Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1

 • • Allah bütün bir âlemi koruyup gözetir.
  • Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.
  • Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık âlemini
  her yönüyle bilir.
  • Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulaca
  ğını insana hatırlatır.
  Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargılara doğrudan
  ulaştırmaz?
  A) “Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı...”
  (Nahl suresi, ayet)
  B) “Allah göklerin ve yerin gaybını bilir…”
  (Fatır suresi, 3 ayet)
  C) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”
  (Kıyame suresi, 3 ayet)
  D) “… Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız.”
  (Kaf suresi,1 ayet)
  E) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor
  gelmez…”
  (Bakara suresi, 25 ayet)
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı
  andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun
  izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli
  bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da
  şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rahman
  suresi, 2 ayet)
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Allah’ın yaratmasının sürekliliğine
  B) Allah’ın eşi, benzeri ve ortağı olmadığına
  C) Her şeyi yaratan ve yaşatanın Allah olduğuna
  D) Yaratılanları her an Allah’ın görüp gözettiğine
  E) Meydana gelen her şeyin Allah’ın izni ile olduğuna
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • Yüce Allah’ın yaratması yoktan var etme şeklinde ve bir
  anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey yaratma
  ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de olabilir.
  Örneğin yüce Allah başlangıçta yer ve gökleri bitişik
  halde yaratmışken sonra birbirinden ayırmış ve dört evrede
  yerküreyi iki evrede de gökleri yaratmıştır. Sonra yeryüzünü
  canlılar için yaşanabilir bir hale getirmiş ve daha
  sonrada canlıları yaratmıştır.
  Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Yaratılış canlıların var edilmesiyle son bulmuştur.
  B) Allah’ın yaratması tek bir tarzda gerçekleşmemiştir.
  C) Allah yeryüzünü canlıların yaşamasına uygun hale
  getirmiştir.
  D) Allah’ın var olan bir şeyden başka bir şey yaratması
  mümkündür.
  E) Gökler ve yeryüzü bugünkü haline çeşitli evrelerden
  geçirilerek getirilmiştir.
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5
 • “Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın
  onu nasıl kurduk, nasıl süsledik. Yeryüzünü de
  düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik, orada her
  türden güzel bitkiler yetiştirdik; Bize yönelen her kula aydınlatıcı
  ve hatırlatıcı olsun diye.”
  (Kâf suresi, 6- ayetler)
  Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Tekvin B) Hayat C) Kelam
  D) Basar E) Semi
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7

 • • Allah her şeyi yaratan ve yaşamasını sağlayandır.
  • Her canlı ancak Allah’ın yarattığı nimetle yaşamını
  sürdürmektedir.
  • Evrende meydana gelen her şey Allah’ın bilgisi dâhilinde
  olmaktadır.
  • Allah’ın bir şeyi var etmesi için belli bir zamana ve
  hazırlığa ihtiyacı yoktur.
  Verilen bilgilerle aşağıdaki ayetler anlam bakımından
  eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır?
  A) “Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah’ın üze
  rinedir...”
  (Hud suresi, ayet)
  B) “O (Allah), kalemle yazmayı öğretendir, insana bilme
  diğini öğretendir.”
  (Alak suresi, 4 ve ayetler)
  C) “ O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün de
  ğişmesi onun eseridir.”
  (Mü’minun suresi, 80. ayet)
  D) “Bir şeyin olmasını dilediğinde, onun işi “Ol!” demek
  ten ibarettir; o da oluverir.”
  (Yasin suresi, 8 ayet)
  E) “...O, (Allah) karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun
  ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...”
  (En’am suresi, 5 ayet)
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8
 • Evrende mükemmel bir ölçü, varlıklar arasında harikulade
  bir uyum vardır. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş
  tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Güneş her gün
  doğudan doğup batıdan batmakta, gece ve gündüz birbirini
  takip etmekte, dünyamız yörüngesinden hiç çıkmadan
  hep aynı sürede dönüşünü tamamlamaktadır.
  Bu parçadan;
  I. Evren bilinçli bir tasarımın ürünüdür.
  II. Bütün varlıkların bir amacının olduğunu söylemek
  güçtür.
  III. Evrende var olan düzen ve ahenk mutlak bir ilmi ge
  rektirmektedir.
  yargılarından hangilerine varılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9
 • Evren bir düzen içerisinde varlığını devam ettirmektedir.
  Bu durum ise mutlak bir güç ve ilmi gerekli kılmaktadır.
  Aksi halde bu düzenin devamı sağlanamaz.
  Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu duruma dair bir
  vurgu yoktur?
  A) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor
  gelmez. O yücedir, büyüktür.”
  (Bakara suresi, 25 ayet)
  B) “… Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan
  da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah’ın takdiridir.”
  (Fussilet suresi, 1 ayet)
  C) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak
  için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok
  bağışlayıcıdır.”
  (Mülk suresi, ayet)
  D) “O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana
  getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki
  eş yaratandır…”
  (Ra’d suresi, ayet)
  E) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
  birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için
  elbette ibretler vardır.”
  (Al-i İmran suresi, 190. ayet)
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı