Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 2
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ilk e-Devlet
  girişimlerinden biri değildir?

  A) Türkiye Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon
  Projesi

  B) e-Devtet Kapısı(EDK)

  C) Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı
  (TUENA)

  D) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin
  (ULAKBİM) kurulması

  E) Elektronik Ticaret Ağının kurulması
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 3
 • Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Toplumu Stratejisi (DPT, 2006)
  öncelikli konularından biri değildir?

  A) Mükerrerlikler ve kaynak israfına yol açan
  münferit kurumsal proje ve uygulamaların
  önlenmesi

  B) Hizmet süreçlerinin yeniden
  yapılandırılması, ön ve arka ofis süreçlerinin
  bağımsız dönüşümü

  C) Öngörülen projelerin proje gerekleri
  çerçevesinde bütçe ve zaman tanımları
  içerisinde gerçekleştirilmesi

  D) Önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlayacak
  olan elektronik kamu satın alma altyapısının
  oluşturulması

  E) Kurum içi ve kurumlar arasında elektronik
  ortamda güvenli ve güvenilir bilgi ve belge
  paylaşımının sağlanması
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 5
 • Kullanıcılar eseri kopyalayabilir,
  dağıtabilir görüntüleyebilir, kullanabilir ve
  ticari amaçlarla olmamak koşuluyla
  üzerinde değişiklik yaparak yeni eserler
  oluşturabilir” şeklinde tanımlanan Creative
  Commons kullanım koşulu aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Attribution (BY)
  B) Noncommercial (NC)
  C) No Derivative Works (ND)
  D) Share-Alike (SA)
  E) Open Educational Resource (OER)
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 9
 • Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım
  sitelerinin sakıncalarından biri değildir?

  A) Çocukların derslerine olumsuz etkisinin
  olması
  B) Aile ve arkadaşlara daha az zaman
  ayrılması
  C) Faklı konulardaki ders notlarının
  paylaşılması ve erişilmesi
  D) Çalışma düzenini aksatması
  E) Kişisel bilgilerin korunması ve gizlilik
  sorunları
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 15
 • Hadoop nedir?

  A) Büyük Veri (Big Data) işlenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır
  B) Bilgilerin bilgisayarlar arasında transferinde
  kullanılan bir protokoldür
  C) Bilgilerin veriye dönüştürüimesinde
  kullanılan bir tekniktir
  D) CPU ile Hafıza arasındaki senkronizasyon
  yapısının adıdır
  E) John Hadoop tarafından geliştirilmiş
  kriptolama tekniğidir
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 16
 • Sosyal paylaşm sitelerinde gizlilik ve
  güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi yanlıştır?

  A) Sosyal paylaşım sitelerinde yüz yüze
  tanınmayan kişilerle de hemen arkadaş
  olunabilir

  B) Uzak arkadaşlar ile sadece çok kısıtlı bilgiler
  paylaşılmalıdır

  C) Kullanıcılar kişisel bilgilerinin ticari amaçlarla
  kullanılmaması için gerekli güvenlik
  ayarlarını en üst düzeyde yapmalıdır

  D) Çocuklar sosyal paylaşım sitelerinin
  kullanımı konusunda aileleri ve öğretmenleri
  tarafından bilinçlendirilmelidir

  E) Aileler çocuğun kullanıcı adını ve şifresini
  bilerek belirli aralıklarda hesabına girip olup
  bitenleri kontrol etmelidir
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 17
 • I e-Katılımcılık anlamında vatandaş odaklı
  kamu hizmeti sunumu

  II Kurumsal müşterilere katılan değerin en üst
  seviyede gerçekleşmesi için
  paylaşımcı/ortak hizmet kültürü

  III Profesyonellik anlamında hükümet içi
  kaynak ve kabiliyetlerin etkin sunumu ve
  yönetimi

  Yukarıdaki ana etkenlerden hangilerinin
  oluşması e-Devletin gerçekleşmesi için
  gereklidir?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I vell

  D) I ve III

  E) I II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz

AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersiAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersi test çözmeAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir