Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOL Tarih test çöz
 • 3
 • Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yaşam tarzının değişmesine ve savaşçı özelliklerinin zayıflamasına neden olmuştur?

  A) Ülke sınırlarının genişlemesi

  B) Mani dinini kabul etmeleri

  C) Asya Hunlarının soyundan gelmeleri
  D) İpek yoluna hâkim olmaları
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 6
 • Uygurlar, alımsatım ve borç alıp vermede belirli bir para sistemine sahip olmuşlardır. Borç olarak alınan mal ve para, faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir.

  Uygurların bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Ticaret B) Eğitim

  C) Askerlik D) Yönetim
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 7
 • slamiyetin doduu dnemde, Trklerin anayurdu olan Orta Asyada aadaki devletlerden hangisi bulunmaktayd?

  A) Bizans mparatorluu

  B) Asya Hun Devleti

  C) Habe Krall
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 8
 • D) I Kök Türk Devleti

  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  A) Medine Sözleşmesi

  B) Kerbela Olayı

  C) Mekke’nin Fethi
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 9
 • D) Tebük Seferi

  İslam Devleti, Zatü’s Savârî adı verilen ilk deniz zaferini hangi halife döneminde kazanmıştır?

  A) Hz Ali B) Hz Osman

  C) Hz Ömer D) Hz Ebu Bekir
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 10
 • Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin yıkılışının sebeplerinden biri değildir?

  A) Hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler
  B) Arap olmayanları dışlayan mevali politikası
  C) Toplumdaki kabilecilik anlayışı
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 12
 • D) Divanü’ltevki

  Mekke, Medine ve Suriye’yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eyyubiler B) İhşîdîler

  C) Tolunoğulları D) Memlûkler
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 13
 • Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Farabi B) İbni Rüşt

  C) İmam Gazali D) İbni Sina
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 14
 • Hindistan’a yaptığı 17 sefer ile İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Satuk Buğra Han

  B) Gazneli Mahmut

  C) Yusuf Kadir Han
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 16
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türk tarihinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divânı Hikmet

  B) Kutadgu Bilig

  C) Divânı Lugâti’tTürk
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 17
 • D) Atabetü’lHakayık

  Abbasi Halifesi’nin, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i
  “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ilan etmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

  A) İslam Dünyası’nın siyasi liderliği Türklere geçmiştir
  B) Tuğrul Bey, Abbasi Halifesi olarak seçilmiştir
  C) Halifelik Büyük Selçuklu Devleti’ne geçmiştir
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 18
 • D) slamiyet, Trkler arasnda yaylmaya balamtr

  lk defa bir Bizans imparatorunun, bir Trk hkmdarna esir dt sava aadakilerden hangisidir?

  A) Dandanakan B) Pasinler

  C) Katvan D) Malazgirt
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 19
 • Büyük Selçuklu Devleti’nde “Sultanı Azam” unvanını alan hükümdar aşa

  ğıdakilerden hangisidir?

  A) Tuğrul Bey

  B) Sultan Sencer

  C) Sultan Melikşah
 • AOL Tarih Test Çöz
 • AOL Tarih test çöz
 • 20
 • D) Alp Arslan

  Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Nizamiye Medresesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?

  A) İsfahan B) Nişabur

  C) Bağdat D) Merv
 • AOL Tarih Test Çöz

AOL Tarih test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Tarih dersiAOL Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Tarih dersi test çözmeAOL Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Tarih testi çözAOL Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Tarih testi çözAOL Tarih test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Tarih test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı