Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 1
 • 
  Aşağıdakilerden hangisi bir sanat eseri karşısında estetik kaygı duymanın sonucudur?
  A. Duygusal işlev bozukluğu
  B. Yabancılaşma
  C. Estetik yaşantının engellenmesi
  D. Hayal gücünün zayıflaması
  E. Düşüncelerin, dünya görüşünün etkilenmesi, değişmesi
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 2

 • Platon’a göre, ‘‘Güzel nedir’’ sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Matematiksel olarak orantılı, ölçülü ve düzenli olandır.
  B. Mutlak, değişmez ve sonsuzdur yani ideadır.
  C. Mutlak ruhun nesnelerde görünür hale gelmesidir.
  D. Hiçbir amaç gütmeden öne sürülen evrensel ve zorunlu hükümler alanıdır.
  E. Bilgiye giden yoldaki ilk aşamadır.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 6

 • Aşağıdakilerden hangisi W. Benjamin’in yeni çoğaltım teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan sanat eserleri ile ilgili kaygılardan biridir?
  A. Daha fazla sergileme talebinin oluşması
  B. Eserlerin eleştiri ve değerlendirilmesinin yapılamaması
  C. Sanat eserinin özel atmosferinin bozulması, biricikliğinin ortadan kalması
  D. Sanatçıların yeni teknoloji imkanlarına kapılarak eser üretimlerinde sınırlı kalması
  E. Farklı bakış açıları sergilenmemesi
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 7

 • 1926 yılında John Logie Baird’in elektronik olarak elde ettiği bir resmi ışıktan oluşan bir yüzey üzerine aktarmasıyla oluşturduğu yeni ortam aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Sinema
  B. Televizyon
  C. Fotoğraf
  D. Video
  E. Bilgisayar
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 9

 • Aşağıdakilerden hangisi, bir çoğaltım aracı olan fotoğrafa estetik kaygılarla yaklaşarak fotoğrafı sanat ortamına sokan kişilerden biridir?
  A. John Logie Baird
  B. Gugliemo Marconi
  C. Nadar
  D. Thomas Alva Edison
  E. George Estman
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 10

 • Bireylerin zihinsel ve fizyolojik yapılarının, sahip oldukları yeteneklerle onların dış çevredeki durum ve değişimlerin farkına varmalarını sağlayan yetilere genel olarak ne ad verilir?
  A. Gerçeklik
  B. Doğruluk
  C. Akıl
  D. Algı
  E. Görüş
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 12
 • 1
  Tabula rasa (boş levha) düşüncesinden hareketle insan yaşadıkça duyu organlarıyla dünyayı tanımaya başladıkça zihninde düşünceler ve kavramlar oluşmaya başlar düşüncesini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Ponty
  B. Kant
  C. Hegel
  D. Platon
  E. Locke
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 13
 • 1
  Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel bir biçimde var olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Septisizim (Kuşkuculuk)
  B. Akılcılık (Rasyonalizm)
  C. Deneycilik (Empirizm)
  D. Realizm (Gerçekçilik)
  E. Eleştiricilik (Kritisizm)
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 14
 • 1
  ‘‘Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen içinse soğuk değildir.’’ Sofist filozof Protagoras yukarıdaki cümle ile ne ifade etmektedir?
  A. Algıların duyumlayanın içinde bulunduğu koşullara göre değiştiğini göstermek istemiştir.
  B. Algıların duyu organlarına bağlı olarak hissedilmesini açıklamıştır.
  C. Üşümek gibi şeylerin kişileri etkilediğini göstermiştir.
  D. Duyumların yansıma etkisini ifade etmiştir.
  E. Algılar ile gerçekliği fark edebilir duruma getirildiğini göstermek istemiştir.
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 15
 • 1
  İnsan gözü için ışık kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A. İnsan gözünün göremediği dalga boyları
  B. İnsan gözünün göremediği tam karanlık durumu
  C. İnsan gözünün görebildiği dalga boyları
  D. İnsan gözünün görmediği fakat hayvanların görebildiği dalga boyları
  E. Hem insan hem de diğer canlıların aynı anda göremediği dalga boyları
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz
 • AOF Görsel Estetik test çöz
 • 18
 • 1
  Algılanan nesnelere ait özelliklerden biri olan norm dışı durumları tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Çevresindeki nesneler ile ahenk ilişkisi içinde olan nesneler
  B. Çevresindeki nesnelere göre durağan olan nesneler
  C. Çevresindeki nesnelere göre hareketsiz olan nesneler
  D. Çevresindeki nesneler ile uyum içinde olan nesneler
  E. Her zaman görmeye alışık olduğumuz görüntülerden farklılaşan rutin dışı nesneler
 • AOF Görsel Estetik Test Çöz

AOF Görsel Estetik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Görsel Estetik dersiAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik dersi test çözmeAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Görsel Estetik testi çözAOF Görsel Estetik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Görsel Estetik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı