Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Bilim kendi anlamını bilemez, böyle bir bilme çabasına
  yöneldiği anda felsefenin alanına girmiş olur.


  Buna göre bilim felsefesinin amacı aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?

  A) Bilimin ne olduğunu ve kuramsal konumunu belirlemek

  B) Bilimsel çalışmalara yeni boyutlar kazandırmak

  C) Bilimdeki olgulardan hareketle doğrulanabilir önermelere
  ulaşmak

  D) Bilimsel çalışmaların verimlilik derecesini artırmak

  E) Bilim insanlarına yeni araştırma alanları açmak
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak
  yönlerinden değildir?


  A) Kendilerini akla dayanan nedenlerle haklı kılmaya
  gayret ederler.

  B) Bilgiyi elde etmede bilinçli ve yöntemlidirler.

  C) Kullandıkları yöntem ve araştırma teknikleri aynıdır.

  D) İnsanı ve içinde yaşadığı evreni konu edinirler.

  E) Çelişkileri gidererek tutarlı sonuçlara varmaya çalışırlar.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin bir özelliğidir?

  A) Sıradan günlük tecrübelerimize dayalı bir bilgidir.

  B) Hayal gücüne dayalı bir bilgidir.

  C) Vahye dayalı olarak edindiğimiz bir bilgidir.

  D) Akla, tefekküre dayalı bir bilgidir.

  E) Gözlem, deney ve ölçmeye dayalı bir bilgidir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • “Bugünün felsefesi yarının bilimi, bugünün bilimi de yarının
  felsefesi olabilir.”

  Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Felsefe ve bilim şüphe ile başlar.

  B) Bilimler nesneleri inceleyerek belirli kanunlara ulaşmaya
  çalışırken, felsefe nesnelere bütüncül bakar.

  C) Felsefe bilimlere düşünce yönünden kaynaklık ederken
  bilimlerin sonuçlarından da yararlanır.

  D) Felsefe ve bilim eldeki mevcut bilgiyle yetinmeyerek
  hakikati arar.

  E) Felsefenin de bilimin de amacı insanı ve evreni açıklamaya
  çalışmaktır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Kepler, Galileo, Huygens’in çalışmalarından yararlanan
  Newton, ortaya koyduğu yer çekimi yasası ile fizik yasalarını
  evrensel hale getirmiştir.


  Bu açıklama bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisi ile ilgilidir?

  A) Akla dayanması

  B) Objektif olması

  C) Kesin olması

  D) Sistemli olması

  E) Birikimli ilerlemesi
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Başlangıçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alıyordu.
  Filozof pek çok konuda bilgi sahibi olan, bütün bilgileri
  sentezleyerek bir hayat görüşüne ulaşmış olan kişiydi.
  Birçok konuda kitap yazan ve bu kitapları yazıldığı bilim
  alanlarında otorite kabul edilen Aristoteles, bu filozof karakterine
  bir örnektir.


  Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılamaz?

  A) Eskiden filozof aynı zamanda bir bilim insanıydı.

  B) Bilimler başlangıçta felsefenin içerisinde yer almıştır.

  C) Aristoteles bilimsel kitaplar da yazmış bir filozoftur.

  D) Bilimler felsefeden bağımsız olarak değerlendirilmelidir.

  E) Filozoflar bütün bilgileri birleştirerek bir dünya görüşüne
  ulaşmış kişilerdir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Bilim, denetimli gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme
  yolu ile olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler
  bulma ve bunları doğrulama metodudur.


  Buna göre bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılabilir?

  A) Soyut nesnelerin bilgisiyle sınırlı kalmalıdır.

  B) Tarihsel süreç içerisinde ilerler.

  C) Akıl ile doğaya ait yasalara ulaşır.

  D) İnsanlığın en önemli ürünüdür.

  E) Teknolojik gelişmelere katkıda bulunur.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8

 • Yüksek rakımlarda
  su düşük sıcaklıklarda
  kaynar.
  Su Trabzon’da Erzurum’a
  göre daha düşük sıcaklıkta
  kaynar.


  Verilen önermelerden hareketle bilimin özelliğiyle ilgili
  aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Bilim olgu türleriyle uğraşır.

  B) Bilimsel önermelerin tümü gözlenebilen olguları dile
  getirir.

  C) Bilim insanları, bilimin gereği olarak objektif olmaya
  çalışırlar.

  D) Bilimde birbiriyle çelişen iki önerme doğru kabul edilmez.

  E) Bilimde hiçbir doğru değişmez değildir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Nasıl ki bir biyolog yalnızca canlı varlıklara yönelip diğer
  varlık türleriyle ilgilenmiyorsa, jeolog da yeryüzü hareketleri
  ve yerin yapısı dışında farklı bir varlık alanına yönelmez.


  Bu parça bilimin aşağıdaki hangi özelliğine örnek
  gösterilebilir?

  A) Seçicilik

  B) Objektiflik

  C) Olgusallık

  D) Eleştirellik

  E) Tekrarlanabilirlik
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Felsefe bilimin varsayımları, doğası, anlamı ve yöntemi
  hakkında sorgulamalar yaparak bilime katkıda bulunur,
  ufkunu açar.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin bilime
  yönelttiği sorulardan biri olamaz?

  A) Bilimsel yöntem nedir?

  B) Bilimsel bilgi nasıl ilerler?

  C) Bilimsel bilginin işlevi nedir?

  D) Zihin bilgileri uzun süreli belleğe nasıl atar?

  E) Bilimi, diğer insani etkinlik alanlarından ayıran özellikleri
  nelerdir?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi
  hakkında sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buna
  karşılık felsefe de, bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını
  geliştirmek için faydalanır.


  Bu durumu en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Felsefe ve bilim karşılıklı etkileşim içerisindedir.

  B) Bilimin yöntemi ile felsefenin yöntemi aynıdır.

  C) Felsefe bilimin neliği üzerine çalışmalar yapmaktadır.

  D) Bilimdeki gelişmeler felsefenin alanını daraltmaktadır.

  E) Bilimsel bulgular yeni felsefi sistemlere kapı aralamaktadır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12

 • 1 I. Bilimsel bir problemin zmne ynelik yaplan geici
  aklama


  II. Varsaymlarn deney ve gzlemle dorulanmas sonucunda
  oluturulan gvenilir aklama

  III. Kesinlemi aklamalar matematiksel formllerle
  ifade etme

  Bu aklamalar srasyla aadaki kavramlardan hangilerine
  aittir?

  I II III

  A) Yasa Teori Hipotez

  B) Hipotez Yasa Teori

  C) Teori Hipotez Yasa

  D) Teori Yasa Hipotez

  E) Hipotez Teori Yasa
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?