Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi ölümden sonra dirilmenin
  olacağına örnek verilemez?
  A) “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır.
  Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan)
  işte böyle çıkarılacaksınız.”
  (Rum suresi, 1 ayet)
  B) “Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları,
  üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda
  düşünen bir kavim için bir ibret vardır.”
  (Nahl suresi, 1 ayet)
  C) “...Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun
  üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır
  ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.”
  (Hac suresi, ayet)
  D) “Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir.
  Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır.
  İşte budur Allah! Peki (O’ndan) nasıl çevriliyorsunuz?”
  (En’am suresi, 9 ayet)
  E) “Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları hareket
  ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve
  onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte
  ölümden sonra diriliş de böyledir.”
  (Fatır suresi, ayet)
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • Müslüman toplumlarda ahirete inanmanın göstergelerinden
  biri de kamu hizmeti gören yapılar kurmaktır.
  Karşılığını öbür dünyada alma esasına dayalı bu faaliyetler
  sonucu cami, yol, okul, hamam, aşevi, köprü gibi sosyal
  içerikli hizmetler veren tesisler meydana getirilmiştir.
  İslam kültüründe bu hizmetler için kullanılan genel
  kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vakıf B) Dernek C) Ocaklık
  D) Mera E) Külliye
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine
  ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse
  komşusuna ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe
  iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.”
  Bu hadiste
  I. Müminin zengin olması gerektiği
  II. Mümin olanın bazı davranışları yapmaması gerektiği
  III. Allah’a ve ahirete inanan insana yakışan davranışlar
  olduğu
  hususlarından hangileri vurgulanmıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5
 • “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır
  ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.”
  (Enbiya suresi, 3 ayet)
  Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?
  A) Ölümün kaçınılmaz olduğuna
  B) İnsanın ecelinin değişebileceğine
  C) İnsan hayatının bir imtihan olduğuna
  D) Bütün canlıların hayatının sona ereceğine
  E) Ölümden sonra dirilişin olacağına
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı