Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 1
 • 
  İş sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. Kamu hukuku sözleşmesidir.
  B. Sürekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşmedir.
  C. İşveren tarafı tüzel kişi olamaz.
  D. İşçinin şahsına bağlı bir sözleşme değildir.
  E. Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 2

 • I. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilirler.II. İşçi niteliği taşırlar.III. İş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleriyle güvence altına alınmıştır.IV. Mesleğin özelliğine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve mesleki eğitim görürler.Çıraklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerdenhangileri doğrudur?
  A. I ve II
  B. II ve III
  C. III ve IV
  D. I, II ve IV
  E. II, III ve IV
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 7

 • İş Kanunu kapsamında olan işçiye ödenecek kıdem tazminatının yıllık miktarının tavanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İşçinin son aldığı aylık brüt ücret
  B. İşçiye yıl içinde ödenen ikramiyelerin toplamı
  C. İşyerindeki en kıdemli işçinin brüt ücreti
  D. Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi
  E. İşçinin 24 aylık ücreti
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 8

 • I. İşçinin, ortalama olarak benzer iş görenlerden daha az verimli çalışmasıII. İşçinin işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemesiIII. İşçinin işe yoğunlaşmasının giderek azalmasıIV. Sürüm ve satış olanaklarının azalmasıV. İşyerinde yeni çalışma yöntemlerinin uygulanmasıVI. İşçinin çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılmasıYukarıdakilerden hangileri işverenin bildirimli fesihte göstereceği geçerli fesih sebepleri arasında yer alır?
  A. I, II ve IV
  B. II, III ve IV
  C. I, II, III, IV ve V
  D. I, II, III, IV ve VI
  E. II, III, IV, V ve VI
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 9

 • Kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmesi sona eren işçiye çalıştığı her yıl karşılığında ------- günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  A. 10
  B. 15
  C. 20
  D. 25
  E. 30
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 10

 • Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz?
  A. İş sözleşmesi İş Kanunu 25/I'de belirtilen sağlık sebepleri nedeniyle işverence feshedilen işçi
  B. İş sözleşmesi ölüm nedeniyle sona eren işçi
  C. İş sözleşmesi muvazzaf askerlik sebebiyle feshedilen işçi
  D. İş sözleşmesi emeklilik nedeniyle feshedilen işçi
  E. İş sözleşmesi işveren tarafından ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketi nedeniyle feshedilen işçi
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 11
 • 1
  Primlerini ödemediği için işverenini SGK'ya şikâyet eden ve bu nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin, işverenden alacağı tazminat aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Sendikacılık tazminatı
  B. Kıdem tazminatı
  C. İhbar tazminatı
  D. Kötüniyet tazminatı
  E. Manevi tazminat
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 16
 • 1
  Bar, kabare, gazino, dans salonları, hamam ve kahvehaneler gibi yerlerde onsekiz yaşından küçük kişilerin çalıştırılmasını yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  B. Mesleki Eğitim Kanunu
  C. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
  D. Borçlar Kanunu
  E. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 17
 • 1
  I. Yıllık iznin kullanılma tarihini belirleme yetkisi, yönetim hakkı çerçevesinde işverene aittir.II. İş Kanunu yıllık ücretli izin hakkını işyerinde en az bir yıl çalışmış olanlara tanımıştır.III. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri, işyerlerindeki kıdemlerine bağlı olarak onar gün artırılarak uygulanır.Yıllık ücretli izin ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A. Yalnız III
  B. I ve II
  C. I ve III
  D. II ve III
  E. I, II ve III
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 18
 • 1
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılan hâllerden biri değildir?
  A. İşin niteliğinden doğmayıp, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler
  B. Emzirme izni sırasında geçen süreler
  C. İşçinin işverenin buyruğu altında asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
  D. İşçinin işe hazır hâlde beklediği süreler
  E. Yer veya su altına iniş ve çıkışlarda geçen süreler
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 19
 • 1
  I. Emziren kadın işçiler 1 yıl boyunca gece çalıştırılamaz.II. Gebe veya emziren kadın çalışan, günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaz.III. Kadınların doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta kanuni izinleri vardır.IV. Kadın işçinin istemesi halinde doğum izinlerinin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilirV. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilen süt izni günlük çalışma süresinden sayılmamaktadır.Kadın işçiler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A. I, II ve IV
  B. II, III ve V
  C. I, II, III ve IV
  D. I, III, IV ve V
  E. II, III, IV ve V
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz

AOF Bireysel İş Hukuku test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Bireysel İş Hukuku dersiAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku dersi test çözmeAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı