Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOL Seçmeli Tarih test çöz
 • 3
 • Aşağıdakilerden hangisi Kapitalizmin amaçlarından biri değildir?

  A) Ticarette en yüksek kârı elde edebilmek
  B) Üretim aşamasında devletin müdahalesini en asgari düzeye düşürmek

  C) Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti oluşturmak
  D) Ekonomiyi özel kesime bırakmak
 • AOL Seçmeli Tarih Test Çöz
 • AOL Seçmeli Tarih test çöz
 • 14
 • D) II Mahmut  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sanayiyi güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biridir?

  A) İngiltere ile Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın imzalanması

  B) Islahı Sanayi Komisyonu’nun kurulması
  C) Müsadere usulünün uygulanması
 • AOL Seçmeli Tarih Test Çöz
 • AOL Seçmeli Tarih test çöz
 • 16
 • D) Adam Smith

  Osmanlı Devleti’nde mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş aşağıdakilerin hangisi ile sağlanmıştır?

  A) I Meşrutiyetin ilanı

  B) Düyûnu Umumîye İdaresi’nin kurulması
  C) 1913 Babıâli Baskını
 • AOL Seçmeli Tarih Test Çöz
 • AOL Seçmeli Tarih test çöz
 • 18
 • D) ttihat ve Terakki Frkas

  Aadakilerden hangisi klasik retimin (zirai retim ve zanaat retimi) zelliklerinden biridir?

  A) retim teknolojisi basittir

  B) retim aralarnn mlkiyeti fabrika/firma sahibine aittir
  C) retim fabrikalarda, satlar i ve d pazarlarda yaplr
  D) retimde makineleme n plandadr
 • AOL Seçmeli Tarih Test Çöz
 • AOL Seçmeli Tarih test çöz
 • 20
 • 1831-1882 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştır.
  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tımar sisteminin bozulması

  B) Köyden kente göçlerin yaşanması

  C) Kaybedilen topraklardan gelen göçler
  D) Yönetim sisteminde değişiklik
 • AOL Seçmeli Tarih Test Çöz

AOL Seçmeli Tarih test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Seçmeli Tarih dersiAOL Seçmeli Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Seçmeli Tarih dersi test çözmeAOL Seçmeli Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Seçmeli Tarih testi çözAOL Seçmeli Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Seçmeli Tarih testi çözAOL Seçmeli Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı