Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 1

 • Kişilik haklarıyla ilgili aşağdaki ifadelerden
  hangisi yanlıştır?

  A) Kişilik hakları kişinin malvarlığıdır

  B) Kişilik hakları kişiye sıkı sıkıya bağlı
  haklardır

  C) Kişilık hakları kişinin sağ doğumuyla birlikte
  başlar

  D) Kişilik hakları miras yoluyla bir başkasına
  geçemez

  E) Kişilik hakları başkasına devredılemez
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 10
 • Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği
  çerçevesinde özen gösterilmesi gereken
  durumlardan biri değildir?

  A) Düşünceleri düz ve yalın bir dille aktarmaya
  çalışmak

  B) Uzun alıntılar yapmaktan ve ek
  göndermekten kaçınmak

  C) Esprili ve alaycı anlatımdan kaçınmak

  D) Tartışma listelerinde düşünceleri kabul
  ettirmekte ısrarcı olmamak

  E) Açık kimliği geçerli bir gerekçe olmadıkça
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 11
 • gizlememek

  Projektörle ilgili yaşanan "Ekrandaki

  görüntünün projoktöre aktarılamaması"

  sorununun temel nedeni aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Projektör kablosunun gevşek takılması

  B) Monitöre elektriğin gelmemesi

  C) Projektöre aktama seçeneğinin seçilmemiş
  olması

  D) Projektörün iyi konumlandırılmamış olması

  E) Yansıtma perdesinin bulunmaması
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 12
 • Aşağıdakilerden hangisi ROM belleğin
  görevlerinden biri değildir?
  A) Bilgisayar açıldıktan sonra işlemciye
  kullanıcı verilerini göndermek

  B) Bilgisayar ilk açılırken bütün komutları
  kontrol etmek

  C) BIOS komutlarını yerine getirmek

  D) BIOS'u açmak

  E) İşletim sistemıni açmayı sağlayan komutları
  yerine getirmek
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 14
 • I Sistemde uzun süre kalınması
  II Sistemin bir kısmına izinsiz girilmesi
  III Tüm sistemin ele geçirilmesi
  IV Sistemde bir süre kalınması

  Yukarıdakilerden hangileri bilişim
  sistemine girmede suçun oluşabilmesi için
  gerekli olan temel eylemlerdir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve IV
  D) III ve IV
  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 19
 • “Küresel köy" ifadesi ile vurgulanmak
  istenen temel kavram aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Haberleşme yöntemlerinin farklılaşması

  B) Medya içeriklerindeki liberal yaklaşımlar

  C) İletişim araçlarının otoriter güçler elinde
  toplanması

  D) İletişim araçlarına bağlı teknolojik devrim

  E) Sosyal medya ve sosyal ağlar kavramlarının
  İntemet sayesınde belirginleşmesi
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz

AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersiAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersi test çözmeAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir