Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Bir hikye veya romanda okur; kendisini, komusunu, her
  gn karlat olaylar bulabilmelidir. Elbette bu kadar
  da yeterli deildir. Bunlar kt ise bunlardan nefret etmeli,
  iyi ise bunlara imrenmelidir. Zaten yazarn baars da buradadr:
  Her gn karlalan fakat fark edilmeyen eyleri
  insanlarn dikkatine sunarak onlardan bir ders karmak.
  Bu parada edebiyatn aadakilerin hangisiyle ilikisi
  zerinde durulmutur?
  A) Gnlk yaamla
  B) Bilimsel gelimelerle
  C) Tarih olay veya kiilerle
  D) Ahlaki deer ve geleneklerle
  E) Dildeki lehe ve ive farkllklaryla
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • “Vah bana!” dedi genç adam; “Adanalı Mustafa’yı sağlığında
  duyup tanıyamadım. Tabii tanımazsın. Gazetelerde
  resmi çıkanları tanırsın yalnız. Ortalıkta görünenleri
  tanırsın. Her zaman başkalarından bir adım öne çıkanları
  tanırsın. İşte bu yüzden mesela Cahit Arf’ın bugün dünyada
  en büyük matematikçilerin arasında yer aldığını kimse
  bilmiyor.
  Bu parçada yazarın “genç adam”ın şahsında topluma
  vermek istediği asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilim ve teknik, çalışkan insanlarla gelişir.
  B) Bilim insanları buluşlarıyla tanınmak isterler.
  C) Bilimsel çalışmalardan gençler haberdar edilmelidir.
  D) Basına yansımayan bilim insanlarının değeri bilinmelidir.
  E) Toplumların yaşamında bilim insanları önemli bir yer
  tutar.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Kemal Tahir - - - - bir romancıdır diyebiliriz çünkü yakın
  tarihimize ışık tutacak romanlarını duygusallığın dışında
  gerçeklerden yola çıkarak yazmıştır.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
  getirilmelidir?
  A) realist B) romantik C) klasik
  D) parnasyen E) sembolist
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • I. 1 yüzyılın sonlarında realizm, natüralizm ve parnasizme
  tepki olarak Fransa’da ortaya çıkmıştır. Simgecilik olarak
  da bilinir. Dış çevrenin görüntülerini somut gerçeklikleri
  değil, bu görüntülerin izlenimlerinden, sezgilerinden yansıyan
  nitelikler şiire aktarılır. Şiirde anlam kapalıdır, buna
  göre şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarır. Söz
  sanatlarına sıkça başvurulur.
  II.
  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
  Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
  Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
  Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
  Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
  Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
  Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer
  Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta
  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
  Bu iki parça aşağıdaki sanat akımlarından hangisine
  ait bir açıklama ve örnek niteliği taşımaktadır?
  A) Klasisizm B) Dadizm C) Fütürizm
  D) Romantizm E) Sembolizm
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • – Söyle bakalım Oğuz, yalan nasıl bir şeydir?
  – Çok iyi bir şeydir öğretmenim. Eğer yutturabilirsen çok
  iyidir. Evde yalan söylemesem her gün dayak yerim.
  – Ben size ne dedim? İnsan büyüklerini örnek almalı.
  – İyi ya öğretmenim. Ablam anneme yalan söylüyor, annem
  de babama. Babam da alacaklı geldi mi kendini
  evde yok dedirtiyor.
  – Çık dışarı! Çık! Terbiyesiz!
  – Öğretmenim, siz demediniz mi ahlaklı adam doğru söyler,
  diye.
  – Otur yerine. Çocuklar, ahlak son derece iyi bir şeydir.
  Hepiniz ahlaklı olmalısınız.
  Bu parçada edebiyatın aşağıdaki işlevlerinden hangisi
  ön planda tutulmuştur?
  A) Hayal gücü kuvvetli bireyler yetiştirmek
  B) Dilin doğru ve etkili kullanımını sağlamak
  C) Olaylara farklı açılardan bakabilmeyi öğretmek
  D) Toplumsal sorunlara dikkat çekip değişime katkıda
  bulunmak
  E) Bireylerin “estetik” anlayışını geliştirerek onlara güzel
  vakit geçirtmek
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • – Oku da bak, dedi; değerini kendin daha iyi anlarsın.
  – Hayır, “Penkin” okuyamam.
  – Peki ama niçin? Olay yaratacak bir eser, daha şimdiden
  herkes ondan söz ediyor.
  – Bırak söz etsinler! Birtakım adamların iş gücü bu!
  – Merak edip okuyuver canım.
  – Nesini merak edeyim? Ne diye yazı yazar bu adamlar?
  Gönül eğlendirmek için herhâlde.
  – Haksızlık ediyorsun. Hayata o kadar yakın ki o kadar
  yaşıyor ki bunlar. Portreler canlı gibi. Tüccar, memur, subay,
  jandarma... Tıpkı yaşayan insanlar gibi.
  – Evet, bütün yaptıkları bu kadar. Bir insan alıp kopyasını
  çıkarıyorlar.
  Bu parçada sözü edilen eserin aşağıdaki akımların
  hangisinden izler taşıdığı söylenebilir?
  A) Realizm B) Romantizm C) Sembolizm
  D) Parnasizm E) Klasisizm
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Sen Türkiye’sin evim barkım köyüm obam Türkiye
  O senin çift çarşılı harp görmüş şehirlerin
  Sahilde Mersin, yayla türküsü Konya
  Adana’nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş’tan
  Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa’ya
  Bursa’nın, ya Bursa’nın ufak tefek taşları
  Uçan yıldızı dondurur Ardahan’ın kışları
  Erzincan’da bir kuş var kanadı gümüş pul pul
  Ve göğe kılıç gibi çekilmiş minarelerini
  Şehirler padişahı canım İstanbul
  dizeleri edebî eserlerin bireylerde duygu, düşünce, inanç,
  ülkü ve coşku birliği yaratarak onları ortak değerlerde
  kaynaştırdığının somut bir örneğini gösterir.
  Bu dizeler ve açıklama edebiyatın aşağıdaki bilimlerden
  hangisiyle olan ilişkisini vurgulamaktadır?
  A) Filoloji (dil bilimi) B) Folklor
  C) Psikoloji D) Felsefe
  E) Sosyoloji
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8
 • Adın nedir senin, oğlum?
  – Hasan.
  – Hasan, dinle!
  Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
  Benim de yandı içim anlayınca derdinizi
  Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
  O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
  Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
  Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.
  – Küfeyle öyle mi?
  – Hay hay! Neden bu söz lâkin?
  Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
  Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
  Bu parça aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir örnek
  teşkil etmez?
  A) Edebiyatın tarih bilimiyle olan ilişkisine
  B) Edebiyatın sosyal hayatın bizzat içinde yer aldığına
  C) Edebiyatın konusunun genel olarak “insan” olduğuna
  D) Bir çevrede tartışılanların edebî metinlere yansıyabileceğine
  E) Edebiyat ürünlerinde bir hayat görüşünden izler bulunabileceğine
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 11.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Aşağıdakilerin hangisi edebiyat-toplum ilişkisiyle ilgili
  yanlış bir bilgi içermektedir?
  A) Edebiyatın toplumsal gerçeklikle sıkı bir bağı vardır.
  B) Toplum, edebiyatın önemli bir kaynağını teşkil eder.
  C) Edebiyatın temel amacı toplumsal çözümler üretmektir.
  D) Edebî ürünlerde millî ve evrensel değerlere yer verilebilir.
  E) Sanatçılar, toplumun bir bireyi olarak eserlerini oluştururlar.
 • 11.Sınıf Edebiyat Test Çöz

11.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Edebiyat dersi11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat dersi test çözme11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü

11.Sınıf Edebiyat testi çöz11.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü bu ovadaki ağaçlı, kül yığınına benzeyen köylerde insanlar parça parça elleri, yanık derili yüzleri, kenarları çok kırışık gözleriyle çalışarak inatçı topraktan bir lokma ekmek söküp almaya uğraşırlar. dedemköy, kanalın yakınındadır. yalnız, sular beyşehir gölü’nden gelinceye kadar öyle azalır ki değil dönüm dönüm tarlaları, üç karışlık bir bostanı bile doyuramaz. yağmur yıllarında gülen yüzler, parlayan gözler kurak senelerde buruşur; kanalın sarı sularına dikilir, faydası olmayacağını bildiği hâlde bundan medet umar; yağmur yılları da ancak beş senede bir kendini gösterir. bu parçadan yola çıkılarak yazarın benimsediği sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? nizamettin bolayır üsküdar iskelesine yürüdü