Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 2
 • I. Hâlihazırda çalışan programların ihtiyaç duyduğu verileri tutar.

  II.Bilgisayar kapaGlıp açıldığında işletim sistemine ait bilgiler silinmez.

  III.Programlar tarafindan üretilen sonuçları tutar.

  RAM ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur.

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) I ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 3
 • I. MicrosoG Word bir kelime işlem programıdır.
  II. MicrosoG PowerPoint bir hesap tablosu programıdır.
  III. MicrosoG MovieMaker bir sunum programıdır.
  Üretkenlik yazılımları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 4
 • Dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermeden silmek için CRTL + Delete kombinasyonu kullanılır.

  II.Dosya aramalarında “?” karakteri bilinmeyen tek bir karakteri ifade eder.

  III.Masa üstünü açmak için klavyeden Windows logo tuşu+L tuş bileşeni kullanılır.

  Windows 8’de bulunan özellikler ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 5
 • Zararlı yazılımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Virüsler kendilerini kopyalayarak çoğalmaktadırlar.

  B) Truva atları bulundukları bilgisayardaki kişisel şifreleri kötü niyetli kişilere ulaşGrırlar.

  C) Ağ solucanları kendini kopyalayamayan ancak ağ işlemlerini sekteye uğratan programlardır.

  D) Arka Kapı (Backdoor), sisteme dışardan erişim için bağlanG noktalarının açılmasını sağlar.

  E) Keylogger, klavyede basılan tuşların kaydını alan programlardır.
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 6
 • I. OneDrive (SkyDrive) çevrimiçi bir depolama alanıdır.

  II.OneDrive depolama alanı hem uygulama üzerinden hem de dosya gezgini üzerinden kullanılabilir.

  III.OneDrive kullanabilmek için microsoG hesabı olması gerekir.

  OneDrive (SkyDrive) ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki Windows kısa yollarından hangisinin açıklaması yanlıştır?
  A) Ctrl + V → Kopyalanan ögeyi yapışGrır.

  B) SHIFT + DELETE → Seçilen nesneyi geri dönüşüme göndermeden siler.

  C) Ctrl + C → Seçilen ögeyi kopyalar.

  D) Ctrl + F2 → Seçilen nesnenin yeniden isimlendirilmesine imkân sağlar.

  E) Ctrl + X → Seçilen nesneyi taşımak üzere kesme işlemi yapar.
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 8

 • I.Aygıt Yöneticisi bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımların listelenmesini sağlamaktadır.

  II.Aygıt Yöneticisi kullanılarak her bir donanım biriminin sürücüsü yüklenebilir.

  III.Aygıt Yöneticisi bilgisayar sağ tuş menüsü → Özellikler → Aygıt Yöneticisi yolu izlenerek görüntülenebilir.

  Aygıt yöneticisi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 9

 • I. Sadece metin oluşturmak için kullanılan basit bir kelime işlemcidir.

  II.Oluşturulan dosyaların uzanGsı varsayılan olarak “TXT” dir.

  III."Sözcük Kaydır" komutu ile yazılan metin belgesinin pencerenin boyutuna sığdırılmasını sağlar.

  Not Defteri Yazılımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 11

 • I.ALT : Şeridin etkin sekmesini seçip erişim anahtarlarını etkinleştirir.

  II.F10 + Sol Ok - Sağ Ok : Şeritteki sekmeler arasında gezinmeyi sağlar.

  III.Shift + F10 : Seçili komutun kısayol menüsünü görüntüler.

  Word 2010’da şerit ile ilgili işlemlerde kullanılan yukarıdaki kısayol tanımlamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 13

 • I.Tablo oluşturmak için Ekle sekmesindeki bağlantılar grubu kullanılır.

  II.Bir tablo oluşturulduğunda satır ve sütun sayısı değiştirilemez.

  III.Tablolarda satır ve sütunların kesiştiği her bir birime hücre adı verilir.

  Tablolar ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 14
 • Word 2010’da Bul ve Değiştir penceresinin gelişmiş arama seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlışNr?

  A) “Atatürk ifadesi arandığında arama sonuçlarında sadece “Atatürk” ifadesi bulunur.

  B) Aranan ifadenin tam kelime olarak aranabilmesi için “Yalnızca tam sözcükleri bul” seçim kutucuğu işaretlenmelidir.

  C) “Joker karakter kullan” seçim kutusu işaretlenerek “*” karakteri kullanılabilir.

  D) Kelimenin ön tarafindaki harflerin yer aldığı ifadeleri aramak için “önek eşleştir” seçim kutusu işaretlenir.

  E) Kelimenin son tarafindaki harflerin yer aldığı ifadeleri aramak için “sonek eşleştir” seçim kutusu kullanılabilir.
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 15
 • Bir öğrenci Word 2010 kullanarak ödev hazırlamışNr. Ödevi inceleyen ders öğretmeni birtakım düzeltmeler yapmaktadır. Öğrencinin bu düzeltmeleri görmesinin en uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yorum ekleme

  B) Değişiklikleri izleme

  C) Düzenlemeleri yeni bir belgede yapma

  D) Biçimlendirmeyi kısıtlama

  E) Değişiklikleri anlamak için sözcük sayımı yapma
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 16

 • I. Hücre isimleri sütun ve satır numarası ile belirtilir.
  II. Hücreler birbirinden kılavuz çizgileri ile ayrılmıştır.
  III. İçindekiler alanı oluşturmak için kullanılır.
  Excel programı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 17
 • Excel programında hücrelerin görünümleri ve içerisindeki veri türlerinin ayarlanması hücre biçimlendirme olarak adlandırılır. Hücre biçimlendirme işleminde kullanılan veri tipleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlışNr?

  A) Sayı olarak biçimlendirilmiş bir hücredeki ifade sıfir ile başlayamaz.

  B) Kesir olarak biçimlendirilmiş bir hücrede 2/8 ifadesi, 1/4 olarak görünür.

  C) Yüzde oranı olarak biçimlendirilmiş hücrede 1/4 ifadesi, 25,00% olarak görünür.

  D) Metin olarak biçimlendirilmiş hücreye sayısal ifade girilemez.

  E) Genel biçimlendirme hücrenin girilen veriye göre biçim almasını sağlayan hücre biçimidir.
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 19

 • I.BAĞ_DEĞER_SAY fonksiyonu, verilen şartı sağlayan hücrelerin sayısını verir.

  II.DEĞERSAY fonksiyonu sayı içeren hücre sayısını verir.

  III.Mak fonksiyonu bir koşula göre farklı değerler üretmek için kullanılır.

  Excel fonksiyonları ile ilgili olarak yukarıdaki tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz
 • 20

 • I.Sıralama sadece sayısal değerler için yapılır.

  II.Filtrelemede bir veri dizisinde belirli şartları sağlamayan veriler silinir.

  III.Grafiklerin gösterilebilmesi için veri kaynaklarının belirlenmesi gereklidir.

  Excel programıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) I, II ve III
 • AOF Temel Bilgi Teknolojileri Test Çöz

AOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersiAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri dersi test çözmeAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir

AOF Temel Bilgi Teknolojileri testi çözAOF Temel Bilgi Teknolojileri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Temel Bilgi Teknolojileri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir prezi programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü hangisidir program - metin - arka - fon - otomatik - değiştirme - sağlamak - hangisi bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur aşağıdakilerden hangisi microsoft word uygulamasında gözden geçir şeridindeki yazım denetleme ve dil araçlarından biri değildir