Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?
  A) Medeniyet insana inceliği veriyor, karşılığında içtenliği
  alıyor.
  B) Eğitim insan hayatının her safhasına yayılmış, bir süreçtir.
  C) Bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten kaçınmaya
  eğilimlidir.
  D) Tek başına kimse mutlu olamaz, mutluluk ancak başkalarıyla
  yaşanır.
  E) Filozoflar varlığı, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve
  açıklamaya çalışır.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarıyla ilgili
  bir yazım yanlışı vardır?
  A) Bilmiyorum, demek ilimdendir.
  B) Mantık bilmiyenin ilmine güven olmaz.
  C) Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil.
  D) Bilgi içinde boğulmamıza rağmen bilgi açlığı çekiyoruz.
  E) Ben, bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen
  yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
  A) Türkçe ( ) İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi bir
  dünya dilidir.
  B) Faruk Sümer ( ) Köroğlu’nun 1 yüzyılda Anadolu’da
  yaşayan bir halk ozanı olduğunu söyler.
  C) Dergâh ( ) 1921-1923 yıllarında yayımlanan bir sanat
  ve edebiyat dergisidir.
  D) Tanzimat ( ) Servetifünun ve Cumhuriyet devirleri
  ayrı ayrı özelliklere sahiptir.
  E) Çin ( ) Fars ve Arap kaynaklarında Türk destanlarına
  ait parçalar bulunmaktadır.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da, de" bağlacının
  yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Şanlıurfa’ya gelenlerin mutlaka uğradıkları yerlerden
  biri de Balıklı Göl’dür.
  B) Dinleme becerisi, belki de konuşma becerisinden çok
  daha önemli bir beceridir.
  C) Edebiyatın bireye ve topluma hizmetle de yükümlü
  olduğunu söyleyebiliriz.
  D) Çirkine dayanılıyor da nedense bir şeyin sonradan
  çirkinleştirilmesine dayanılmıyor.
  E) Felsefe gibi bilimde sağlam, güçlü, dirençli, aydınlık
  kafalar ister.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Bir gün Nasreddin Hoca eşeğini kaybetmiş. Köşe (,) bucak
  I
  ararken eşeğini bir yandan da türkü söylüyormuş. “Hoca!
  Bizim bildiğimiz (,) insan yitirdiği eşeği böyle türkü söyleye-
  II
  rek değil (,) ağlaya ağlaya arar.” demişler. Hoca türküye
  III
  ara verip (,) “Son umudum şu dağın ardında.” demiş. “Orada
  IV
  da bulamazsam (,) o zaman görün bendeki figanı.”
  V
  Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangileri doğru
  kullanılmıştır?
  A) I ve II. B) I ve V. C) II ve III.
  D) III ve IV. E) IV ve V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Anadolu’da gelişen Türkçe; komşuları ile kültür, dil, ticaret,
  siyaset, din kardeşliği gibi yönlerden etkileşmiştir. Osmanlı
  kültürü doğu komşusundan Farsça, güney komşusundan
  da Arapça kelime almış, bu komşularına Türkçe
  kelime vermiştir. Her iki dil de Arapça ve Farsça büyük
  kültür dilleridir.
  Bu parçada yay ayraç içine alınması gereken ifade
  aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Türkçe kelime B) kültür, dil, ticaret
  C) güney komşusundan D) Arapça ve Farsça
  E) Osmanlı kültürü
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Radloff ( ) 1866 yılında yayımladığı ilk eserinin ön sözünde
  Türkçe için ( ) Yeryüzündeki hiçbir dil Türkçe kadar
  geniş sahalara yayılmış değildir ( ) ( ) der ( )
  Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla
  aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
  A) (;) (:) (.) (,) (.)
  B) (:) (“) (.) (!) (.)
  C) (,) (“) (”) (.) (.)
  D) (,) (-) (,) (-) (.)
  E) (,) (“) (.) (”) (.)
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • (I) mer Seyfettin 28 ubat 1884te Gnende dodu.
  (II) zmir ve Makedonyada grevliyken yazd iir,
  yk ve makaleler Rumeli gazetesinde yaymland.
  (III) 1911de Selanikte Gen Kalemler dergisini kard.
  (IV) 1914te Kabata Lisesine edebiyat retmeni
  olarak atand. (V) 6 Mart 1920de stanbulda yaamn
  yitirdi.
  Bu parada numaralanm cmlelerin hangisinde yazm
  yanl yaplmtr?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı
  doğrudur?
  A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin 1 Yüzyılda yazıya geçirildiği
  bilinmektedir.
  B) Divanü Lügâti’t-Türk, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü ve
  dil bilgisi kitabıdır.
  C) Orhun Abideleri, Göktürk Alfabesi’nin kullanıldığı ilk
  yazılı ürünlerdir.
  D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde süreli yayınlar
  2 Ekim 1940’da başladı.
  E) 1950’de doğu Türkistan’da mağaralarda binlerce Uygurca
  metin bulundu.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • (I) Amasya; ilgi ekici tarih, yresel lezzetleri ve doal
  gzellikleriyle hem Anadolu hem de Karadeniz kltrnden
  harmanlanm keyifler sunuyor ziyaretilerine.
  (II) Tarihin girintili kntl yolculuuna, M 4000li yllarda
  balam bu ehir. (III) Yeilrmakn bereket getirdii
  topraklarda lezzetlerini kltrel mirasyla harmanlayarak
  kuruyor sofralarn. (IV) smiyle anlan kale, ehrin kuzeyinde
  bulunan Harane Da adl dik kayalklar zerinde
  kurulmu. (V) Hazeranlar Kona Etnografya Mzesi de
  1865 ylnda dnemin defterdar Hasan Talat efendi tarafndan
  ina ettirilmitir.
  Bu parada numaralanm cmlelerin hangisinde
  zel isimlerin yazmyla ilgili bir yanllk yaplmtr?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11
 • 1 Dede Korkut Kitabı’nda ailede sonsuz bir şefkatin, felaketler
  karşısında gevşemez bir bağlılığın, yüksek bir şeref
  ve namus anlayışının bulunduğu görülmektedir.
  Bu cümledeki virgülün kullanımı aşağıdakilerin hangisinde
  doğru açıklanmıştır?
  A) Ara sözü belirtmiştir.
  B) Sıralı cümleleri ayırmıştır.
  C) Tekrar edilen kelimeleri vurgulamıştır.
  D) Kelime gruplarını ayırmıştır.
  E) Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmiştir.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir