Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede yaşayan
  bir Bey’in kızı olur. Baba, devrin âdetine uyarak kızını
  bir kâhine götürür. Kâhin, on dokuz yaşına girince bir yılanın
  onu zehirleyerek öldüreceğini söyler. Buna çok üzülen
  baba derin derin düşünmeye başlar. Denizin ortasına
  bir kale yaptırır, kızını oraya yerleştirir. Aradan uzun yıllar
  geçer. Kız on dokuz yaşını tamamlarken kalede bir ziyafet
  tertip edilir. Bu ziyafete davet edilen bir köylü kadın da
  bir sepet dolusu üzüm getirir. Fakat kader bu ya kadın
  sepetin içine gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven
  Bey’in kızı, bu sepeti doğruca odasına çıkarttırır. Misafirler
  gittikten sonra odasına çıkan genç kız, çok sevdiği
  üzümlerden yemeye başlar. Fakat tam bu sırada sepetin
  içinden çıkan yılan, kızcağızı zehirler ve Bey’in kızı ölür.
  Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Destan B) Efsane C) Hikâye D) Halk hikâyesi E) Masal
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2

 • Ouz Kaan Destanndan
  oguz
  kaan begler il knlerge
  arlg birdi. Tak tedi, kim: men sillerge
  koldum kaan, alalng ya tak
  kalkan, tamga bizge bolsun
  buyan, kk bri bolsungl uran; temr dalar
  bol orman, av yirde yrsn kulan,
  tak taluy, tak mren, kn tug bolgl, kk
  kurkan, tep tedi
  Gnmz Trkesiyle:
  Ouz Kaan beylere ve halka buyruk verdi ve
  Ben sizlere oldum kaan,
  Alalm yay ile kalkan,
  Nian olsun bize buyan,
  Bozkurt olsun (bize) uran,
  Demir karg olsun orman,
  Daha deniz, daha mren,
  Gne bayrak, gk kurkan.
  dedi
  Bu paradan Trklerle ilgili aadaki bilgilerden hangisi
  kesinlikle karlr?
  A) Gk Tanr inancna bal olduklarna
  B) Hayvanclk ve tarmla ilgilendiklerine
  C) Cihan hkimiyeti lksn tadklarna
  D) Devlet ilerini kurultayda grtklerine
  E) Bilgili ve tecrbeli kiilere deer verdiklerine
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Tanrı bir gün insana, şöyle bir buyruk verdi:
  İn suların dibine, bir toprak getir, dedi,
  İnsan daldı sulara, aldı bir avuç toprak,
  Sulardan çıkıp verdi, Tanrı'sına sunarak.
  Yaratılın yer dedi, Tanrı sulara saçtı
  Yeryüzü yaratıldı, denizler karalaştı.
  Dünya’nın yaratılışını dile getiren bu parça aşağıdaki
  türlerin hangisinden alınmış olabilir?
  A) Masal B) Efsane C) Destan
  D) Hikâye E) Roman
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Destan, VII. yzylda ranllarla etin savalara girien,
  ran birka kez yenen, sonunda hile ile ldrlen (
  624) Saka Trklerinin yiit hkmdarnn maceralar etrafnda
  olumutur. Elimizde bu destana ait yazl bir metin
  bulunmamaktadr. ran airi Firdevsinin (934?-1020?)
  ehname adl eserinde bu destan kahramanndan bahsedilir.
  ranllar, Trklerin bu kahramanna Efrasiyab diyorlard.
  Aadaki para ehnameden alnmtr:
  . Peenkin beyni alevlendi. nk karsnda, Efrasiyabn
  selvi gibi boyunu,
  . Aslan gibi gsn, pazsn, fil gibi kuvvetini, birka
  millik mesafeye kadar uzanan glgesini,
  . Keskin bir klc andrr dilini, derya gibi geni yreini,
  yamurlar yadran bir bulut kadar cmert elini grmt.
  . Derhl ona, klcn ekerek kendi ordusuyla rana
  yrmesini buyurdu.
  . Peenk, lmnden sonra yerine geecek ve adn
  her zaman yaatacak olan
  . Bu kadar hnerli bir oula sahip bulunduunu grerek
  duyduu iftiharla ba gnee ykseldi.
  . Efrasiyab da yrei sava duygular ve ba da sabrszlkla
  dolu olarak, Peenkin huzurundan kt.
  Bu parada sz edilen destan aadakilerden hangisidir?
  A) u B) G
  C) Ergenekon D) Alp Er Tunga
  E) Ouz Kaan
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Efsane; kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık özelliğine
  sahip, çoğu zaman olağanüstülüklere yer veren,
  belirli bir üsluba ve şekle bağlı olmayan, kaynaklarını genellikle
  geçmişin derinliklerinden olan kısa, yalın, ağızdan
  ağıza aktarılan anonim halk ürünüdür.
  Bu tanımdan hareketle efsanelerle ilgili olarak,
  I. Dilden dile anlatılagelen sözlü ürünlerdir.
  II. Ozanlar tarafından kopuz eşliğinde söylenir.
  III. Milletlerin var olma mücadelelerini anlatır.
  IV. Uzun soluklu, manzum, yazılı ürünlerdir.
  çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III.
  D) II ve III. E) III ve IV.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Bu destandaki kişiler, Hindulara uygun davranış modelleri
  sunmuştur. Destanın hâlâ yaşayan bir geleneği vardır.
  Hintli çocuklar, birçok Batılı çocuğun masallarla büyütülmesine
  benzer bir biçimde, destandan alınmış öykülerle
  büyütülür. Bu destanın bir yerinde kral, prens ve ordu komutanlarından
  oluşan ülke önderleri kurulunu toplantıya
  çağırır. Onlara şöyle der: “Halkıma bir babanın, çocuklarına
  baktığı biçimde, alçak gönüllülükle ve hiç kızmadan
  baktım. Şimdi hayatımın son zamanlarında artık çok
  yorgunum. Kraliyet yükümlülüklerini yerine getirmek ve
  ülkemizin yasalarını uygulamak benim sahip olduklarımdan
  daha fazla güç ve beceri gerektiriyor. Umarım oğlumu,
  yerime kabul edersiniz. Onda tanrıların kralı İndra’nın
  cesareti vardır. Yeryüzünde yaşayanlar arasında bir eşi
  yoktur onun.”
  Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ramayana B) Şinto C) Gılgamış
  D) İlyada E) Bozkurt

  I
  Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da kendileri ve sürüleri o
  kadar çoğaldılar ki buraya sığmadılar. Bu sebepten bir
  yere toplanıp konuştular. Dediler ki atalarımızdan işittik.
  Ergenekon’un dışında geniş yerler, güzel yurtlar varmış.
  Bizim yurdumuz eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasından
  yol izleyip bulalım. Göçüp çıkalım. Her kim bize
  dostum derse onunla görüşelim. Düşmanlarla görüşelim,
  dediler.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • II
  Seferberlik yıllarında Rus orduları ilerleyerek Hasankale’nin
  doğusundaki Taşlı Güney köyüne saldırıya geçerler.
  O sırada köye dağ yoluyla Ardıçlı köyünden eski bir
  faytonla gelin getiriliyormuş. Gelin arabası Taşlı Güney
  köyüne yaklaşırken top ve silah seslerini duyan gelin,
  düşman eline geçmekten korkarak o anda, Allah’ım bizi
  düşman eline düşmektense taş kes, diye yalvarır. Gelinin
  duasının kabul edilip gelinin, arabasıyla taş kesildiğine
  inanılır. Şimdi o taşa Gelin Taşı derler.
  Bu parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
  söylenemez?
  A) I. parça destan, II. parça efsane özelliği taşır.
  B) II. parçada olayların geçtiği yer bellidir.
  C) II. parça konuşma diliyle aktarılan kısa halk anlatısıdır.
  D) I. parça bir Türk destanından alınmıştır.
  E) II. parçada dile getirilenler tamamen gerçektir.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir