Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 4


 • "Kariyer, kişinin kendisini başkalarına nasıl göstermek istediğidir." kariyerin anlamlarından biri değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi kariyerin anlamlarından biri değildir?
  A) Kariyer, yerine getirilen meslekler ve bu mesleklerden duyulan içsel tatmindir.

  B) Kariyer, örgütsel hiyerarşi içerisinde yükselmektir.

  C) Kariyer, bireyin yaşamı boyunca yaptığı işlerin gelişimine ve tatmin olmasına katkı sağlamasıdır.

  D) Kariyer bir mesleği ifade edebilir.

  E) Kariyer, kişinin kendisini başkalarına nasıl göstermek istediğidir.
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 13


 • "Meşveret" toplumsal hayatta toplum tarafından kabul gören davranış şekillerini tanımlamak için kullanılan kelimelerden biri değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi bir davette davetlinin uyması gereken kurallardan biri değildir?
  A) Davet saatine ve türüne uygun kıyafet giyilmelidir.

  B) Tanıdık kalabalık bir toplulukla karşılaşıldığında yanlarına giderek elleri sıkılmalıdır.

  C) Davete davet sahibinin haberi olmadan asla yabancı bir şahıs götürülmez.

  D) Davette sürekli aynı kişi ile sohbet etmek yerine farklı kişilerle tanışma ve konuşma imkânı aranmalıdır.

  E) Yemeğe ev sahibinin / ev sahibesinin “Buyurun, afiyet olsun” demesiyle hep birlikte başlanması gerekir.
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 43


 • Tanıdığımız kişilerle ve alışveriş yaptığımız perakende mağaza gibi yerlerdeki bireylerle aramızda oluşan mesafe Sosyal alan
  I. Açık ve anlaşılır olmalı II. Her ast tek bir üstten emir alacak şekilde düzenlenmeli, III. Emir, astın organizasyon için beklediği çıkarlara aykırı olmamalı, IV. ''şu işi yapınız'' şeklinde olmalı. Yönetici astlarına emir verirken yukarıdaki unsurlardan hangilerine dikkat etmelidir ?
  A) I, II, III, IV

  B) I, III, IV

  C) I ve IV

  D) II ve III

  E) I, II, III
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 50

 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Karizmatik yöneticilerin ikna edilmesinde en önemli noktalardan biri iknacının tartışmayı sonuçlar odağında tutmasıdır.

  B) Kuşkucu yöneticilerin ikna edilmesinde ise iknacının temel özelliğinin inanılır olmaktır.

  C) Düşünür yöneticinin iknasında iknacı argümanlar konusunda çok ısrarcı olmamalıdır.

  D) Takipçi yöneticilerin iknasında iknacının başarılı örnekleri gündemine alması gerekir

  E) Kontrolcü yöneticinin iknası için iknacının gerekli kanıtları ortaya koyup yöneticinin kendisini ikna etmesini beklemesi gerekir.
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 52


 • Bireylerin tanıdığı ve yakın ilişkide olduğu kişileri tutmak istediği alan Kişisel alan
  Aşağıda yer alan örgütsel iletişim ve ikna ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yukarıdan aşağıya iletişim üstlerden astlara emir, karar ve görüşlerin aktarıldığı bir iletişim türüdür.

  B) Müzakerelerden iyi bir sonuç alarak ayrılmak iyi bir dinleyici olmaktan ziyade iyi bir konuşmacı olmaktan geçmektedir.

  C) Aşağıdan yukarıya iletişim astların üstlere bilgi ve sonuçların iletilmesini içerir.

  D) Yatay iletişimde örgüt içinde aynı hiyerarşide bulunanların iletişimleri söz konusudur.

  E) Örgütsel iletişim bir boyutu da örgütün örgüt dışındaki paydaşlarıyla olan iletişimini niteleyen dış iletişimdir.
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 58


 • Farklı toplumlardaki ortak noktaları gösteren beden dili İçgüdüsel beden dili
  I. Yönetici itibarı, kurum itibarının önemli bir bölümünü oluşturmaz. II. Yönetici itibarının yüksek olması için, iyi iletişim kurmasına ihtiyaç vardır. III. İtibarlı yöneticilere duyulan güven de fazladır. IV. Yöneticinin yarattığı itibar kuruma genellenemez. V. Yöneticinin doğru ve dürüst hareket etmesi onun itibarını arttırmaktadır. Yöneticinin itibarı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız V

  B) II, III ve V

  C) II ve III

  D) Yalniz IV

  E) IV ve V
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 61


 • Türk-İslam kültüründe dilin, etkili ve güzel bir şekilde kullanılması sanatına Belagat denir
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi üstün odasında gerçekleşen bir görüşme sırasında gerçekleşen yanlış bir davranıştır?
  A) Otururken bacak bacak üstüne atılması

  B) Yöneticinin gizli, önemli veya özel bir telefon konuşması yaptığı anlaşıldığında izin isteyerek dışarı çıkılmalıdır ve görüşme bitince tekrar içeri girilmesi

  C) Üst, asttan kendi amiri ve çalışma arkadaşları hakkında özel bilgi isterse “özür dilerim, bu konuda bilgim yok” denmesi

  D) Yönetici ayağa kalktığı anda çalışanın da ayağa kalkması

  E) İçeriye başka bir üst geldiğinde makam sahibi üst ayağa kalkmadıkça astın da ayağa kalkmaması
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 64

 • "Doğru bilgi iletmesi" etkili bir iletişim için mesajın taşıması gereken özelliklerden biri olarak sayılmaz.
  İslam dininin iş ahlakına bakışı açısından değerlendirildiğinde, bir çalışan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Çalışmak bir erdemdir ve çok çalışan değerlidir.

  B) Çalışanın işini güvenilir bir şekilde yapması gerekir.

  C) Çalışanın işverenine karşı sorumluluklarına uyması gerekir.

  D) Çalışmanın amacı yalnızca fiziki ihtiyaçlarımızı gidermektir.

  E) İşini sevmek ve iyi yapmaya çalışmak önemlidir.
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 67


 • "Ödüllendirmek" örgüt içindeki ikna ve etkileme taktiklerinden biri olarak gösterilemez.
  İslam dininin iş ahlakına bakışı açısından değerlendirildiğinde, bir çalışan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Çalışmak bir erdemdir ve çok çalışan değerlidir.

  B) Çalışanın işini güvenilir bir şekilde yapması gerekir.

  C) Çalışanın işverenine karşı sorumluluklarına uyması gerekir.

  D) Çalışmanın amacı yalnızca fiziki ihtiyaçlarımızı gidermektir.

  E) İşini sevmek ve iyi yapmaya çalışmak önemlidir.
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 73


 • Hasan Bey, ABC şirketinde alt kademe bir çalışandır, 6 ay içinde terfi imkanı elde edebilecektir ancak kendisi ile birlikte bu pozisyon için aday başka bir çalışma arkadaşı da bulunmaktadır. Hasan Bey terfiyi elde etmek için kendi yöneticisini dikkate almadan şirketin CEO’su ile yakınlık kurmuş ve bu sayede herkese kendini göstermiştir. Bu vakada geçen en belirgin politik taktik Üst makamı arkasına almak
  I. Açık ve anlaşılır olmalı II. Her ast tek bir üstten emir alacak şekilde düzenlenmeli, III. Emir, astın organizasyon için beklediği çıkarlara aykırı olmamalı, IV. ''şu işi yapınız'' şeklinde olmalı. Yönetici astlarına emir verirken yukarıdaki unsurlardan hangilerine dikkat etmelidir?
  A) I, II, III, IV

  B) I, III, IV

  C) I ve IV

  D) II ve III

  E) I, II, III
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz
 • 97


 • “Evden çıkıldığında insanı bir doğa manzarası karşılar. Tam karşıda orman tüm yeşili ve ihtişamı ile karşımda durur. Biraz solda ise ormana doğru giden bir patikada güneşin kuruttuğu toprak yol vardır. Sağda ise ormanın yukarıya doğru tırmanmasını sağlayan tepelerin ilk yükseltileri göze çarpar” Yukarıda aktarılan sözlü anlatım biçimi Betimleme
  Kullandığımız sözcüklerin anlamını etkileyen, sözcüklerin yükseltme, alçaltma veya vurgulama biçimleriyle birlikte büründüğü anlamı kazanması aşağıdaki sözsüz iletişim biçimlerinin hangisi içerisinde yer almaktadır?
  A) Yüz ifadeleri

  B) Baş hareketleri

  C) Yönelme ve duruş

  D) Bireylerarası mesafe

  E) Konuşmanın sözsüz görünümü
 • AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi Test Çöz

AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi dersiAOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi dersi test çözmeAOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi testi çözAOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi testi çözAOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı