Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • James Croll, Dünya’nın yörüngesel olarak Güneş’ten
  uzaklaştığı zamanlarda soğuyacağını söylüyordu. Kendi
  hesabıyla bu yörüngesel uzaklaşmalar, her yarım küre
  için yaklaşık 10 bin yılda bir olmak üzere toplamda 22
  bin yılda bir gerçekleşmektedir. Croll’un görüşleri ilk başta
  kabul edilmese de 1920’lerde Milutin Milankovic onun görüşlerini
  temel alıp geliştirmiştir. Milankovic, dış merkezlilik,
  eksen eğikliği ve Dünya yörüngesinin deviniminin,
  Dünya’ya ulaşan radyasyondan dolayı döngüsel değişikliğe
  neden olduğunu ve bu yörünge zorlamasının Dünya
  üzerindeki iklim modellerini kuvvetle etkilediğini ileri sürmüştür.
  Bu metinle ilgili olarak,
  I. Terimlere yer verilmiştir.
  II. Sayısal veriler kullanılmıştır.
  III. Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
  IV. Ciddi, ağırbaşlı bir üslup kullanılmıştır.
  çıkarımlarından hangileri söylenemez?
  A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II.
  D) II ve III. E) III ve IV.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen
  düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır?
  A) Frontal lobların en ön kısımları olan prefrontal loblar
  ve onlara bitişik motor korteks, kişiliği duygularla birleştirir,
  düşünceyi eyleme dönüştürür. (Tanımlama)
  B) Aslına bakılırsa beynin içindeki iletişimin nerdeyse
  %90’ı birleştirici liflerden oluşan ve beynin kendi
  kendisine konuşmasını sağlayan yollarla gerçekleşir.
  (Karşılaştırma)
  C) Poryetal lobların her biri, bedenin karşıt tarafından
  gelen duyumları alan bir istasyon gibi davranır; bu
  loblar bilgiyi beynin en geniş lif ağları yoluyla bütünleştirmekten
  sorumludur. (Somutlama)
  D) Bir fincan çay koymak, prefrontal lobların bu eyleme
  karar vermesini, premotor bölgenin gerekli kas hareketlerinin
  sırasını programlamasını ve motor bölgelerin
  el ve kol kaslarını harekete geçirmesini gerektirir.
  (Örnekleme)
  E) Nörologlar, gelişmiş mikroskoplarla yaptıkları titiz
  gözlemler sayesinde, nöronların fiziksel olarak birbirine
  bağlı olmadığını, sinaps denen eklemlerle birbirinden
  ayrıldığını tespit etmişlerdir. (Tanık gösterme)
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • I
  Pitoresk sözcüğü etimolojik olarak “resim gibi, resimsi”
  anlamına gelmektedir. Bu sözcüğün sözlük anlamı, “durumu
  ve görünüşü resim konusu olmaya değer (görünüş)”
  açıklaması yer almaktadır. Şiir sanatındaki kullanımıyla
  pitoresk, şiiri duygu ve düşüncenin soyut ifadesinden kurtararak
  ona gözle görülür bir şekil vermektir.
  II
  Kutuplardaki buzullar erimeye devam etmektedir. Bu değişim;
  erozyon, sel, kasırga, heyelan vb. afetlere yol açmakta,
  ısınmanın yeryüzünde ve denizlerde artması ile belli
  canlı türlerinin sayısında azalmalar görülmektedir. Yeryüzünde
  artan sıcaklıkla birlikte polen mevsiminin uzaması,
  astım gibi alerjik hastalıkların artmasına neden olmaktadır.
  Numaralanmış metinlerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden
  hangisi doğrudur?
  A) I. metinde öznellik ağır basmaktadır.
  B) I. metin, edebî makaleden alınmıştır.
  C) II. metinde tartışmacı anlatıma başvurulmuştur.
  D) II. metinde dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılmıştır.
  E) Her iki metinde de karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • I. Arkeolojide toplumların değişim sürecini, kullanılan
  materyalin değişimi ile gözlemleyebiliyoruz. Örneğin
  bir seramiğin şeklinin veya boyunun değişimini hatta
  bir anda kullanımdan kalktığını görmek, kültürel veya
  ekonomik değişimin bir göstergesidir.
  II. Beyinde bilgi aktarımı hem elektriksel hem kimyasaldır.
  Önce elektriksel sinir itkisi bir sinapsa ulaşıncaya
  kadar bir akson boyunca ilerler. Sonra kimyasalların
  (sinir ileticiler) salınmasını sağlar, bu kimyasallar sinapsı
  aşar, diğer tarafa ulaştıktan sonra bitişik nöronu
  elektriksel olarak harekete geçirir.
  III. Uygurca yazma eserlerin pek azı Soğd alfabesiyle,
  büyük bir kısmı Soğd yazısının işlek biçiminden gelişmiş
  olan Uygur alfabesiyle, küçük bir kısmı da Mani
  alfabesiyle yazılmıştır.
  Bu metinlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öznel anlatımın benimsenmesi
  B) Doğrudan alıntılamaya başvurulması
  C) Dilin, dil ötesi işlevde kullanılması
  D) Bilimsel kavram ve terimlere yer verilmesi
  E) Yan ve mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmesi
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • mer Seyfettin, 1914te yazd Mill iirler balkl yazsnda
  dilin gittike sadeletiine, aruzun ihmal edildiine
  temas ederek Recaizade Ekrem ile Aka Gndzn ilk
  ehit pilotlarmz zerine yazd iirlerini karlatryor.
  Ekrem Beyin Vatan ey fikr-i smn-peym dizesiyle
  balayan Tayyarecilerimiz balkl iirini halkn anlamayacan
  fakat Aka Gndzn Yaayan ller balkl
  Gkte bulutlara bir yoldatnz dizesiyle balayan iirini
  ise herkesin anlayacan yazyor. Yazsnn devamnda
  mer Seyfettin yle diyor: Mill iirler, millet iin yazlr;
  bir zmre iin yazlmaz.
  Bu parada sz edilen yaznn tr aadakilerden
  hangisidir?
  A) Makale B) Rportaj C) Sohbet
  D) Fkra E) An
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmış olamaz?
  A) Mutlak sıfıra nasıl ulaşabilir veya yaklaşabiliriz? Termodinamiğin
  ikinci yasası bize, ısının sıcak bir cisimden
  soğuk bir cisme kendiliğinden akacağını ancak “yardım
  edilmeden” ters yönde akmayacağını söylüyor.
  B) Bir kabın içine bir miktar gaz koyulup ısıtılırsa, gazın
  basıncı artar; basınç dediğimiz şey aslında gaz moleküllerinin
  kabın duvarlarına çarpmasıdır ve sıcaklık
  arttıkça moleküllerin hızı arttığından bu çarpma da
  fazlalaşır.
  C) Modern teknolojinin en çarpıcı etkilerinden biri, zengin
  ve yoksul uluslar arasındaki uçurumu derinleştirmesidir.
  Açları doyurmak pek kârlı değil. İnsanın insandan
  esirgediği insaniyet, binlerce insanın açlıktan
  ölmesine yol açıyor.
  D) Eski çağlarda gerçekleşen yanardağ faaliyetlerinin
  kalıntılarını incelerken jeologlar, dünyanın farklı bölgelerinde,
  içerikleri birbirine çok benzeyen ve en bol
  elementlerden olan silikon ve magnezyum içeren lav
  örnekleri buldular.
  E) Ultrasonik uygulamalarının pek çoğu iki olgudan yararlanır.
  İlki, ultrasonik bir ses dalgasının, iki maddeyi
  birbirinden ayıran yüzeye ulaşır ulaşmaz geri yansımasıdır.
  Bu etki, hem mühendislikte hem de tıpta kullanılan
  kusur dedektörünün temelini oluşturur.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Güneş, klorlu ve tuzlu su, saçın protein yapısında bozulmalara
  neden oluyor. Bozulan protein yapısıyla birlikte
  saçlarda incelme, kopma ve kırılmaların yanı sıra saç
  renginde solma izleniyor. Saçımızın yılda 10 santim uzadığı
  düşünülürse 30 santimlik bir saç teli yaklaşık 3 yıldır
  bizimle ve birçok dış etkene maruz kalıyor. Güneş, deniz
  ve havuzun yanı sıra saç boyaları, sık fön çektirmek, çok
  gergin yapılan atkuyruğu ya da örgüler ve saç şekillendiricilerinin
  kullanılması da saçın yapısını bozuyor. Tüm bu
  etkenler bir arada düşünüldüğünde yaz aylarında saçların
  yaşlanmaması için ekstra özen göstermek gerekiyor.
  Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Sağlıkla ilgili bir konu bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda
  ele alınmıştır.
  B) Saçın yapısını bozan etkenlerden bahsedilmiştir.
  C) Yazar kendiyle konuşuyormuş, sohbet ediyormuş havası
  içerisindedir.
  D) Kişiden kişiye değişmeyen yargılara yer verilmiştir.
  E) Sayısal veriler kullanılarak inandırıcılık arttırılmaya
  çalışılmıştır.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü