Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 6
 • Vektör tabanlı görsellerin en önemli özelliği
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kameradan alınan görüntüyle aynı
  özelliklere sahip olması
  B) Bilgisayarın belleğinde daha az yer
  kaplamalan
  C) Kolay bir biçimde oluşturulabilmesi
  D) Görüntülerin gerçeğe yakın olması
  E) Tarayıcıdan alınan görüntüyle aynı
  özelliklere sahip olması
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 11
 • Ethernet ve anda halka teknolojileri
  karlatrlmasyla ilgili aadaki
  ifadelerden hangisi dorudur?

  A) Anda halka en yaygn kullanlan
  teknolojidir

  B) Anda halkada iletim ortamna verilen
  mesajlarn akmas Ethernet'e gre sorun
  yaratr

  C) Youn kullanmda anda halka daha iyi
  iletiim performans salar

  D) Ethemet ve anda halka teknolojileri ayn
  arayz donanmn kullanr

  E) Ethemet teknolojisinde bilgisayarn aa
  balanmas iin hibir a arayz
  donanmna ihtiya duyulmaz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 13
 • Bir Internet Servis salaycsnn (ISS) nmgl
  grevi aadakilerden hangisidir?

  A) Intemet zerinden, kullanclara alveri
  imkn salamak
  B) lntemere erien bilgisayarlardaki verilerin
  gvenliini salamak
  C) ntemet siteleri hazrlamak
  D) Bilgisayarlarn telefon hatlan veya baka bir
  ortam zerinden nternete balanmalann
  salamak
  E) Bilgisayar olmayan kiilerin nternete
  balanmalarn salayan bilgisayar
  laboratuvarlan kurmak
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 14
 • Anadolu niversitesi anda bulunan,
  "140.20.53" IP numaral bir
  bilgisayardaki iletim sistemi, letiim
  kurmak istedii "100.100.1" IP numaral
  bilisayarn Anadolu niversitesi yerel
  anda bulunup bulunmadn nasl tespit
  eder?

  A) Hedef bilgisayarn IP numarasn POP
  sunucusuna sorarak

  B) Ynlendirici cihaza, bu IP numarasnn
  Anadolu niversitesinde olup olmadn
  sorarak

  C) Hedef bilgisayann IP numarasn, Anadolu
  niversitesinde bulunan IP numaras
  aralklanyla karlatrarak

  D) Ynlendirici cihaza mesaj gnderip
  ynlendirici iletiimi salayarak

  E) letim sisteminde bulunan IP listesinden
  kontrolederek
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 16
 • URL nedir?
  A) Web sunuculan üzerinde çalışan sunucu
  yazılımıdır
  B) Sunucu bilgisayariann Intemel isimleridir
  C) Dosya aktanm protokolüdür
  D) lnlemet üzerindeki dosyanın yerini
  göstermek için kullanılan Intemet adresleme
  yöntemidir
  E) İntemet üzerinden bilginin getirilmesini
  sağlayan lntemet Listeleyicisi
  programlannın diğer bir ismidir
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 18
 • Ateş duvan sistemiyle ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ateş duvarı sisteminde lntemet'ten gelen
  mesajlar incelendikten sonra Yerel ağa
  aktanlır

  B) Ateş duvan yazılımının çalışması için
  yüksek kapasiteli bilgisayarlara gereksinim
  vardır

  C) Ateş duvarı bir yerel ağdaki bilgisayarların
  İntemet'e erişim hızlannı düşürebilir

  D) Bu sistem İntemete erişen kişileri izlemek
  için kullanılabilir

  E) Bu sistemde lntemet üzerinden gelen
  şüpheli bir mesajın yerel ağa geçmesine izin
  verilir, saldırı saptandıktan sonra saldırıyı
  bertaraf etmek için bir güvenlik yordamı
  çalıştırılır
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 21
 • Web tarayıcısı programlarda yer alan adres
  çubuğunun kullanılmasının amacı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Web sitesinin görüntü özelliklerini belirleme

  B) Web sitesi içerisinde belirli kelimeleri bulma

  C) Web sitesinin adresini sık kullanılanlara ekleme

  D) Web sitesine ulaşmak için gitmek istenilen
  adresi yazma

  E) Web sitesi içerisindeki beliri alanları tarama
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 27
 • Sözde kodlamanın tanımı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Algoritmalann bilgisayarda kullanılacak hale
  dönüşlürülmesidir

  B) Sistem içerisinde verilerin akışının
  gösterilmesidir

  C) Algoritmalann geometrik şekiller kullanılarak
  oluşturulmasıdır

  D) Algoritmaların konuşma dili kullanılarak
  oluşturulmasıdır

  E) Var olan durum ile gerçekleşen durum
  arasındaki farktır
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz

AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersiAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersi test çözmeAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir