Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF İngilizce test çöz
 • 2
 • ......... .. Emily studying hard this semester?

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) Has
  B) Does
  C) Is

  D) Can
  E) Would
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 3
 • A: Is Maryadoctor?
  B: Yes

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) she is
  B) | am

  C) you are
  D) they are
  E) he is
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 4
 • ......... .. is the fifth month of the year.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) July

  B) August
  C) May
  D) June
  E) April
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 5
 • any students in the garden because
  they are in the class

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) There aren't
  B) There are
  C) There is no
  D) There are no
  E) There isn't
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 6
 • | am going to the supermarket ......... .. buy some
  food

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) as
  B) then
  C) so
  D) for
  E) to
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 7
 • It is not safe .......... .. cash in big cities.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) carrying
  B) carried
  C) to carrying
  D) to carry
  E) carry
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 8
 • s A: bag is this?
  B: It's Jane's

  Which of the followlng completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) Which
  B) Whose
  C) What
  D) Who
  E) Who's
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 9
 • A: .......... .. | borrow your bike?
  B: Nonoi at all Go ahead

  Which of the following completes the
  dialogue above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
  konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) Will

  B) Do you mind if
  C) Do

  D) Can

  E) Could
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 10
 • Nancy hurt ........... .. while she was Skating.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) myself
  B) herself
  C) itself

  D) yourself
  E) himself
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 11
 • Eric ......... .. French when his mother called

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) was studying
  B) studied

  C) is studying

  D) studies

  E) would study
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 12
 • Elena, what's wrong with your finger? Did you cut

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) herself

  B) itself

  C) themselves
  D) yourselves
  E) yourself
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 13
 • Your father is ........... .. than my father.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) fun

  B) funny
  C) funniest
  D) more fun
  E) funnier
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 14
 • stanbul is .......... .. crowded than Eskiehir.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aadakilerden hangisi yukardaki cmleyi
  doru ekilde tamamlar?

  A) much
  B) fewer
  C) little
  D) more
  E) few
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 15
 • Do you see the woman ........... .. the red shirt?

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) to

  B) on

  C) by

  D) in

  E) under
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 16
 • Look at those people ......... .. on the stage.
  They all look so happy

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) danced

  B) dance

  C) dancing

  D) to dance
  E) they dance
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 17
 • She's ......... .. blue eyes and blonde hair.

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) got
  B) like
  C) look
  D) have
  E) gel
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 18
 • I'm ......... .. for a new job because I'd like to
  earn more money

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) making
  B) changing
  C) looking
  D) showing
  E) graduating
 • AOF İngilizce Test Çöz
 • AOF İngilizce test çöz
 • 19
 • I guess George ......... .. graduate from high
  school next year

  Which of the following completes the
  sentence above?

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
  doğru şekilde tamamlar?

  A) does
  B) will

  C) going to
  D) maybe
  E) would
 • AOF İngilizce Test Çöz

AOF İngilizce test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF İngilizce dersiAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF İngilizce dersi test çözmeAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF İngilizce testi çözAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF İngilizce testi çözAOF İngilizce test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF İngilizce test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı