Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1

 • Aşağıdakilerden hangisi etik ilke ve standartlara yönelik
  olan farkındalığa aykırı bir durumdur?
  A) Etik ilke ve kuralları bilmek
  B) Etik karar verme sürecini harekete geçirmek
  C) İkilem karşısında hangi kuralı işleteceğini bilmek
  D) Sıkıntılı durumlarda danışma sorumluluğunun bilincinde
  olmak
  E) İkilem karşısında araştırmanın iddiasına uygun olan
  kararı vermek
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • Psikololarn karlatklar ahlaki ikilemleri zebilmeleri
  iin aadakilerden hangisi yol gsterici bir
  rol oynar?
  A) Meslek etii ilke ve standartlar
  B) Bilimsel yntem ve teknikler
  C) Faydac ama ve yntemler
  D) Yazl ve yazsz kurallar
  E) Deney ve gzlem sonular
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3
 • Psikoloji biliminin temel bilim almalar sonucu
  elde edilmi olan bilgilerini; bilisel, duygusal ve
  davransal bozukluklarn tehis ve tedavisi amacyla
  kulland alt dal aadakilerden hangisidir?
  A) Klinik psikoloji
  B) Okul psikolojisi
  C) rgt psikolojisi
  D) Kiilik psikolojisi
  E) Geliim psikolojisi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 4
 • Ticari işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikoloji
  bölümü mezunlarının istihdam edilmesi psikolojinin
  aşağıdaki uygulama alanlarından hangisinin
  kapsamına girer?
  A) Eğitim psikolojisi
  B) Örgütsel psikolojisi
  C) Sağlık psikolojisi
  D) Klinik psikolojisi
  E) Sosyal psikoloji
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • “Bizim alanımızda çalışan klinik psikologlar; anormal insan
  davranışları, zihin hastalıklarının ya da psikolojik
  problemlerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmesi, hastalık
  ve tedavi sonrası dönemde terapi ve psikolojik destek
  hizmetlerinin verilmesi, zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik
  testler; ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçların
  uygulanması ve yorumlanması, toplum ruh sağlığını korumaya
  yönelik faaliyetler konusunda uzmandır.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi klinik psikologun
  görevlerinden biri değildir?
  A) Hastalara psikolojik destek hizmetleri vermek
  B) Üstün zekalı bireylere zeka testi uygulamak
  C) Ruhsal hastalıkların tedavisine yönelik ilaç yazmak
  D) Psikolojik problemleri olan bireylere psikoterapi uygulamak
  E) Sosyal çevreyle ilgili problemlerin çözümünde bireylere
  yardımcı olmak
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6
 • Sosyal psikolojiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
  yanlıştır?
  A) Sosyal ortamın bireyin tutum ve düşüncelerine etkisini
  inceler.
  B) Davranışların sosyal nedenlerini inceler.
  C) Çatışma, uyma, ikna, başkalarını etkileme belli başlı
  konularıdır.
  D) Davranışın kalıtımsal temelleriyle ilgilidir.
  E) Psikolojinin bir alt dalıdır.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Psikoloun, bilgisini psikolojik bask arac olarak kullanmamas
  gerekir. Bu nedenle de insanlardan zorla bilgi
  alamaz ya da insanlar zorlayamaz. Aratrma yaparken
  amacn nceden aklayarak katlmclarn gnll katlmlarn
  salar. Aratrmac, aratrmasnn katlmc iin
  tad risk miktar ve aratrma koullarnn daha nce
  denenmi olma durumunu dikkate alr. Aratrma bulgularnn
  bakalar tarafndan ktye kullanlmasn nlemeye
  alr.
  Yukardaki aklamalara uymayan bir psikolog ncelikle
  aadakilerden hangisini ihlal etmi olur?
  A) Kltrel deerleri
  B) Toplumsal normlar
  C) Hukuk kurallarn
  D) Etik ilkeleri
  E) gvenlii yasalarn
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8
 • Bir ortaöğretim kurumunda öğrenci olan Ceyda psikoloji
  dersinden yıllık ödev hazırlamış ve yaptığı çalışmanın bir
  özetini de sınıfında arkadaşlarına sunmuştur. Ceyda sunumunda;
  “Psikolojik veriler de diğer bilimlerin verileri gibi
  kötü amaçlar için kullanılabilir. Bilinçaltı, güdülenme, koşullanma
  gibi konular üzerinde yapılan araştırmalar kötü
  amaçlarla kullanılabilecek özellikler taşır. Bu nedenle
  psikoloji bilimsel araştırmalarında insani değerlere, doğa
  ve hayvan haklarına saygılı olmaya özen göstermelidir.”
  sözlerini ifade etmiştir.
  Buna göre Ceyda’nın psikolojinin aşağıdaki ilkelerinden
  hangisi üzerine ödev hazırladığı söylenebilir?
  A) Öğrenme B) Klinik
  C) Gelişim D) Eğitim
  E) Etik
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9
 • Bir üniversitenin psikoloji bölümü öğretim üyesi Şevket
  Bey 4-7 yaş döneminde bulunan çocukların ahlaki değer
  yargılarını nasıl kazandıklarını ve hangi faktörlerin etkisi
  altında ne gibi değişikliklere uğradıklarını araştırmaktadır.
  Şevket Bey’in yaptığı bu araştırmada psikolojinin en
  çok ilişkili olduğu alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Klinik Psikoloji
  B) Adalet Psikolojisi
  C) Gelişim Psikolojisi
  D) Eğitim Psikolojisi
  E) Okul Psikolojisi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • zgveni dk olan Semihin zgvenini ykseltmek
  isteyen rehber retmenin yapaca psikolojik
  danma almalar aada verilen psikolojinin alt
  dallarndan hangisinin kapsamnda deerlendirilmelidir?
  A) Klinik Psikoloji
  B) Okul Psikolojisi
  C) Deneysel Psikoloji
  D) Endstri Psikolojisi
  E) Salk Psikolojisi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11
 • 1 Tutum ve ön yargılar gibi konularda birey ve grup
  davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Deneysel Psikoloji
  B) Gelişim Psikolojisi
  C) Klinik Psikoloji
  D) Eğitim Psikolojisi
  E) Sosyal Psikoloji
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı