Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • 
  • “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine,
  dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl
  yayıldığına bir bakmazlar mı?”
  (Gaşiye suresi, 17-20. ayetler)
  • “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri
  ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibretler vardır.”
  (Al-i İmran suresi, 190. ayet)
  Bu ayetlerde;
  I. akıl,
  II. vahiy,
  III. duyular
  gibi bilgi kaynaklarından hangilerine vurgu yapılmaktadır?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4

 • İslam düşünce geleneğinde bilgi sınırlı olup olmamasına
  göre bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Buradaki sınırlılık
  bilginin bulunduğu varlığın niteliğinden kaynaklanmaktadır.
  Buna göre Allah’ın bilgisi ile insanın bilgisinin niteliği
  birbirinden farklılaşmaktadır. Dolayısıyla Müslüman düşünürler,
  sınırlılık ölçütü açısından Allah’ın bilgisi ile insanın
  bilgisini ayrı kavramlarla karşılamışlardır.
  Bu parçada sözü edilen kavram çifti aşağıdakilerden
  hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Kadîm – Hâdis
  B) Yakin – Zan
  C) Kesbî – Vehmî
  D) Zarurî – Kesbî
  E) Yakin - Hâdis
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7

 • “Yeryüzünde birbirine komşu bahçeler, üzüm bağları,
  ekinler; sürgünlü-çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları
  vardır; hepsi bir tek su ile sulanır. Böyle iken üründe bir
  kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını
  kullanan insanlar için ibretler vardır.”
  (Rad suresi, ayet)
  Bu ayette hakikate ulaşmak için;
  I. duyularla elde edilen veriler üzerinde düşünmek,
  II. varlıkların değişimlerinden dersler çıkarmak,
  III. varlıklar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dikkat etmek
  hususlarından hangileri vurgulanmaktadır?
  A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8

 • Bilgiye ulaşıp onu üretebilen bir varlık olarak insanın ulaşamayacağı
  bilgiler de bulunmaktadır. Bu tür bilgi alanına
  gayb denir ve bunlara ulaşmak ancak vahiy ile mümkün
  olabilir.
  Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine yalnızca
  vahiy yoluyla ulaşılabilir?
  A) Evrenin yaratılışındaki evreler
  B) İyi kötü davranışların neler olduğu
  C) Geçmiş toplumların nasıl yaşadıkları
  D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı
  E) Doğru sözün ölçütünün neler olabileceği
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9

 • Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı olarak
  akl-ı selime verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?
  A) Çocukların dini sorumluluktan muaf olması
  B) Aklı, dini sorumluluğun ön şartı kabul etmesi
  C) İnsanı, akıl yetisinden dolayı vahye muhatap alması
  D) Akla zarar verdiği için kötü alışkanlıkların yasaklaması
  E) Kur’an’da, aklın kullanılmasına çokça vurgu yapılması
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10

 • Aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanan bilgi kaynağı
  diğerlerinden farklıdır?
  A) “Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?” (Yasin suresi, 6 ayet)
  B) “… Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama şimdi onu (Kur’an’ı), dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık…” (Şura suresi, 5 ayet)
  C) “Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır.”(Nahl suresi, 1 ayet)
  D) “Yine onlara, ‘Göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir?’ diye sorsan, hiç tereddütsüz ‘Allah’tır’ derler. Derki: “ Hamd Allah’a mahsustur. ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar.” (Ankebût suresi, 6 ayet)
  E) “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler (ayetler) vardır.” (Al-i İmran suresi, 190. ayet)
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 11

 • “Ey iman edenler! Size bir fâsık bir haber getirirse, bilmeyerek
  bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak
  için o haberin doğruluğunu araştırın.”
  (Hucurat suresi, ayet)
  Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haberi getirenin kim olduğuna bakılması gerektiği
  B) Bilginin kimden geldiğine dikkat edilmesi gerektiği
  C) Edinilen ilk bilgiyle harekete geçilmemesi gerektiği
  D) Bilginin kaynağı ve doğruluğunun araştırılması gerektiği
  E) Davranışın sebep olduğu sonuçtan yapanın etkileneceği
 • 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı