Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • “Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman
  ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine
  inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.”
  ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır.”
  dediler.”
  (Bakara suresi, 28 ayet)
  Bu ayette altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Peygamberler arasında ayrım yapılmamalıdır.
  B) Peygamberlere inanmak iman esaslarından biridir.
  C) Peygamberler insanlara doğru yolu göstermişlerdir.
  D) İnananlar bütün peygamberlere iman etmektedirler.
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • “And olsun, senden önce de peygamberler gönderdik.
  Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var,
  durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
  (Mü’min suresi, 7 ayet)
  Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
  A) Pek çok peygamber gönderilmiştir.
  B) Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir.
  C) Bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır.
  D) Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5
 • Peygamberler, Allah’ın mesajlarını insanlara ilettiklerinde,
  onunla kulları arasında elçilik yapmış olurlar. Bu elçilik
  görevi Arapçada risalet veya nübüvvet kelimesiyle ifade
  edilir.
  Buna göre, risalet ve nübüvvet kelimeleriyle ilgili
  I. mesaj demektir.
  II. birbirlerinin yerine kullanılabilir.
  III. peygamberlik görevi anlamına gelir.
  bilgilerinden hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I. B) Yalnız III.
  C) I ve II. D) II ve III.
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı
  Kerim’dir. Kur’an insanları hâlâ hayretler içinde bırakan
  ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. İnsanın
  onun bir benzerini ortaya koyamayacağını Yüce Allah
  şöyle vurgulamıştır: “- - - - .”
  Boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ayetlerin
  hangisi getirilmelidir?
  A) “Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde
  iseniz onun benzeri bir sûre de siz getirin…”
  (Bakara suresi, 2 ayet)
  B) “O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu
  Muhammed’e apaçık ayetler indirendir…”
  (Hadid suresi, ayet)
  C) “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri
  kilitli mi?”
  (Muhammmed suresi, 2 ayet)
  D) “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür…”
  (İsra suresi, ayet)
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 11
 • 1 “Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında
  İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi?
  İbrâhim “Rabb’im hayat veren ve öldürendir.” deyince
  o, “Hayat veren ve öldüren benim.” dedi. İbrahim “Allah
  güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan
  getir.” dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi.
  Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.”
  (Bakara suresi, 25 ayet)
  Bu ayette vurgulanan Hz. İbrahim’in özelliği aşağıdakilerin
  hangisidir?
  A) İsmet B) Fetanet
  C) Sıdk D) Emanet
 • 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı