Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Günlük dilde “etik” sözcüğü sıklıkla “ahlak” sözcüğü yerine
  kullanılmaktadır. Ancak etik ve ahlak birbirinden farklı
  kavramlardır.


  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi etiğe ilişkin
  söylenmiş olamaz?

  A) Evrensel olarak kabul gören ilkeler üzerinde durur.

  B) Ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır ve düşünür.

  C) Nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayan
  standartlar belirler.

  D) Günlük hayatta kişilerin ilişkilerinin ve eylemlerinin
  bilgisini edinmeye çalışır.

  E) Ahlak ilkelerine ilişkin felsefi çalışma yapar.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Derse ge gelen rencinin retmene gerekesini aklarken
  doruyu sylemesi - - - -, yalan sylemesi - - - - dir.
  Bu davranlardan birini semesi - - - -, doru sylemeyi
  semesi yani iyiye ynelmesi - - - - dir.


  Aklamadaki boluklara aadaki kavramlar uygun
  ekilde yerletirildiinde hangisi akta kalr?

  A) erdem B) kt C) iyi

  D) zgrlk E) sorumluluk
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Ahlak felsefesi, insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı
  ilkeleri konu alan felsefe dalıdır.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
  sorularından olamaz?

  A) Ahlaki eylemin amacı nedir?

  B) Erdemli yaşam mümkün müdür?

  C) Her güzel iyi midir, her iyi güzel midir?

  D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?

  E) Evrensel ahlak yasalarına ulaşmak mümkün müdür?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Ahlak insanın davranışları, yapıp ettikleri olarak tanımlanırken
  etik, bu ahlaksal davranışların problematiğini irdeleyen
  bir disiplin olarak ifade edilir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi etiğin ilgilendiği
  sorulardan biri değildir?

  A) Güzel olan karşısında evrensel bir beğeni sergilenebilir
  mi?

  B) İnsan eylemlerinde özgür müdür?

  C) Sorumluluğun temel dayanağı nedir?

  D) Vicdan karşısında evrensel bir ahlak geliştirilebilir mi?

  E) İyi ve kötünün kaynağı nedir?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Maazadan bir eyay almak isteyen kii ya bir korumann
  gzetimi ya elektronik bir kontrol sistemi ya da cezalandrlmaktan,
  knanmaktan korktuu iin almaktan vazgeebilir.
  Bu ahlaki bir davran deildir; bu bir hesaptr, bu bir
  nlemdir. Ahlak, yalnzca kendi vicdanna yneliktir.


  Bu gr aadaki yarglardan hangisini destekler
  niteliktedir?

  A) Ahlakllk nlem almay gerektirir.

  B) Toplumsal bask su orann arttrr.

  C) Korkuyla yaplan iyilik, iyilik deildir.

  D) Korku almay engelleyen en nemli duygudur.

  E) Cezalandrlmann olmad yerde ahlaktan sz edilemez.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Erdem iselletirilmedike uygulanabilir bir meziyet deildir.
  Altnc kattan dmek zere olan bir ocuu tutup tutmamay
  dnen insan henz erdemli saylmaz. Duruma
  gre tutabilir ya da tutamaz o ayr bir konu. Fakat erdemli
  insan tutsam ne karm olur, tutmasam ne olur hesaplar
  asla yapmaz. Erdemli olmay iselletirmi ve erdemi temel
  bir yaant ilkesi haline getirmi bir kii doru eylemin
  kararn hemen verebilir ve ocuu tutar.


  Paradan yola klarak aadakilerden hangisine
  ulalabilir?

  A) kar dnlmeden yaplan eylemlerde erdem aranmaz.


  B) selletirilmeden uygulanabilecek en nemli meziyet
  erdemdir.

  C) Yaplan davrann sonucu olumlu olursa, kii erdemi
  yaant ilkesi yapm olur.

  D) Erdemli olmak, yaptn davrann sonucunu dnerek
  davranmaktr.

  E) Doru eylemde bulunmak iin bir insann erdemi
  zmsemi olmas gerekir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • nsann isten ve eylemleri, iten ve dtan gelen nedenlerle
  belirlenmitir. Kararlarmz, iinde yaadmz koullara
  baldr. nsann Tanr, doa veya toplum tarafndan
  belirlenmi bir yazgs vardr.


  Bu grleri savunan bir dnre gre ahlaki eylemin
  temel nitelii aadakilerden hangisi olabilir?

  A) Ahlaki eylem irademizle gerekleir.

  B) Her ahlaki eylemin temel bir amac vardr.

  C) Evrensel ahlakn amac sorumlu davranlar sergilenmesidir.

  D) nsan ahlaki eylemde bulunurken zgr deildir.

  E) Bir davran dev ahlakna uygun deilse ahlaki
  saylmaz.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • niversite snavna girecek olan Asl, doast bir gcn
  snavda baarl olup olamayacan nceden belirlediini
  dnmektedir. Kaderimde ne yazldysa o olur.
  almama gerek yok. der.


  Aslnn bu savunmas aadaki grlerden hangisine
  uygundur?

  A) Otodeterminizm

  B) ndeterminizm

  C) Fatalizm

  D) Determinizm

  E) Liberteryanizm
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9


 • I. Her insan öncelikle kendi benliğini dikkate alır ve eylemlerini
  buna uygun olarak düzenler.

  II. Ahlaki eylem, mümkün olan en çok sayıda insana en
  fazla mutluluğu getirmelidir.

  Verilen görüşler sırasıyla aşağıdaki yaklaşımlardan
  hangisine uygundur?

  I. II.

  A) Nihilizm Egoizm

  B) Hedonizm Fatalizm

  C) Egoizm Utilitarizm

  D) Entüisyonizm Liberteryanizm

  E) Determinizm Egzistansiyalizm
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • nsann doasnda acdan kap, hazza yaklamak isteyen
  bir yap vardr. Haz bize mutluluu salarken, ac bu
  mutlulua engel olur. Ancak buradaki haz, toplumun faydas
  n planda tutularak seildiinde bizi mutlulua ulatrr
  ki bu, ahlaki eylemin temelinde yer almas gereken
  bir eydir.

  Bu paradaki ifadeler aadaki grlerden hangisine
  uygundur?

  A) Hobbesun bencillik ahlakna

  B) Epikrosun hazclna

  C) Bergsonun sezgiciliine

  D) Nietzschenin nihilizmine

  E) Benthamn utilitarizmine
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 “Öyle hareket et ki senin eylemlerinin ilkesi tüm insanlığın
  eylemlerinin ilkesi olsun. Bunun için koşulsuz buyruğa uymalısın.”

  Kant’ın bu ilkesinden hareketle ahlaki eylemin amacını
  aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıkladığı söylenebilir?

  A) Ödev

  B) Haz

  C) Yarar

  D) Mutluluk

  E) Toplumsal uyum
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?