Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • nancn temel iddialar hakknda aklc, nesnel, tutarl ve
  kapsaml bir ekilde dnmektir.


  Bu aklama felsefenin hangi temel disiplini hakknda
  bilgi vermektedir?

  A) Bilgi felsefesi

  B) Varlk felsefesi

  C) Ahlak felsefesi

  D) Din felsefesi

  E) Siyaset felsefesi
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Din, varlıkla ilgili sorulara dogmatik cevaplar verirken;
  felsefe bunları sorgulayarak akıl ve mantık süzgecinden
  geçirir.


  Bu açıklamadan yola çıkılarak aşağıdaki seçeneklerden
  hangisine ulaşılabilir?

  A) Din, eleştirel bir tavır içerisindedir.

  B) Din varlığa öznel bir şekilde yaklaşırken, felsefe tarafsızdır.

  C) Felsefenin verdiği cevaplar kesinlik içerir.

  D) Din ve felsefe farklı varlık alanlarını anlamaya çalışır.

  E) Dinde eleştiriye yer yokken, felsefede eleştiri ön plandadır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki sorulardan hangisi din felsefesi ile ilgili
  değildir?


  A) İnanç nedir?

  B) Vahiy mümkün müdür?

  C) Evren sonsuz mudur?

  D) Varlığın ana maddesi nedir?

  E) Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. Evrende var
  olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında
  gerçekleşir. Yeryüzünün ve insanlığın kaderini yaratıcı
  belirler.


  Bu açıklama aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

  A) Deizm

  B) Agnostisizm

  C) Panteizm

  D) Teizm

  E) Ateizm
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6


 • . Tanrı evrenin yaratıcısıdır.

  . Tanrı evreni yarattıktan sonra olup bitenlere müdahale
  etmemektedir.

  Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

  A) Panteizm

  B) Deizm

  C) Teizm

  D) Politeizm

  E) Agnostisizm
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Tanrının varlığına ya da yokluğuna ilişkin her önerme metafiziktir.
  İnsan aklı Tanrı’nın var olduğu ya da var olmadığı
  inancını temellendirmek için gerekli delilleri ve rasyonel
  temelleri sağlamak açısından yetersizdir.


  Bu açıklama din felsefesinin aşağıdaki görüşlerinden
  hangisiyle ilişkilendirilebilir?

  A) Deizm

  B) Teizm

  C) Ateizm

  D) Panteizm

  E) Agnostisizm
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Platon, “Ölümden sonra ruhun yaşamına devam etmesi
  mümkündür.” derken Marx, bunun mümkün olamayacağını
  ileri sürer.


  Verilen iddiaları dile getiren düşünürler aşağıdaki sorulardan
  hangisine cevap vermektedirler?

  A) Tanrı var mıdır?

  B) Vahiy mümkün müdür?

  C) Ruh ölümsüz müdür?

  D) Evren yaratılmış mıdır?

  E) Tanrı bir midir, çok mudur?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9

 • . Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır.


  . Evren ile Tanrı aynı şeydir.

  . Tanrı’yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz.

  Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

  A) Panteizm

  B) Deizm

  C) Teizm

  D) Politeizm

  E) Agnostisizm
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Aşağıdakilerden hangisi teoloji ve din felsefesi bağlamında
  değerlendirildiğinde daha çok din felsefesine
  aittir?


  A) İnanca dayanır; inancın sınırları dışına çıkmaz.

  B) Dini öğretiyi dogmatik ve otoriteye bağlı olarak kabul
  eder.

  C) İnananların inançlarını güçlendirmek öncelikli amacıdır.

  D) Tanrı’nın varlığını, niteliklerini, insanın Tanrı karşısındaki
  yerini konu alır.

  E) Genel olarak din olgusunu, dinin kavramlarını ve temel
  iddialarını akla dayalı olarak sorgular.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Bazı filozoflara göre evrende gözle görünür mükemmel
  bir düzen olduğunu kimse inkâr edemez. Evrendeki bu
  düzenin kendiliğinden oluştuğunu söylemek ne kadar
  doğrudur? Biz evimizde bir düzen sağlayamazken sonsuz
  evrende bu düzen nasıl sağlanmaktadır?


  Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
  ulaşılabilir?

  A) Her dinin farklı bir evren anlayışı vardır.

  B) Evrende bir düzen olduğu öznel bir durumdur.

  C) İnsan doğası gereği inanmaya ihtiyaç duyar.

  D) Evrendeki düzen rastlantılar sonucunda oluşmuştur.

  E) Var olan düzen, o düzeni oluşturanın en büyük işaretidir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 Deizm: “Yaratıcı her şeyi yarattıktan sonra bir kenara çekilir
  ve yarattıklarına müdahale etmez.” der.


  Teizm: “Yaratıcı sürekli yaratma halindedir ve yarattıklarına
  müdahale eder. Yaratılan var olmak için yaratana
  muhtaçtır.” der.

  Panteizm: “Evren ile yaratıcı aynı şeydir. Bir bütündür.” der.

  Verilen görüşlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Yaratan ile yaratılanın sürekli iç içe olduğunu düşünmeleri

  B) Yaratan ile yaratılanın birbirinden farklı olduğunu ileri
  sürmeleri

  C) Yaratıcının varlığının bilinemeyeceğini düşünmeleri

  D) Yaratıcının olduğunu kabul etmeleri

  E) Doğa ile Tanrı’yı özdeş olarak görmeleri
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?