Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye
  yarattım.”
  (Zariyat suresi, 5 ayet)
  • “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak
  için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir,
  çok bağışlayandır.”
  (Mülk suresi, ayet)
  Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) İnsanın belli bir amaçla yaratıldığı
  B) Dünyanın bir imtihan yeri olarak var edildiği
  C) İnsanların salih amelde yarışması gerektiği
  D) Allah’ın, kullarına karşı çok merhametli olduğu
  E) Cinlerin Allah’a kul olma sorumluluğunun olduğu
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
  birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak
  şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden
  indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda,
  yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve
  gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde
  elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.”
  (Bakara suresi, 16 ayet)
  Bu ayette kâinattaki olaylara dikkat çekilmesinin
  amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) Yaratılış hakkında düşünülmesini sağlama
  B) Çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturma
  C) Doğadaki düzenin bir yaratıcıya işaret ettiğini gösterme
  D) Doğanın insana lütfedilmiş bir nimet olduğu bilinci
  oluşturma
  E) Var olan düzenden hareketle insanda bir amaca yönelme
  duygusu oluşturması
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 6
 • Bir tek şeye inanıyorum: İnsan ruhu ölümsüzdür ve yok
  edilemezdir. Öte yakada hiçbir şey olmayabilir, bunun
  hiçbir önemi yok. Ölüm dediğimiz şey ölüm değil. Bir yeniden
  doğuş. Bir tırtıl koza olur. Sanırım ölümden sonra
  hayat var, insanın cesaretini kıran da bu. Kendimizi fişten
  çekilmiş bir telefon kablosu olarak görmek çok daha
  kolay olurdu. O zaman istediğiniz gibi yaşayabilirdiniz.
  Tanrı’nın hiçbir önemi olmazdı.
  (Andrei Tarkovski)
  Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
  A) Ölüm yalnızca bir geçiş kapısıdır.
  B) İnsan amaçsız yaratılmış olamaz.
  C) Ahiretin varlığı insana sorumluluk bilinci aşılar.
  D) İnsan ruhu onun yok olmasını engelleyen bir niteliğe
  sahiptir.
  E) Tanrının varlığıyla insan davranışları arasında bir ilişki
  kurulamaz.
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • “Karun, Musa’nın kavminden idi ve, onlara karşı azgınlık etmişti.
  Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü-
  kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti:
  Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah’ın sana verdiğinden
  (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste;
  ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği
  gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu
  arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”
  (Kasas suresi, 76 ve 7 ayetler)
  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde verilmek istenen
  mesajlardan biri değildir?
  A) İyiliğin karşılığı iyilik yapmaktır.
  B) Ahireti kazanmak için dünya işleri terk edilmelidir.
  C) Zenginlik insanı kibir hastalığına sürükleyebilir.
  D) Dünya ve ahiret hakkında dengeli bir tavır geliştirilmelidir.
  E) Servetin tek elde toplanıp paylaşılmaması toplumsal
  sorunlara sebep olur.
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10
 • “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan
  O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.
  Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor
  musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur
  arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.”
  (Mülk suresi, 3 ve ayetler)
  Bu ayetlerde evrendeki mükemmel düzen ve ahengin
  vurgulanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisi
  olabilir?
  A) Estetik düşünceyi geliştirmek
  B) Mutlak yaratıcıya dikkat çekmek
  C) Astronomi bilimine zemin oluşturmak
  D) Evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermek
  E) Uzayın sonsuzluğunun verdiği kaygıyı gidermek
 • 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı