Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Bilgelik, doru ve faydal bilginin hayata uygulanmasyla
  balayan, insann iinde yaad dnya ve toplumla
  uyumlu, yaamn en yksek amalarna ilikin bir kavraya
  sahip olmasn ngren ideal bir durumdur. Bilgelik,
  her eyi akl ile sorgulamak ve yorumlamak, bu nedenle
  de toplum iindeki yanl saplantlara da kar durabilmektir.
  Buna gre bilge insan ile ilgili aadakilerden hangisi
  sylenebilir?
  A) Var olan her eye beeni ile yaklaandr.
  B) Olanakl olan her bilgiye ulaan kiidir.
  C) Bilgiyi hayata uygulayan, aklc ve rasyonel kiidir.
  D) Sadece bilgi peinde koan kiidir.
  E) Gerei yorumlamada toplumun dncelerini yanstandr.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından biri
  olamaz?
  A) Rasyonel ve eleştirel düşünüş biçimi geliştirmek
  B) Bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak
  C) Bilgimizin imkan ve sınırlarını araştırmak
  D) Gözlemsel verilerden olgusal doğrulara ulaşmak
  E) Yaşamın özünü anlamaya ve açıklamaya çalışmak
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Felsefe ve hikmet ilişkisi doğrultusunda aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Hikmet bütün olup bitenin esasını bilmektir.
  B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır.
  C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir.
  D) Felsefe, hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı
  koymaz.
  E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve
  anlam sağlayacağı varsayılır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Antik Yunan’da sophos (bilge) “bilgileri kendisinde bulunduran
  hikmet sahibi kimse” olarak bilinirdi. Ancak insanın
  her şeyi bilemeyeceği gerçeği karşısında “Sophia” kelimesi
  “philia” sözcüğü ile birleştirilerek bilgiyi seven anlamına
  gelen “filozof”a dönüştürüldü. Filozof her şeyi bilen
  değil, bilgiyi ele geçirmek için uğraşan, peşinden koşan
  kişidir.
  Bu parçaya göre ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Bilge insan, bilginin imkan ve sınırlarına ulaşmış kişidir.
  B) Felsefe yapabilmek için bilge olmak gereklidir.
  C) Bilgelik felsefenin gelişimini sağlar.
  D) Filozof bilgi donanımlı insandır.
  E) Felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • • F. Bacon’a göre felsefe; “Deney ve gözleme dayanan
  bilimsel veriler üzerine düşünmektir.”
  • T. Hobbes’a göre; “Felsefe yapmak doğru düşünmektir.”
  • Platon’a göre felsefe; “Doğruyu bulma yolunda düşünsel
  bir çabadır.”
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin tanımının
  farklı yapılmasının nedeni olamaz?
  A) Konularının bireysel nitelikte olması
  B) İlgilendiği konuların çeşitli olması
  C) Düşünsel bir faaliyet olması
  D) Tarihsel süreç içinde farklı amaç ve işleve sahip olması
  E) Filozofların kişisel yaratıcılığına ve düşüncelerine dayanması
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Kant’a göre; “Sadece felsefe yapmak öğrenilir. Kendi düşünceni,
  dünyayı, toplumu, deneyimin bizde bıraktığı bilinmezlikleri
  eleştirerek...”
  Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
  ulaşılabilir?
  A) Felsefe, bir sorgulama etkinliğidir.
  B) Felsefe, bilimsel bilgi edinme çabasıdır.
  C) Felsefe, kapsamlı bilgiye ulaşma çabasıdır.
  D) Felsefe, insanın kendi yaşamını gözden geçirmesidir.
  E) Felsefe, her dönem farklı fikirlerin ortaya konmasıdır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Felsefe; toplum, tarih, bilim gibi insanların tümünü doğrudan
  ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda yapılabilir.
  Felsefe, filozofa bağlı söylem olarak ortaya çıkar ancak
  ortaya atılan düşüncelerin akla ve mantığa uygun gerekçelere
  dayandırılması gereklidir.
  Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden
  hangisine değinilmemiştir?
  A) Öznel olma
  B) Birikimsel olma
  C) Evrensel olma
  D) Akla ve mantığa dayanma
  E) Temellendirmeye dayalı olma
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Felsefenin amacı yalnızca evreni, doğayı tanımaya yönelik
  teorik bir bilgi elde etmek değil, aynı zamanda doğru
  davranışlarda bulunarak ahlaklı yaşamın yollarını öğrenmektir.
  Filozoflar da bilgi peşinde koşan ve savundukları
  düşüncelere uygun yaşayan insanlardır.
  Parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır?
  A) Felsefe varlık, bilgi ve değer hakkında belirli bir görüş
  elde etmeye çalışan bir çabadır.
  B) Felsefe akılcı incelemeye ve yaratıcı düşünceye dayanır.
  C) Felsefe yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünü
  sağlar.
  D) Felsefe, insana bir yaşam biçimi önerir.
  E) Felsefe, bilginin arayışında olmaktır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Felsefe, düşüncenin derinleşmesine; yani insan düşüncesinin
  sürekli olarak kendisine eğilip, kendisini bilinçli
  duruma getirmeye yönelmesine olanak sağlar. Geçmişten
  günümüze düşünceleri yansıtan kavramları tanıma
  olanağı verir.
  Buna göre yaşamın amacını sorgulayan bir kişiye felsefenin
  nasıl yardımcı olabileceğini aşağıdaki seçeneklerden
  hangisi doğru ifade eder?
  A) Bilimsel bilgilere ulaşmasını sağlayarak
  B) Hayatı olduğu gibi yaşama olanağı sunarak
  C) Hayata pozitif bakmasına sebep olarak
  D) Okuma ve çalışma becerisinin geliştirilmesi için ortam
  hazırlayarak
  E) Yaşamla ilgili çeşitli görüşleri öğrenme ve sorgulama
  olanağı sağlayarak
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Felsefe, insanı insan yapan araştırma ruhunun, anlamlandırma,
  yorumlama ve değerlendirme etkinliğinin, sorular
  sorma ve onlara cevap arama becerisinin, erdemli
  olma ve mutlu yaşama isteğinin bir ifadesidir.
  Parçadan yola çıkılarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan
  hangisine ulaşılabilir?
  A) Felsefe toplumsal yaşam kuralları koyar.
  B) Felsefe başarılı olmanın yollarını gösterir.
  C) Felsefe bilimsel bilgilere ulaşmayı sağlar.
  D) Felsefe yaşama sanatını öğretir.
  E) Felsefenin duygusal işlevi vardır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Aristoteles’in ünlü yapıtı Metafizik “Bütün insanlar doğal
  olarak bilmek ister.” cümlesi ile başlar. İnsan evreni, kendisini
  çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu, geçmişini
  ve bütünüyle kendisini tanımak ve bilmek ister.
  Buna göre felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılamaz?
  A) Felsefe kapsamlı bilgiye ulaşmaya çalışır.
  B) Felsefe varlığı anlama ve açıklama çabasıdır.
  C) Felsefe insanın kendi yaşamını sorgulamasının bir
  ürünüdür.
  D) Felsefenin doğuşunda büyük filozofların etkisi olmuştur.
  E) Felsefe yaşamın farklı yönlerinin merak edilip sorgulanmasıyla
  başlamıştır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?