Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • “Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belli şeyler bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçim vasıtaları yarattık. Her şeyin kaynağı bizim yanımızdadır. Biz ancak belirli ölçüye göre indiririz.” (Hicr Suresi 19-21)
  Verilen ayet aşağıdakilerden hangisini ortaya koy maktadır?
  A) Diğer gezegenlerde de yaşayan canlıların olduğu
  B) Bütün canlıların rızıklarını Allah’ın verdiği
  C) İnsanların üstün özelliklere sahip olduğu
  D) Allah’ın her şeyi görüp, bildiği
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • Aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır?
  A) Rızık: Allah’ın bütün canlılara vermiş olduğu yiyecek, içecek ve diğer imkânların hepsi
  B) Âlem: Allah’ın yaratmış olduğu bütün varlıkları içine alan en büyük sistem
  C) İrade: İnsanın bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
  D) Kader: İnsanın başına gelebilecek bir olayı önceden tahmin edebilme gücü
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5
 • I Tarih boyunca birçok peygamber ve kutsal kitap gönderilmesi
  II İnsanın olaylar karşısında seçim yapabileceği bir irade gücünün olması
  III Dünya nüfusunun artması ile birlikte suç oranının artması
  IV Müslüman bir ailede dünyaya gelme
  Yukarıda verilenlerden hangilerinden dolayı Allah’ın insanı dünyada yaptıklarından sorumlu tuttuğu söylenebilir?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6


 • Aşağıdakilerden hangisi “Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır” ayetine örnek olarak gösterilemez?
  A) Dünya’nın kendi ekseni ve güneş etrafında sürekli olarak aynı hızda dönmesi
  B) Canlıların gereksinim duyabileceği şeylerin yeterli miktarda yaratılması
  C) İnsan vücudundaki organların birbiri ile uyumlu olarak çalışması
  D) Modern binaların simetrik bir yapıya sahip olması
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7

 • Nilüfer : Dünyadaki kusursuz düzen bilim ve teknoloji ile sağlanabilir
  Melike : Evrendeki varlıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur
  Emrah : Bütün canlılarda kusursuz yaratılış mucizesini gözlemleyebiliriz
  Mücahit : Çevresini dikkatli gözleyen insan Allah’ın varlığına ulaşabilir
  Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir Buna göre hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
  A) Nilüfer B) Melike
  C) Emrah D) Mücahit
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 9 • Dünya hayatıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanlar ölümle iç içe yaşarlar, ölümün ne zaman geleceğini kimse önceden bilemez
  B) Huzurlu bir ahiret hayatı insanın dünyadaki yaşamına bağlıdır
  C) Allah’ın emir ve yasaklarına uygun yaşayan insan bunun karşılığı olarak cenneti kazanır
  D) Ölümle birlikte insanın varlığı tamamen yok olmaktadır
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10
 • Adem Öğretmen :
  Çevremizde dikkatli bir gözlem yaptığımızda her şeyde kusursuz bir uyum, insanı kendine hayran
  bırakan bir denge ve işleyiş
  olduğunu görürüz Yer çekimi kuvveti, suların dünya üzerindeki döngüsü, canlılardaki kan dolaşımı bu duruma örnek olarak gösterilebilir
  Aşağıda verilen ayetlerden hangisi Adem Öğretmen’in açıkladığı konuya işaret etmektedir?
  A) “Rahman’ın yarattığında bir düzensizlik göremezsiniz. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk Suresi 3)
  B) Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonlarına bakmadılar mı? (Rum Suresi 9)
  C) Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. (Ra’d Suresi 11)
  D) Doğrusu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür, ondan sorumlu tutulacaksınız. (Zuhruf Suresi 44)
 • 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı