Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

AOL Coğrafya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Coğrafya dersiAOL Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV

AOL Coğrafya dersi test çözmeAOL Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV

AOL Coğrafya testi çözAOL Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV

AOL Coğrafya testi çözAOL Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV '_'Doğa insanın yaşam alanını belirler. Insan bu yaşam alanı içindeki unsur- larla bütünlük oluşturur" Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumduı? A) Maden yataklarının yeryüzüne düzensiz dağılması B) Kutba yakın yerlerde canlı çe- şitliliğinin ve popülasyonunun azalması C) Elverişli iklim ve verimli düz alan- larda nüfus miktarının artması D) Yağış miktarının yüksek olduğu bölgelerde bitki yoğunluğunun artması Macellan, 1519'da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan'ın bu seyahatiyle aşağı- dakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir? A) Dünya'nın küre şeklinde olduğunu B) Keşfedilmemiş yeni kıtalar oldu- ğunu C) Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu D) Dünya'nın uzak noktalarında da insanlar olduğunu Yukarıdaki kürede numaralanmış çizgilerden hangisi 21 Haziran'daki "aydınlanma çemberinin" bir kısmını göstermektedir? A)l B)lI c)ııı D)lV o Yerel saat farklarının oluşumu o Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi o Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisi- nin sonucudur? A) Dünya'nın şeklinin B) Dünya'nın Güneş etrafında dön- mesinin C) Dünya”nın Güneş'e yaklaşıp uzak- laşmasının D) Dünya”nın kendi ekseninde dön- mesinin Aşağıdaki görselde yere dikilen bir çubuğun gün içinde dört farklı za- manda oluşturduğu gölgeler görül- mektedir. Çubuk IV Buna göre kaç numaralı gölge boyunun öğle vaktini gösterdiği söylenebilir? A)I B)II c)ııı D)IV Dönenceler arasında kalan bölge- de yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş ışınlarının buraya yıl boyu dik ve dike yakın açılarla gelmesi B) Yerçekimi kuwetinin Ekvator”dan kutuplara doğru artması C) Yörünge düzlemi ile Ekvator düz- lemi arasında açı olması D) Kuzey ve güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin ya- şanması Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıda- kilerden hangisi _gerçekleşmez? A) Çizgisel hız azalır. B) Okyanuslarda tuzluluk oranı artar. C) Tarım ve yerleşmenin üst sınırı düşen D) Gece ve gündüz süreleri arasın- daki eşitlik bozulur. Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kutuplarda birleştikleri B) Toplam 360 adet yaydan oluştuğu C) Aralarındaki mesafenin kutuplara doğru daraldığı D) Başlangıç meridyeninin yerküreyi kuzey ve güney olarak ikiye böl- düğü Türkiye'nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru- dur? A) Kuzeyinde Afrika kıtası yer alır. B) Uluslararası ticaret yollarının dı- şında kalır. C) Ortalama yükseltisi batıdan doğu- ya doğru azalır. D) Dünya'daki önemli petrol Üretim alanlarına yakındır. Arazideki mesafelerin ve yer şe- killerinin gerçeğe en yakın biçim- de kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur? A) Lejant B) Ölçek C) Yön oku D) Harita başlığı Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak B) Bitki C) Iklim D) Yer şekilleri Enlem etkisinden dolayı Ekvat0r'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duru- ma Türkiye'den bir örnektir? A) Zonguldak'ın Kayseri'den daha sıcak olması B) Muğla'nın Sin0p'tan daha sıcak olması C) Adana'nın Samsun'dan daha sı- cak olması D) Diyarbakır'ın Erzurum'un *dan daha sıcak olması Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir? A) Erzincan B) Denizli C) Mersin D) Çankırı Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez? A) Yer şekilleri B) Bitki önüsü C) Kayaç cinsi D) Basınç merkezlerinin konumu KKN A m, NHHNN 3333333333 Son GKN Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgârın adı nedir? A) Alizeler B) Kutup rüzgârları C) Meltemler D) Muson rüzgârları Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Kuraklık B) Yağış C)Hoı1um D) Kırağı Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Günlük sıcaklık farkı düşüktür B) Havada nem oranı yüksektir. C) Yıllık yağış toplamı 500 mm'nin altına inmez. D) Doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ve kaktüslerdir. Aşağıdaki iklim tiplerinden han- gisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır? A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Tundra D) Muson Türkiye'nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey ya- rım kürede yer almasıyla ilgilidir? A) Doğusunda sıcaklık ortalamaları- nın batısından düşük olması B) Dağların Üst kısımlarında iğne yapraklı ağaçların yoğunlaşması C) Akdeniz ikliminin Ege'de içerilere daha fazla sokulması D) Dağlarının kuzey cephelerinin güney cephelerinden daha soğuk olması Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? A)I B)II c)ııı D)IV