Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • lmszle ulaan insanlar vardr. Onlar, tarih yazar ve
  tarihin ta kendisi olurlar. Byk insanlardr. Her byk insan
  gibi tarihe kaynaklk ederler. Byk szler sylerler.
  te byk insanlarn byk szlerinden meydana gelen
  Krgzlara ait bu destan, dnyann en uzun destan. Adn
  destan kahramannn gcnden, bilgeliinden alm.
  Yalnzca ona yer vermemiler bu byk destanda. Onunla
  beraber olu da torunlar da anlatlm. Sekiz blme
  sdrmlar bu kocaman yrekleri, koca insanlarn yaamlarn.
  Sekiz blmden taan birok hayal, hayat ve
  kahramanlk Sekiz blmn tamamnda kendinizi kaptrdnz
  hzl, heyecanl ve aksiyon dolu birok olay
  Bu parada sz edilen destan aadakilerden hangisidir?
  A) Battal Gazi B) Krolu
  C) Danimant Gazi D) Manas
  E) Cengiz Han
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere
  cümle sonunda yay ayraçla verilen ifadenin getirilmesi
  bilgi yanlışına neden olur?
  A) Cengiz Han’ın hayatı, kişiliği ve fetihlerini konu alan
  Cengizname günümüze kadar yaşatılmış İslami Dönem
  - - - - destanıdır. (Türk)
  B) Danişmentname ya da - - - -, Anadolu’da Danişmentlilerin
  kurucusu etrafında oluşmuştur. (Danişment Gazi
  Destanı)
  C) - - - -, tarihî bir şahsiyet olan Battal Gazi’nin menkıbevi
  hayatını, Anadolu’ya yerleşen Müslüman Türklerin
  gözüyle aktaran bir destandır. (Battalname)
  D) - - - -, halkın gözünde adaleti, yiğitliği, yardımseverliği
  ve inancı ifade ettiğinden Türk halkının gönlüne girmiş
  bir kahramandır. (Köroğlu)
  E) Satuk Buğra Han Destanı, - - - - hükümdarı Abdülkerim
  Satuk Buğra Han’ın kişiliğini, İslam dinini kabulünü
  ve İslamiyet’i yaymak için verdiği mücadeleleri
  anlatan bir destandır. (Moğol)
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Kırgızca Metin
  …
  Bu baybiçe Çıırıçı
  Manastı sır beşikke bölödü.
  Manastı Hızır cölüdü,
  Manas kabak cerden buguldu,
  Kıpır minen busurman
  Manastın kabarı mıktap uguldu
  Manas emi küülödü
  Manas beşikte çatıp sölödü:
  “Ak sakal ateke Cakıp Kan
  Busurman colun açamın
  Kapırdın malın çaçamın
  Kapırga ketet kılamın
  Busurman colın açamın
  Cakıp Kan oşu kepti ukkanda
  Ala baş corgo çaar at
  Alıp kelip tokuttu
  …
  Günümüz Türkçesiyle
  …
  Bu baybiçe Çıırıçı
  Manas’ı altın beşikte beledi
  Manas’ı Hızır bekledi
  Manas beşiğinden doğruldu
  Kâfir ile Müslüman’a
  Manas’ın bu işi hemen duyuruldu.
  Manas hem gülüyordu
  Hem de beşikte yatıp söylüyordu:
  “Ak sakal atam Yakup Han,
  Müslüman’ın yolunu açacağım
  Kâfirin malını dağıtacağım
  Kâfire sefere çıkacağım
  Müslüman’a yardıma koşacağım.”
  Yakup Han bu sözü duyunca
  Ala baş yörük atı
  Alıp gelip eyerletti.
  …
  Bu dizelerden Manas’ın kişisel özelliklerinden hangilerine
  ulaşılabilir?
  A) Sabırlı, anlayışlı ve iyi kalplidir.
  B) İnançlı, cesur ve yardımseverdir.
  C) İleri görüşlü, gururlu ve disiplinlidir.
  D) Hoşgörülü, merhametli, sakindir.
  E) Mantıklı, açık sözlü ve alçak gönüllüdür.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • I
  Uygur ilinde, Hulin adında bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla
  ve Selenge adında iki ırmak çıkardı. Bir gece bu iki ırmak
  arasındaki bir ağaca gökten mavi bir ışık indi. Ağacın
  gövdesinde gittikçe kabaran bir şişkinlik meydana geldi.
  Bir gün bu şişkinlik yarıldı, içinden beş çocuk çıktı. Halk
  bunları alıp büyüttü, hepsine ayrı ayrı adlar koydu.
  II
  Hz. Muhammed kanatlı atı Burak'ın sırtında göklere yükseldiği
  "Miraç Gecesi'nde" gök katlarında kendinden önceki
  peygamberleri görür. Bunlar arasında birini tanıyamaz
  ve Cebrail'e bunun kim olduğunu sorar.
  Cebrail:
  “Bu peygamber değildir. Bu sizin ölümünüzden üç asır
  sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur. Türkistan'da sizin
  dininizi yayacak olan bu ruh " Abdülkerim Saltuk Buğra
  Han" adını alacaktır.”
  Bu destan parçalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
  söylenebilir?
  A) I. parça İslamiyet öncesi, II. parça İslami döneme aittir.
  B) I. parçada mekân belirsiz II. parçada belirlidir.
  C) I. parçada açıklayıcı, II. parçada tartışmacı anlatım
  kullanılmıştır.
  D) I. parçada dinî, II. parçada evrensel ögelere yer verilmiştir.
  E) Her iki parçada da tarihî bir gerçeklik söz konusudur.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • (Halife ordusu stanbul zerine yrr. Kayser Asatur, Battal
  yenemeyeceini anlar, cadlardan yardm diler. Kzende
  Cad, askeriyle sava alanna gelir.)
  Seyyid, Akar srd, ileri geldi, tg (kl) ald, lni
  (lanetlenmi yarat) iki pre (para) eyledi. Czlar
  lekerinden (askerinden) grv (bart, lk) koptu. slam
  lekeri tekbr getirip at saldlar. Seyyid dahi nra urdu,
  hamle eyledi. Cz lekeri ayruk (artk) durmadlar. Kzendenin
  gvdesin alp katlar.
  Bu metinle ilgili,
  I. Din kavramlar kullanlmtr.
  II. Anlatc Seyyid Battal Gazidir.
  III. Mekn belirli ancak zaman belirsizdir.
  IV. ykleyici anlatm biiminden yararlanlmtr.
  yarglarndan hangilerine ulalamaz?
  A) Yalnz I. B) Yalnz II. C) I ve II.
  D) II ve III. E) III ve IV.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • I. Cengiz Han, kendisini arayan belerin her birine, ayr
  ayr damga verdi, ku verdi, aa ve uran (parola)
  verdi.
  II. Sonra Cengiz, ok alt. ok byk devlet kurdu.
  Bu devleti ocuklar arasnda blerek bu dnyadan
  ayrld.
  III. Buduncarolu Kyata: Senin aacn am, kuun
  sungur, urann arucan ve damgan palan olsun! buyurdu.
  IV. Dokuz boydan gelen on adam, Cengizi bulup atlarn
  azad edip salverdiler.
  V. Altn Boyun beleri toplandlar. Alanguvadan Cengizin
  yerini rendiler.
  Bir destann olay rgsne ait kark verilmi metinler,
  aadakilerin hangisinde doru sralanmtr?
  A) I - III - IV - II - V B) II - V - I - III - IV
  C) III - V - IV - I - II D) IV - V - II - I - III
  E) V - IV - I - III - II
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir