Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Bir bilimsel sorgulamayı ve araştırmayı gerekli kılan şey,
  çoğu zaman gündelik yaşamda bir probleme çözüm bulma
  amacıdır. Felsefenin ise böyle bir kaygısı yoktur. Aristoteles’in
  söylediği gibi “Felsefe her şeyden önce insanın doğal
  olarak sahip olduğu bilme arzusunu doyurmayı amaçlar.”
  Parçadan hareketle felsefi soruların özellikleri ile ilgili
  aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Felsefe doğrulanabilir bilgileri sorgular.
  B) Felsefe soruları pratik faydanın ötesindedir.
  C) Felsefe soruları bireyin eylemlerine yöneliktir.
  D) Felsefe günlük yaşamın kazanımlarını sorgular.
  E) Felsefe, sorularıyla değişmez hakikatlere ulaşma
  amacındadır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Felsefenin soruları insanı, doğayı, evreni, toplumu sorgulayan,
  ama temelde özü belirlemeye yönelik sorulardır.
  Bir şey gerçekten bilinebilir mi? Eğer bilinebilirse bunun
  sınırları nedir? Bilgilerimizden ne kadar emin olabiliriz?
  Buna benzer sorular felsefenin temelini oluşturur.
  Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin felsefi
  soru niteliğinde olduğu söylenebilir?
  A) Bireyin davranışlarını yönlendiren kurallar nelerdir?
  B) Toplumsal kuralların amacı nedir?
  C) Gezegenler nasıl hareket eder?
  D) Bir gün neden 24 saattir?
  E) Yönetim nedir?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Felsefede sorular ok nemlidir. nk felsefe sorularla
  geliir. nsan zihni, gelien ve deien varlk, bilgi ve deerler
  hakknda srekli bir aray iindedir.
  Buna gre aadakilerden hangisi felsefi sorularn
  zelliklerinden biridir?
  A) Akl ve mantk ilkelerine dayanmas
  B) Dogmatik olmamas
  C) Varln zne ynelik olmas
  D) Kesin cevaplar iermemesi
  E) znel nitelikte olmas
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Nermi Uygur, Felsefenin ars adl eserinde Felsefe
  sorusu nedir? diye sorar. Bu sorunun kendisi, felsefe
  sorusunun ne olduu konusunda bize bir ipucu verir.
  Felsefe sorusu Nedir? sorusudur. Bilgi nedir?, Gzel
  nedir?, Devlet nedir? birer felsefe sorusudur.
  Buna gre felsefe sorusu iin aadakilerden hangisi
  sylenebilir?
  A) Nedensel aklamalar gerektiren sorulardr.
  B) Olgusal dnyaya ilikin sorulardr.
  C) Kesin cevaplar olan sorulardr.
  D) Bilime yol gsteren sorulardr.
  E) Nelik ve anlam sorulardr.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Tüm var olanla ilgili sistemli ve yalnızca akla dayanan ilk
  düşünce sisteminin İyonya’da ortaya çıkması tesadüf değildi.
  Ekonomik yapının ileri düzeyde olması, bilgi birikiminin
  varlığı, hoşgörüyü de beraberinde getirmiştir. Yani
  Milet kentindeki ortam, farklı inanç ve düşüncelere izin
  verecek kadar hoşgörülüydü.
  Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılabilir?
  A) Bilimsel bilgi felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır.
  B) Felsefe toplumsal koşullar değerlendirilerek yapılır.
  C) Felsefi düşünce özgür toplumsal koşullarda oluşur.
  D) Farklı kültürlerle etkileşim felsefenin ortaya çıkışını
  hazırlamıştır.
  E) Felsefi düşüncelerin ortaya çıkışında önceki düşünceler
  etkili olmuştur.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Felsefe bilgisi, adeta bir şehrin ortasındaki yüksek kule
  gibidir. Kulenin şehre bakan pencereleri vardır. Her pencereden
  şehrin belli bir kısmı görünür, sadece kulenin en
  üst noktasında bulunan felsefe penceresinden bütün şehri
  görmek mümkündür. Başka bir deyişle felsefe bilgisi sayesinde
  insan, gerçeğe herhangi bir yönüyle parçacı bir
  yaklaşımla değil, mümkün olan her yönüyle genel olarak
  değerlendirilebilecek bir bakma olanağını kazanır.
  Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden
  hangisi vurgulanmıştır?
  A) Sistemli ve düzenlidir.
  B) Sorgulayıcı bir bakış açısına sahiptir.
  C) Birleştirici ve bütünleştiricidir.
  D) Konuları evrensel bir özelliğe sahiptir.
  E) Öznel bir bakış açısına sahiptir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Filozof, kendisinin de iinde bulunduu dnyay anlamak
  ve kavramak iin her trl bilgi, alg ve sezgi sonularndan
  oluan dnceyi akla kavuturur. Fakat filozof
  bununla yetinmez, yani dnyay paralanm bir halde
  brakmaz, zerinde dnlp aydnla kavuturulmu
  malzemeden hareketle dnyay yeniden ina eder ve onu
  bir btnle kavuturur.
  Parada felsefi dncenin aadaki niteliklerinden
  hangisi vurgulanmtr?
  A) Refleksif olmas
  B) Konularnn evrensel olmas
  C) Temellendirmeye dayal olmas
  D) zmleyici ve birletirici olmas
  E) Tutarl ve sistemli olmas
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, kendisine
  sunulanla yetinen bir insan için, felsefe gerekli değildir.
  Bu açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisi vurgulanmıştır?
  A) Subjektiftir.
  B) Akla ve mantığa dayanan bir düşüncedir.
  C) Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir.
  D) Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
  E) Temellendirmeye dayanır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Felsefe hakikati araştırırken bilim gibi herkes için geçerli
  olabilecek bilgiler ortaya koymaya çalışmaz. Filozof ile
  bilim insanlarının soru sorma biçiminde farklılık vardır. Filozof,
  “Canlı türleri nasıl sınıflandırılır?” sorusunu sormaz;
  bu türden sorulara cevap aramaz. Filozof, “Bilim nedir?”,
  “Bilimsel yöntem nedir?” sorusuna cevap arar. “Düzenin
  aksayan yönlerini açığa çıkarmaz; “İdeal düzen nedir?”
  sorusunu irdeler.
  Parçada felsefi düşünce ile ilgili aşağıdaki niteliklerden
  hangisi vurgulanmıştır?
  A) Akıl ve mantık ilkelerine bağlı olması
  B) Eleştirel bir tavır sergilemesi
  C) Doğru bilgiye ulaşma çabasında olması
  D) Subjektif olması
  E) Öz’e ilişkin olması
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Felsefenin, soru sorma tekniine sk skya bal bir
  gelenei vardr. Verilen cevaplar son olmaktan te yeni
  balanglar iin iyi gerekelerdir. Felsefede sorgulamaya
  dnk phe duyma ve merak gdsyle sorunu zmek
  ya da cevap vermekten ok yeni bir sorun alanna iaret
  etmek daha nemlidir. Bylece felsefi dnme sorgulamann
  sonucunu da sorgular.
  Paragrafta felsefi dncenin aadaki zelliklerinden
  hangisi vurgulanmaktadr?
  A) Akla ve manta dayanmas
  B) znel bir dnce olmas
  C) Temellendirmeye dayanmas
  D) Refleksif bir dnce olmas
  E) Subjektif olmas
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Felsefede sorulardan ok cevaplar deimektedir. Her filozof,
  rnein en yksek iyinin ne olduu sorusuna iinde
  bulunduu tarihsel ve sosyolojik koullarndan etkilenerek
  cevaplar vermitir. Bu ise felsefi sonularn mutlak bir
  kesinlik tamadn gsterir.
  Bu paradan felsefeyle ilgili aadakilerden hangisi
  karlamaz?
  A) Greli bir bilgi olduu
  B) inde bulunduu koullardan etkilendii
  C) Ayn sorulara farkl cevaplar verildii
  D) Dogmatik olmad
  E) Sonularnn herhangi bir deerinin olmad
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?