Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Dil, iletişimin temel ögesidir. Dil aracılığı ile insanlar duygu,
  düşünce ve hayallerini ifade eder ve birbirleriyle iletişim
  kurarlar. Taşıdığı değerler ile bir milletin fertlerini bir
  arada tutan dil, geçmiş ile gelecek arasındaki en önemli
  köprüdür.
  Bu parçada dilin hangi özelliğine değinilmemiştir?
  A) Canlılığına
  B) Yansıtıcılığına
  C) Aracı oluşuna
  D) Toplumsallığına
  E) Birleştiriciliğine
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Dil ile ____ arasındaki münasebeti bilen bir kimse dili tek
  başına almaz. Zira dilde her kelimenin ses, şekil ve mananasını
  tayin eden odur. Yunus Emre’nin şiirlerinin dilini,
  yazıldığı devir ve çevreden ayrı ele alamazsınız. Nitekim
  onun eserlerinin kökleri yetiştiği topraklara sımsıkı bağlıdır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) düşünce B) edebiyat C) insan
  D) kültür E) iletişim
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3

 • Maksim Gorki, fırıncı çıraklığı yıllarında, Tolstoy’un bir
  hikâyesini okurken öylesine kendinden geçer ki acaba
  kâğıdın içinde efsunlu bir şey mi var diye havaya kaldırır,
  bakar. Tabi beyaz sayfa üzerinde siyah harflerden başka
  bir şey görmez. Saf fırıncı çırağını etkileyen unsur ise o
  ak sahife üzerinde yazılı kara harflerden başka bir şey
  değildir. Harfler, seslerin işaretleridir. Kelimeler ise seslerden
  oluşur. Yazılı veya sözlü işaretlerle, göz önünde bulunmayan
  her şeyi göz önüne getirebilir, ölüleri diriltebilir,
  ağaçları konuşturabilirsiniz. Bu, büyü değil de nedir?
  Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Gorki’nin Çıraklık Yılları
  B) Yazı Dilinin Önemi
  C) Dillerin Kökeni
  D) Harfler ve Sözcükler
  E) Dilin Gücü
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • I. Dil, bir ulusun aynasıdır; bu aynaya baktığımız zaman,
  orada kendimizin en gerçek yansımasını buluruz.
  II. Dili başka dillerin sözcüklerinden uzaklaştırıp temiz
  tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve
  şehrini temiz tutmak gibi ahlaki bir ödevdir.
  III. Dili zengin olanın aklı büyük, hayali geniş mi geniş,
  fikir evreni ise uçsuz bucaksız olur.
  IV. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti,
  dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
  V. Bir milletin gerçek yurdu onun dilidir, bir milleti tanımak
  isterseniz dilinden başlamalısınız.
  Numaralanmış sözler konu bakımından eşleştirildiğinde
  hangisi dışarıda kalır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5

 • Türkiye Türkçesinde son yıllarda özellikle televizyon,
  gazete ve İnternet başta olmak üzere çeşitli kitle iletişim
  araçlarının güçlü etkisiyle konuşma dilinde var olan birçok
  unsurun yazı diline yansıtılmaya çalışıldığı görülmektedir.
  Örneğin “- - - -” şeklindeki bir yazım bunun tipik bir
  örneğidir.
  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçadaki boşluğa
  getirilemez?
  A) Kapıyı kitlediğimden emin değilim.
  B) Zonguldak’a ne gün yağmur yağdı?
  C) Sendeki dede yadigârı saate noldu?
  D) Terziye kaç dakkada giderim.
  E) Onlar burdan asla ayrılmazlar.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6

 • Karın lapa lapa yağdığı anlarda bir adam alelacele eczaneye
  girdi ve tuttuğu buruşuk kâğıdı ıslak elleriyle kalfaya
  uzatıverdi. Kalfa, kâğıdı almadı; adama kaşıyla diğer
  müşterileri gösterdi. Bunun üzerine adam başını eğerek
  sıranın en arkasına geçti.
  Bu parçada iletişim ögeleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden
  hangisi yanlıştır?
  A) Adam-Gönderici
  B) Eczane-Bağlam
  C) Diğer müşteriler-Alıcı
  D) Adamın sıraya geçmesi-Geri bildirim
  E) Kalfanın mimiği-Kanal
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7

 • Divanu Lugati’t-Türk’ten beri Türkçe sözlüklerde örneklerine
  rastlanan argo, ortak dilden beslenen ancak ondan
  ayrı olarak belirli topluluklara mensup insanların sözcüklere
  ve sözlere yeni anlamlar yükleyerek oluşturduğu hususi
  bir dildir. Denebilir ki argo, dilin yaramaz çocuğudur.
  Argo kullanan kişi herhangi bir sebepten dolayı iletisinin
  sınırlı bir kesim tarafından anlaşılmasını ister. Argo aslında
  bir başka türlü söyleme, böylece “söyleyebilme”nin
  yoludur. Bu yolda kimi zaman ince bir alaya kimi zaman
  örtmeceye kimi zaman da mecaza rastlamak kaçınılmazdır.
  Bu parçadan argo kavramı ile ilgili aşağıdakilerden
  hangisi çıkarılamaz?
  A) Genel dilin etkisinde oluşmuş özel bir dildir.
  B) Söylenmek istenenin gizlenmesi esastır.
  C) Çok anlamlılık bakımından zengindir.
  D) Bir tür dil kusuru kabul edilir.
  E) Köklü bir geçmişe sahiptir.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8

 • Bu doktorlar bir âlem arkadaş! Neredeyse söylediklerinin
  hiçbirini anlamadım. Görünen o ki bildiğimiz Türkçeden
  ayrı olarak yalnızca kendi aralarında kullandıkları bir
  söz dağarcığı ile de iletişim kurabiliyorlar. Yazıları da bir
  acayip! Hepimizin bildiği harfler ama şekil şemal kargacık
  burgacık. Dumanla ya da ışıkla haberleşseler sanki
  daha iyi olacak. Hoş, benim kulaklarla beraber gözler de
  emeklilik dilekçesini verdi lakin yine de kâğıttaki yazıdan
  doktorun beni nereye gönderdiğini anlamış oldum. Dilim
  de dönmüyor ya bizim oralarda söylendiği gibi “Rütgen
  cekilcekmiş.” Zaten aklımdakileri İstanbul Türkçesiyle diyebilseydim
  bu kafayla âlim olurdum alimallah!
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine bir gönderme
  yoktur?
  A) Standart dile
  B) Bazı iletişim araçlarına
  C) Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevine
  D) Jargona
  E) Beden diline
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9

 • Bir suna uçurdum Çıldır elinden
  Arpaçay’ı Gars’ı geçin durnalar
  Yoluz uğrarısa bah Gağızman’a
  Fuat Bey’de bir çay için durnalar
  Bu dizelerle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ağız özelliği gösteren ifadeler vardır.
  B) Örneklemeye başvurulmuştur.
  C) Dil, sanatsal işlevde kullanılmıştır.
  D) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
  E) Sade ve içten bir söyleyişe sahiptir.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10

 • Bugünlerde sokaklarımızın ve caddelerimizin yabancı
  kelimelerle kirlendiği doğrudur ama bence Türkçenin
  asıl derdi, bir ur gibi sokaklarımızı ve caddelerimizi saran
  yabancı kelimeler değil, bizim Türkçe yaşamayışımızdır.
  O kafelerde içtiklerimiz, o arenalarda attığımız naralardır
  asıl Türkçeyi yaralayan. Niçin yabancı kelimelere meylediyoruz
  çünkü hayatımızı Türkçe yaşamıyoruz. Türkçenin
  kelimelerinin de bize yetmeyeceğini düşünüyoruz. Sadece
  tabelaları indirdiğimizde Türkçenin dertleri son bulmayacak
  bence. Türkçenin derdine derman olmak istiyorsak
  önce başkalarının hayatını yaşamaktan vazgeçmeliyiz.
  Bu parçada asıl yakınılan durum aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Yabancı kökenli sözcüklerin yaygınlığı
  B) Millî kültürden uzaklaşılmasının dilde bulduğu karşılıklar
  C) Dilin kullanımına dair dikkatsizlik
  D) Çağın gereklerine ayak uydurulamaması
  E) Türkçenin duygu ve düşünceleri ifadede yetersiz olduğu algısı
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz

9.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Edebiyat dersi9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat dersi test çözme9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?