Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş
  yukarı çıkarken aynı değildir.

  Herakleitos’a ait bu ifadelere bakıldığında, anlatılmak
  istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Belli bir ölçü içerisinde ateş ile maddeler karşılıklı olarak
  birbirlerine dönüşürler.

  B) Her şeyin temelinde; madde ve maddenin şekil almış
  formları bulunur.

  C) Varlık, algılayan bilincin yönelimine göre farklı doğruluk
  değeri alabilir.

  D) Varoluş süreci, düzen görünümünde olsa da rastlantısallık
  taşır.

  E) Her şey değişir, değişim evrenin varoluş sürecini yansıtmaktadır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2

 • Pythagoras, varlığın ne olduğuna dair kendisinden önceki
  doğa filozoflarının arkhe açıklamaları yerine, soyut diyebileceğimiz
  bir akıl yürütmeyle cevap vermek istemiştir. Sayıların
  içinde mükemmellik olduğunu iddia etmiş, “Bir”den
  yola çıkarak varlığı açıklamıştır. Evrendeki düzeni, uyumu,
  oran ve ölçüyü akıl yürütmeyle, sayılar üzerinden anlatmaya
  çalışmıştır.

  Pythagoras’ın bu düşüncelerini aşağıdakilerden hangisi
  doğru ifade eder?

  A) Evrenin temelindeki düzen kadar düzensizlik de vardır.

  B) Soyut bir akıl yürütme yerine, günlük deneyimler
  önemlidir.

  C) Değişim bir yanılgıdır.

  D) Doğal olanla ideal olanı birleştirmiş durumdadır.

  E) Arkhe’yi soyut bir bakışla; uyum, denge ve sayılar
  üzerinden açıklar.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Elealı Zenon, felsefe tarihinde, paradokslar üzerine yaptığı
  yorumlarla tanınmaktadır. Mekanın sonsuz sayıda bölünebilirliğine
  göre düşünürsek; bir ok, hiçbir zaman hedefine
  ulaşamaz. Hiçbir zaman bir tavşan, kaplumbağayı
  belli bir zaman aralığında geçemez. Gördüğümüzden
  emin olduğunuz algılar ve buna dayalı genellemelerimiz
  bizi yanıltmaktadır.

  Buna göre Zenon’un temel düşüncesi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Hareket ve mekan yoktur.

  B) Çokluk bir yanılgıdır, gerçeğe akılla ulaşılır.

  C) Her şey değişir, değişmeyen tek şey değişimdir.

  D) Varlık maddesel nitelikte atomdan oluşmaktadır.

  E) Varlık yoktur, olsa bilinemez, bilinse de aktarılamaz.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Mutluluk, insanın yaptığı doğru eylem sonucunda duyacağı
  iç huzurdur.

  Sokrates’e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer
  alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ölçülü olmak

  B) Acıdan kaçınmak

  C) Sade bir hayat yaşamak

  D) Bilgelik erdemine sahip olmak

  E) Çağının değerlerini reddetmek
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Aristoteles’e göre her şeyin orta yolu insan için iyi ve erdemli
  olandır. Orta yol, herhangi bir şeyin ne fazlasını ne
  de azını istemektir.

  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Aristoteles’in bu
  görüşüne uygundur?

  A) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

  B) Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.

  C) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

  D) Damdan düşen, halden bilir.

  E) Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel
  alır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • “Hiçbir şey var değildir.

  Var olsa da bilinemezdi.

  Bilinse de başkasına aktaramazdık.”

  diyen Gorgias aşağıdaki akımlardan hangisini savunuyor
  olabilir?

  A) Materyalizm

  B) Entüisyonizm

  C) Dogmatizm

  D) Nihilizm

  E) Pozitivizm
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • “Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir,
  sana nasıl görünüyorsa senin için de öyle... Üşüyen
  biri için rüzgar soğuktur, üşümeyen içinse soğuk değildir.”
  diyen Protagoras’ın düşünceleri aşağıdaki yargılardan
  hangisiyle uygunluk gösterir?

  A) Doğru bilgi mümkündür.

  B) Doğruluğun ölçütü insandır.

  C) Tüm bilgiler doğuştan gelir.

  D) Doğru bilgiye şüphe ile ulaşılır.

  E) Deneyimler ile doğru bilgiye ulaşılabilir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • M. yyda Sofistlerle birlikte bilginin kendisi phe ve
  eletiri konusu olmu; insann nesneleri kendisinde olduu
  gibi bilip bilemeyecei tartlmtr.

  Buna gre aadakilerden hangisi felsefenin cevap
  arad sorulardan biri haline gelmitir?

  A) Varln ilkeleri nelerdir?

  B) Evrenin ana maddesi nedir?

  C) Bilimsel bilginin deeri nedir?

  D) Doru bilgi elde edilebilir mi?

  E) Deimeyen, kendisiyle zde kalan eyler var mdr?
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün
  olduğunu söyleyen Protagoras için önemli olan herhangi
  bir şeyi ispat etmek değil, karşıdakini ikna etmektir.

  Protagoras’ın bu görüşü bilgi felsefesinin aşağıdaki
  hangi kavramına işaret etmektedir?

  A) Evrensellik

  B) Empirizm

  C) Rölativizm

  D) Rasyonalizm

  E) Tümel uzlaşım
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Bazı şüpheci düşünürler, duyularımızın bizi aldatabileceğinden
  yola çıkar. Örneğin su dolu bardağın içindeki kaşığı
  kırık gibi algılarız. Duyularımız bizi ara sıra aldatıyorsa,
  her zaman aldatıyor olabilir. Bu durumda her şeyden şüphe
  edilebilir.

  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


  A) Bilgilerimizin kaynağı akıldır.

  B) Zeka ve iç güdü sezgiyi oluşturur.

  C) Bilgilerimiz sadece duyu verileri ile elde edilmez.

  D) Bilgi fenomenlerin içinde saklıdır.

  E) Algılarımız bizi yanıltıyorsa doğru bilgiye ulaşılamaz.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Phyrrhon’a göre aynı şey farklı insanlara, farklı şekillerde
  görünür. Aynı bal bir kimseye tatlı, bir başkasına acı
  gelebilir. Hatta aynı suyu bir elim sıcak, diğer elim soğuk
  algılayabilir. Ben suyun sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu
  bilemem.

  Phyrrhon’un bu görüşleri aşağıdaki yargılardan hangisiyle
  çelişir?

  A) Tüm bilgimizden şüphe etmeliyiz.

  B) Varlık hakkında doğru bilgiye ulaşılamaz.

  C) Duyu verileri insandan insana farklılık gösterir.

  D) Şeyler hakkında kesin bir yargıya varamayız.

  E) Görünüşlerin ötesindeki gerçekliğin kendisine ulaşılabilir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 Septiklere göre;

  • İnsanlarda bazı yapısal farklılıklar vardır.
  • Duyu organlarının getirdiği bilgiler insandan insana
  farklılık gösterir.
  • Özneyi etkileyen koşullar farklıdır.
  • Nesnenin yeri, uzaklığı duyuma etki eder.
  • Yasaların, gelenek ve göreneklerin insanların üzerinde
  farklı etkileri olur.


  Buna göre bilgi edinmede septiklerin tutumu aşağıdakilerden
  hangisi olmalıdır?

  A) Otoritelere güven duymak

  B) Yargıda bulunmaktan kaçınmak

  C) Bilimsel bilgiyi doğru kabul etmek

  D) Kuşkuyla apaçık bilgiye ulaşmak

  E) Duyumlardan gelen bilgiye güvenmek
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir