireyin, içerisinde yer aldığı gruplar vardır.
  D) Toplumlar kurumsal ilişkiler üzerinden yapılanır.
  E) Bireylerin kişilik özellikleri kurumsal ilişkileri şekillendirir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3
 • A. Comte’un üç hal yasasına göre; insanlığın tecrübesi
  olayları açıklamak için birbirini takip eden üç farklı bakış
  açısı kullanmıştır. Bu bakış açıları; Teolojik, Metafizik ve
  Pozitif aşamalardır. Günümüzde, bazı toplumlarda en
  son aşama olan pozitif aşama egemendir. Bilimselliğin de
  özünü oluşturan pozitivizm; nedenselliğin kaynağını doğa
  dışında değil, fizik dünyanın kendisinde arar. Bu durum
  sosyolojinin de bilim olma çabalarına katkı sağlamıştır.
  Buna göre teolojik ve metafizik aşamaların bilim dışı
  sayılmalarının nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Gözlemsel verilere dayanmamaları
  B) Ruhsal objelerin sosyal karşılıkları olmaları
  C) Evrensel bir yaklaşım için yeterli olmamaları
  D) Belli bir dinsel inanca dayalı olmaları
  E) Toplumların, farklı teolojik ve metafizik anlayışlara sahip
  olmaları
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 4
 • Bir bilim adamı kendi alanında geleceğe ilişkin bir takım
  öngörülerde bulunabilir. Aynı şekilde, bir sosyolog da geleceğe
  ilişkin olabilecek toplumsal değişimlerle ilgili, somut
  bir takım öngörülerde bulunabilir.
  Buna göre sosyolojinin öngörülerini aşağıdaki hangi
  yönteme dayalı olarak gerçekleştireceği söylenebilir?
  A) Tümevarım
  B) Tümdengelim
  C) Sosyometri
  D) Gözlem
  E) Görüşme
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5
 • Sosyolojinin ortaya knda aadaki olay ve olgulardan
  hangisinin etkili olduu sylenemez?
  A) Ulus devletlerin ykselii
  B) Bilimsel ve felsefi dncede yaanan gelimeler
  C) Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya kan sorunlar
  D) II. Dnya Sava sonras ortaya kan toplumsal sorunlar
  E) Fransz htilali sonras toplumlarda meydana gelen
  siyasal deimeler
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6
 • Rönesans ve devamında oluşan Reform hareketleri, kendiliğinden
  oluşan süreçler olmadığı gibi, 1789 Fransız İhtilali ve
  Sanayi Devrimi de, parlak akılların oluşturduğu etki ile toplumları
  harekete geçiren dinamikler olarak görülemez. Tüm
  bunları, öncesinde yaşanan toplumsal süreçlerden bağımsız
  değerlendirmek mümkün olamadığı gibi; alışılmış düşünce
  biçimleri ile de açıklamak tatminkar görülmeyecektir.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
  A) Toplumları, tarihsel olayların etkisi ile yorumlama gereği
  B) Tarihsel olayları, toplumların beklentileri ile açıklama
  çabası
  C) Rönesans sürecinin yeni toplumsal anlayışlar oluşturduğu
  düşüncesi
  D) Tarihsel devrimlerin yeni zihinsel yaklaşımlarla açıklanma
  isteği
  E) Toplumsal olaylara objektif bakabilen düşünce sistemlerinin
  gelişmesi gereği
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • Durkheim “İntihar” adlı çalışmasında, intiharla ilgili olayları
  tek tek incelemiş, hangi şartlarda intiharların arttığını ya
  da azaldığını araştırmıştır. Sonuçta intihar olgusu ile ilgili
  genel yargıya ulaşmıştır.
  Durkheim bu çalışmasında aşağıdaki yöntemlerden
  hangisini kullanmıştır?
  A) Analiz
  B) Tümdengelim
  C) Tümevarım
  D) Sosyometri
  E) Monografi
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8
 • I. Sosyoloji; toplumları zaman ve mekân bakımından
  kendi koşulları içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.
  II. Sosyoloji insanların toplum halinde nasıl yaşadıklarını
  inceleyen bir bilim dalıdır.
  III. Sosyoloji farklı toplumlar arasındaki benzer özellikleri
  araştırıp genellemelere ulaşmaya çalışır.
  IV. Sosyoloji toplumsal yaşam ile ilgili kurallar koyan bir
  bilim dalıdır.
  V. Sosyoloji, toplumsal kurumların birbirleriyle olan etkileşimini
  inceler.
  Yukarıda verilen sosyoloji ile ilgili bilgilerden hangisi
  yanlıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 10
 • Toplumda yaşayan bireyler farklı gruplar içinde yer alırlar.
  Bu gruplarda yer alan bireylerin davranışları sosyoloji
  için önemli bir veridir. Ancak insan davranışlarını daha iyi
  anlayabilmek için sosyolojinin başka bilimlerden yardım
  alması gerekir.
  Bu konuda sosyolojinin yardım alması gereken bilim
  dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarih B) Psikoloji
  C) Antropoloji D) Felsefe
  E) Coğrafya
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11
 • 1 Bir fabrikada işçilerin çalışma koşullarını ve toplumsal ilişkilerini
  incelemek isteyen bir sosyolog, aynı fabrikaya işçi
  olarak girip çalışmaya başlamıştır.
  Bu çalışmada sosyoloğun kullandığı araştırma tekniği
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anket
  B) Mülakat
  C) Monografi
  D) Vak’a incelemesi
  E) Katılımlı gözlem
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin doğrudan ilgilendiği
  bir konu değildir?
  A) En iyi yönetim biçimleri
  B) Toplumsal kurumlar ve işlevleri
  C) Gruplar ve gruplar arası ilişkiler
  D) Toplumsal yaşamda bireyin rol ve statüleri
  E) Toplumsal değişme ve değişmenin nedenleri
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı