Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 1
 • “Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak
  gerektiğini öğrenmek için izleriz”
  Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) İnsanlar, başkalarının hatalarını izleyerek de ders alabilirler
  B) Bir insanın davranışlarını izlemek onu mutlaka örnek alacağımız anlamına gelmez
  C) Çocuklar kişilik gelişiminde başkalarını örnek alarak doğru yola ulaşırlar
  D) Başkalarının hatlarını görmek doğruyu anlamamız için bize rehberlik eder
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 2
 • Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük
  yerine kullanılmıştır?
  A) Havuzun buz gibi soğuk suyu bizi kendimize getirdi
  B) Daha çok kazanmak için daha çok çalışmalıyız
  C) Toplantıda yumuşak davranışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı
  D) Adana insanların evinden olmasına öyle çok üzüldü ki
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır?
  A) Okulun duvarlarını büyük bir zevkle boyadık
  B) Güzelliğin resmini ben bu ovalarda gördüm
  C) Onun düşüncelerini anlamak için iyi dinlememiz gerekir
  D) Bebeğin resmini koltuğun altına saklamışlar
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir görüş belirtiyor
  A) Başkentimiz olan Ankara’yı çok beğeniyorum
  B) Şiir okumayı herkes beceremez
  C) ’Yaprak Dökümü’ adlı roman Reşat Nuri Güntekin’in romanıdır
  D) Romanlar şiirlere göre daha zor yazılırlar
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 5
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır?
  A) Doğanın her tarafında \ bir mucize \ vardır
  B) Eski arkadaşlarım \ beni \ okulda \ aramışlar
  C) İnsanlığı \ yüceltecek olan \ ilimdir
  D) Soruyu nasıl çözdüğümü \ hatırlamıyorum
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır?
  A) Çocuk babasını çok özlemişti
  B) Bu keskin tavrınla kendine zarar verirsin
  C) Bu ağır sözler onu üzdü
  D) Sınıfını geçemeyen öğrenci ağladı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 8
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur?

  A) Bilim, insanların geleceğini etkiler
  B) İnsanın en tehlikelisi, en cahil olanıdır
  C) Cahil insandan her kötülük beklenir
  D) Halkı aydınlatmalı; ama ona gerçekleri öğretmeliyiz
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 10
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Büyükbabası yaşlandıkça yeni huylar ediniyor
  B) Topladığı özdeyişleri ayrı fişlere yazıyordu
  C) Titreyen elleriyle kahve fincanına uzandı
  D) Onun çiğ davranışlarından rahatsız oluyorduk
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 11

 • "Bitirdi" kelimesi, hangi cümlede "yormak, güçsüz duruma düşürmek" anlamında
  kullanılmıştır?
  A) Üniversite tahsilini bitirdi
  B) Temizliği biraz önce bitirdi
  C) Bu zor yolculuğu da bitirdi
  D) Bu işlerde beni bitirdi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 13

 • “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) Yemeklerin çok sıcak olduğundan şikâyet etti
  B) Bu yıl havaların normalden sıcak olacağı söyleniyor
  C) Dün ziyaretine gittiğimiz aile bizi çok sıcak karşıladı
  D) Sıcaktan başı dönmeye başladı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 14

 • Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
  Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
  Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
  Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
  Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


  A) –mandan: Zengin Kafiye
  -ol: Tam Kafiye
  B) –dan :Redif
  -ol:Redif
  C) –mandan:Redif
  -ol:Tam Kafiye
  D) -dan:Redif
  -man:Zengin Kafiye
  -ol:Tam Kafiye
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 15
 • “Çevre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
  A) İyi bir çevrede yetişen insan,başarılı olur
  B) Bu şiir , edebiyat çevresinde büyük yankı uyandıracak
  C) Çevremizdeki insanlarla daima iyi geçinmeliyiz
  D) Okulda kendisine iyi bir çevre edinmiş
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 16
 • Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
  A) Hemen her gün yaptığımız işlerden biri de dinlenmektir
  B) Evde anne ve babamızı ;okulda öğretmenimizi dinleriz
  C) Radyoyu açar,haberleri bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz
  D) Hiç olmazsa günde üç dört saatimizi buna ayırırız
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 17
 • I. Dik açılar doksan derecedir
  II. Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş
  III. Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim
  IV. Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum
  Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV.
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 18
 • “ Aydınlanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır

  A) Panjurları açınca oda aydınlandı
  B) Sokakların aydınlığı elektrikler kesinlince kayboldu
  C) Öğretmenlerin asıl görevi yeni nesilleri aydınlatmaktır
  D) Gün artık erken aydınlanıyor
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 19
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi isim tamlamasıdır

  A) Ali, Türkçe kitabını kaybetmiş
  B) Okulumuzu mavi renge boyamışlar
  C) Kitap okumayı oldum alası çok sevmişimdir
  D) Sabah erken İstanbul’a gideceğiz
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 20
 • Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık,saygı ve korku
  verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır Savaş sonrasında,kendisine “Mutlu musunuz?”
  diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: “Evet,mutluyum,çünkü başardım”

  Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mutluluğun Önemi
  B) Atatürk’ün Başarısı
  C) Çalışma ve Başarı
  D) Çalışmanın Yöntemi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 21
 • “Çevre” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Bu çevrede ev kiraları çok yüksek
  B) Güzel motifler işlenmiş çevreleri sergilemişler
  C) Çevre kirliliği dünyanın en önemli sorunlarındandır
  D) Yıllarca aynı yerde kalmasına rağmen bir çevre edinememiş
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 22
 • “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?
  A) O ev çok uzakta kaldı
  B) O gün seninle görüşemedik
  C) O çok iyi bir insandı
  D) O iş ile ilgili konuşmak istemiyorum
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 23
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
  A) Çantam sandığımdan daha da ağır oldu
  B) Alev’in kitabı Gönül’ünkinden güzel
  C) Bazı arkadaşlarımla olmaktan mutluyum
  D) Bazıları benimle görüşmek istemiyor
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 24
 • Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır?
  A) Kadının canı burnundaydı
  B) Elindeki gazeteye bir iki dakika göz attı
  C) Adamın gözlerini kan bürümüştü
  D) Gözüme batan kirpiği çıkarmaya çalışıyordum
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 25

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

  A) Dil, sanat, edebiyat, bilim, bunların hepsi seçkinler içindir
  B) Aydının görevi halka gitmek değil, topluma yüksek bir kültür sağlamaktır
  C) Herkesin beni anlayacağını sanıyordum, ama bu konuda yanılmışım
  D) Bu öğrencilerin sözleri sizi şaşırtmasın, çalışkanların birçoğu böyle konuşur
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 26
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılıdır?
  A) Ressamın en başarılı çalışması budur
  B) Köyümüzde herkes gül yetiştirir
  C) Hava ısınınca insanın içi mutlulukla dolar
  D) Uzun saçlı çocuklar daha güzeldir
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 27
 • Komşular bilirler cümle bu işi,
  Arpa yemez, kırılmıştı her dişi
  Kuyruğunu kaldırırdı beş kişi
  Odun taşıdığım eşek nic’oldu

  Yukarıdaki şiirin uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) a-a-b-a B) a-a-a-a C) a-a-b-b D) a-a-a-b
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 28

 • “Akıntı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) Akşamdan beri musluğun akıntısı kesilmedi
  B) Gemi, denizdeki akıntıya kapılmış sürükleniyordu
  C) İlaç içtiği halde geceden beri burun akıntısı kesilmedi
  D) Ali akıntıya karşı kürek çektiğinin farkında değil mi?
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 29
 • Bu şehre, hatta bu semte gelmeyeli yıllar olmuştuOysaki ben çocukluğumun geçtiği ve gençlik hatıralarımla dolu olan bu eve çok içten duygularla bağlıydım

  Altı çizili sözcük bu cümlede sözcüğün hangi anlamında kullanılmıştır?
  A) Mecaz anlamında
  B) Terim anlamında
  C) Gerçek anlamında
  D) Yan anlamında
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 30
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?

  A) Sabahleyin uyanır uyanmaz, karga tulumba işe gidiyordu
  B) Ne yapacağı belli olmayan, deli bozuk bir adamla karşılaşmıştık
  C) Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu
  D) Çok sağlıklı ve çevik, çivi gibi bir adamdı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 31

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?
  A) Havaalanı sis yüzünden kapatılmış olabilir
  B) Uçağın iki saat sonra burada olması gerekiyor
  C) Hadi sizinle görüşmeyi kabul etti; ona ne demeyi düşünüyorsunuz?
  D) Onun böyle davranacağı çok önceden belliydi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 32

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

  A) Bu hafta Marmara’nın Doğusu yağışlı geçecek
  B) Herkez tembellik edip,ders çalışmıyor
  C) Yanlışlarıyla öğretmenlerin tepkisini çekiyordu
  D) Omuzumda bir ağırlık var sanki
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 34

 • Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, yelkenlerini rüzgâra göre ayarlA)

  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır?

  A) Büyük meydanlarda her zaman büyük insanlar nutuk atmaz bunu bil
  B) Bilmediğin bir konuysa konuma; sus ve dinle
  C) Zaman sana uymazsa sen zamana uy
  D) Geleceğin ile ilgili kaygıların varsa, daha çok çalış
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 35

 • Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

  A) Kentimizde her yıl kitap fuarı düzenleniyor
  B) Fuara her yıl nitelikli yazarlar konuk oluyor
  C) Bu yıl, içerik bakımından doyurucu bir kitap fuarı açıldı
  D) Fuara ilgi oldukça yüksekti
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 36
 • “Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
  Şimdi dağlarında mor sümbül vard,ır
  Ormanlar koynunda bir serin dere,
  Dikenler içinde sarı gül vardır”

  Yukarıdaki dörtlükte işlenen duygu, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ayrılık korkusu
  B) Yalnızlık endişesi
  C) Memleket özlemi
  D) Doğa sevgisi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 37
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amacıyla, maksadıyla” anlamında
  kullanılmıştır?

  A) Senin için iyi şeyler söylediler
  B) Bu kitabı okumak için kütüphaneye gidiyor
  C) Bize geldiği için sevinçliydi
  D) Bu özveriye çocuğum için katlandım
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 38

 • öyle anlatılmaz bu savaş bence,
  Dağ, taş diele gelmiş kendi dilince,
  Hücum diye bir ses duydum ilkönce,
  Sonra Allah Allah dedi Mehmet’im


  Bu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
  A) Didaktik B) Pastoral C) Epik D) Lirik
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 39
 • “Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,
  Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi”


  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır?
  A) Tam kafiye B) Zengin kafiye C) Yarım kafiye D) Cinaslı kafiye
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 41
 • “Bir tablo ne denli ustaca ve kusursuz olursa olsun, yaşayan gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir Çünkü o bir kopyadır Oysa doğa sonsuz zenginlikleri ile bizi var eder, eğitir ve yeniler”

  Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanat yapıtları doğanın yerini tutabilir
  B) Doğa sanat yapıtları kadar faydalı olabilir
  C) Doğadan hareketle yapılan sanat yapıtları kusursuzdur
  D) En etkili sanat yapıtı bile doğanın yerini tutamaz
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 43
 • Ben, Kocaeli’nin güzel çehresini çok seviyorum” Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü,
  aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralandırılmıştır?
  A) Zamir – sıfat – sıfat
  B) Ad – sıfat – edat
  C) Zamir – sıfat – zarf
  D) Zamir – sıfat – zamir
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 44


 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) ’de Ankara’da oturuyordum
  B) Müzikte resim gibi evrensel bir sanattır
  C) Bazen öğretmenler de hata yapabilir
  D) Gebze’den Kocaeli’ne vapurla gittik
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 46


 • Aşağıdaki cümlelerde bulunan “-ki” lerden hangisi ilgi zamiridir?

  A) Dolabımdaki bütün elbiselerin kolları yırtıldı
  B) Bu elbise çok güzel,ama elimdeki daha güzel
  C) Bazı insanlar ellerindeki varlıkların kıymetini bilmezler
  D) Çocuk yüzündeki karamsarlığı göstermek istemedi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 47
 • “ Şanlı ordunun görüp asaletini,
  Kim derdi ki;dünyada yaşanmaz mahşer
  Tarihe damga vurmuş milletin azmini,
  Kırmaya yetmez gavurun kustuğu şer”

  Erdem Bozkurt
  Şiir işledigi konuya göre ne tür bir şiirdir?
  A) Pastoral şiir
  B) Didaktik şiir
  C) Lirik şiir
  D) Epik şiir
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 51


 • I. Mavi dünyamda sen bir bulutsun
  II. Göğün mavisine dalar giderim
  III. En çok maviyi severim
  IV. Mavi kalemlerden herhangi birisini seç

  Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ‘mavi’ kelimesi isimdir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV.
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 52

 • -Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

  A) Sinirli adamın gözü dönmüş gibiydi
  B) Ne yapacağını bilemiyor, etekleri zil çalıyordu
  C) Kendine geldiğinde arkadaşları gitmişti
  D) Kızcağız kulağından düşen küpeleri arıyordu
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 53
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama belirtili nesne görevindedir?

  A) Ahmet dünkü sınavda da başarılı oldu
  B) Çocuk sesleri ortama neşe kattı
  C) Ayşe boş vakitlerinde resim yapmayı çok severdi
  D) Arkadaşımın kalemini okulda unutmuşum
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 56
 • “Açık” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Balkon kapısını açık unutmuş
  B) Muslukları açık unutunca evi su basmış
  C) Köşedeki bakkal açık olabilir
  D) Açık konuşan insanları severim
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 57
 • “Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?

  A) Ekmek teknesinin yanışını seyretmek zorunda kaldı
  B) Ömer Seyfettin’i okuduktan sonra hayatımda çok şey değişti
  C) Okulun duvarları bu yıl ikinci kez boyandı
  D) Bu konulara daha dikkatli çalışmalısın
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 58

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır?

  A) Okulun bilgisayar sayısı ikiye katlandı
  B) Eski günleri düşününce, bir hüzün sarıyor etrafımı
  C) Okul kapısı hatırlattı bana geç kaldığımı
  D) Mutlu insanlarla çalışmak, insana kuvvet veriyor
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 59

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur?

  A) Çocuk küçücük ellerini ısıtmaya çalışıyordu
  B) Davete bütün öğrenciler çağrılacakmış
  C) Davranışları yaşadığı devrin aynasıydı
  D) ) Ucu sivriltilmiş tahtayı yere sapladı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 60
 • “Hergün, soru çözerek başarılı olursun”
  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi yukarıdaki gibidir?
  A) Bir zamanlar buralarda da ağaçlar vardı
  B) Yorulduğunda oturarak dinlenebilirsin
  C) Bir köşeye çekilip bizi izledi
  D) Sabahları sağlıklı olmak için yürümeliyiz
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 61
 • Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) Yine boş düşüncelere daldın
  B) Sende bunu yapacak yürek var mı?
  C) Kardeşim okumayı çabuk söktü
  D) Annem çamaşırları sermiş bile
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 62

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Evin içi de dışı da yeni boyandı
  B) Elindeki çapayı yere bıraktı
  C) Bahçede dolaşan çocuk caddeye çıktı
  D) Onun her zaman işi, en iyidir
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 63
 • Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
  I ) Bugünün işini yarına bırakma-
  II ) Ağaç yaş iken eğilir
  III ) Sakla samanı gelir zamanı
  IV ) Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı

  A) I B) II C) III D) IV
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 64
 • “Dünyaya geldiğim anda-
  Yürüdüm aynı zamanda-
  İki kapılı bir handa-
  Gidiyorum gündüz gece”

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  I ) Uyak düzeni aaab’ dir
  II ) Yarım uyakla yazılmıştır
  III ) ’ li hece ölçüsü kullanılmıştır
  IV ) Redif vardır
  A) I B) II C) III D) IV
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 65
 • Anlam genişlemesiyle somut bir sözcük yeni bir somut anlam daha kazanabilir
  Açıklamaya uygun anlam genişlemesi hangi sözcükte vardır?

  A) İşleri düzelince burnu büyüdü
  B) Öyle özledim ki, burnumda tütüyor
  C) Kayığın burnunu iskeleye çevirdi
  D) Ona aldırma, burnu havalardadır
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 66
 • Acı olsa da güzel bir duygudur gurbet ve duygusu…Sevmek güzel,kavuşmak güzeldir
  Yalnız hiç kimseye bağlı olmayanlar,kopmuşlar,talihsizdirler
  Paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülebilir?

  A) Bu durumda insan başkalarına yardımcı olmalıdır
  B) Bunların kimseye ihtiyaçları yoktur
  C) Böyleleri yalnız yaşamaktan zevk alırlar
  D) Şehir sokaklarını, kahvelerini,köprü altlarını böyleleri doldurur
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 68
 • Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?

  A) Çocuğunu dövdüğü için komşusuna ağza alınmaz sözler söyledi
  B) Sıkıştırılınca ağız değiştirmeye başladı
  C) Bir kenara çekip ağzını yoklamaya başladı
  D) İstanbul ağzıyla konuşmaya özen gösteriyordu
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 69
 • “Silmek” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi
  B) Türkü çağırarak evin camlarını siliyordu
  C) Genç şarkıcı, sesiyle diğerlerini sahneden sildi
  D) En sonunda listeden benim adımı silmişler
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 71
 • “Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Özne- yüklem
  B) Özne-nesne- yüklem
  C) Nesne- özne- yüklem
  D) Nesne- zarf tümleci- yüklem
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 72
 • Aydın karşılaştığı her meseleyi yeniden inceleyen insandır Fikirler üzerinde düşünülmeyince basmakalıp hale girerler Aydın başkalarından önce kendine karşı hür olan insandır Onun için hakikat en üstün kıymettir
  Yukarıdaki paragrafın konusu nedir?
  • A) Düşünce hürriyeti
  • B) Batıl inancın tehlikeleri
  • C) Aydının özelliği
  • D) Hakikatin önemi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 75

 • ”Ak “sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) Ak kanatlı kuşlar gördüm
  B) Gölde tatlı tatlı ,yüzüyor ak kuşlar
  C) Ak saçlarım gençliğimin geçtiğini söylüyor
  D) Ak günlerin müjdesi mi bu güzel bahar?
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 76
 • Sözcüğün “ temel anlamı” ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır

  Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?
  A) Onun soğuk davranışlarından anlaşılıyor
  B) Aramızdaki tüm bağlar koptu
  C) Evini satarak daha büyük bir ev alacakmış
  D) Haberi duyunca birden gözleri parladı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 78 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

  A) Defter almak için eve gitti
  B) Öğrenciler sınavdan önce hazırlıkları tamamladı
  C) O mesafe yakın mı, yoksa uzak mı?
  D) Kolumdaki ağrı bir türlü geçmedi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 79
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘kara’ sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) Hasan Bey kara gün dostu olarak gösterilecek tek insandır
  B) Hava kararıyor biz yavaş yavaşgidelim
  C) Kara haber tez duyulur
  D) Her şeyi kara düşünen ters bir adamdı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 80

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne-yüklem-dolaylı tümleç sıralamasına uygun
  dizilmiştir?
  A) Şu uçan kuşlara baksanA)
  B) Selam dahi vermeden kahvenin önünden geçti
  C) Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
  D) Yeni aldığı habere çok sevindi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 81
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü söyleyenin duygusu ağır basmaktadır?
  A) Tiyatro sinemadan daha faydalı bir sanat dalıdır
  B) Toplantıya yine gecikmişti
  C) Romanlarında insanların günlük yaşamını ele almış
  D) Düzenlenen toplantıya herkes katılmıştı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 82
 • “Bu kadar” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “az” anlamında kullanılmıştır?
  A) Bu kadar zaman nerelerdeydin?
  B) Bu kadar kalemi ne yapacaksın?
  C) Bu kadar zamanda ödevimi bitiremem ki!
  D) Bu kadar öğrenciyi nereye sığdıracaksın?
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 83
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
  A) Hayattaki en değerli şeyin mutluluk olduğunu biliyorsun
  B) Eskisi kadar yorgun hissetmiyorum kendimi
  C) En çok bu konuyu anladım
  D) Kendi kararlarını kendi vermek istiyor
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 84
 • Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük
  vardır?
  A) Ağacın kurdu içinde olur
  B) El ile gelen düğün bayram
  C) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  D) Bin bilsen de bir bilene danış
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 85
 • “Her şey insanla güzel
  Doğan güne karşı gerinen evler
  Mavi rüzgarların koştuğu sokak
  İnsan olmazsa kötü resimler gibi
  Lacivert bahçelerde başlayan bahar
  Temmuz tarlalarında başak”

  Şiirin teması nedir?
  A) Yaşama sevinci B) İnsan sevgisi
  C) Doğaya bağlılık D) Mutluluk özlemi
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 89
 • ”Halk şiiri halkın içinden çıkan ozanlarca oluşturulmuş ve yaşatılmıştır Sözlü
  geleneğe bağlı bu ürünler saz eşliğinde çalınır, söylenir Halkın duygularını yine
  onun anlayabileceği bir dilde anlatır”
  Paragraftan Aşağıdaki düşüncelerin hangisi çıkarılamaz?,
  A) Halk şiiri halkın duygularını yansıtır
  B) Halk şiiri saz ve sözün bütünleşmesidir
  C) Halk şiirinde halkın konuşma dili kullanılır
  D) Halk şairleri iyi eğitim almıştır
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 92

 • “Vaktiyle bu Ada’ya bu zamanda kuşlar uğrardı” Cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki
  seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Dolaylı tümleçZarf tümleciBelirtili nesneYüklem
  B) Zarf tümleciZarf tümleciÖzneBelirtili nesneYüklem
  C) Zarf tümleciDolaylı tümleciZarf tümleciÖzneYüklem
  D) Dolaylı tümleçZarf tümleciDolaylı tümleçBelirtili NesneYüklem
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 93
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
  Ötekilerden farklıdır?
  A) Yeni evime gün geçtikçe alışıyordum
  B) Onu her gün biraz daha yakından tanıyor¬dum
  C) Kadıncağız gitgide sararıp soluyordu
  D) Adam, gide gide bir köye vardı
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 94
 • “Geçmek" sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde "yolu düşmek" anlamıyla
  kullanıl¬mıştır?
  A) Bizden geçti artık, böyle işlere girişmem
  B) Şu masaya geçerseniz daha rahat edersi¬niz
  C) Sen de bizim caddeden elbet geçersin, diyordu
  D) Geçti güzelim yaz, tadına doyamadan
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 95 • “İptida Bağdat'asefer olandA)
  Atladı hendeği geçti Genç Osman
  Vuruldu sancaktar, kaptı bayrağı
  İletti bedene dikti Genç Osman”

  Yukarıdaki dörtlük konusuna göre şiir türlerinden aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

  A) lirik B) epik
  C) Didaktik D) Satirik
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 96

 • ''Bu saatte caddeler cıvıl cıvıl kaynıyor'' Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden
  hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Zarf tümleci- Özne - Yüklem
  B) Dolaylı tümleç- Nesne- Zarf tümleci- Yüklem
  C) Zarf tümleci- Özne- Zarf tümleci- Yüklem
  D) Zarf tümleci- Dolaylı tümleç- zarf tümleci- Yüklem
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz
 • 8.Sınıf Türkçe test çöz
 • 99
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
  A) Edebi türlerin birbirine benzeyen yönlerini belirlemek zordur
  B) Her yazıda, dil ve anlatım yönünden bütünlük olmalıdır
  C) Her yazı insanoğlunun düşüncelerini zenginleştirir
  D) Edebi türlerin kalıplaşmış bir yapıları olduğunu kimse söyleyemez
 • 8.Sınıf Türkçe Test Çöz

8.Sınıf Türkçe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Türkçe dersi8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Türkçe dersi test çözme8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Türkçe testi çöz8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Türkçe testi çöz8.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı