Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Edebiyat, hangi konuya deinirse deinsin o konuyu kendi
  ilgi alanna katan bilim dallaryla yaramaz. Tarih bir
  olay ileyen bir edeb metin, bir tarih makalesine bilgi
  asndan denk olamaz. Edebiyat rnleri bilimsel bir tarih
  eseri kadar gvenilir de deildir. Sanatkrlarn amac,
  okurlarn etkilemek, onlarda gzellik duygusu uyandrmaktr
  sadece. Hibir okur da bir edeb eseri tarih kitab
  gibi eline alp okumaz.
  Bu parayla ilgili,
  I. Edebiyat, en ok tarih bilimiyle ilikilidir.
  II. Estetik kayg, edeb eserlerin k noktasn oluturur.
  III. Yazar ve airler eserlerinde tarih biliminden yararlanrlar.
  karmlarndan hangilerine ulalabilir?
  A) Yalnz I. B) Yalnz II. C) Yalnz III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • Bu alfabe, Türklerin Göktürk alfabesinden sonra ve Arap
  alfabesinden önce kullandıkları alfabedir. İlk İslami ürünler
  Türklerin bu alfabeyi kullandıkları (6-13 yy.) dönemde
  kaleme alınmıştır. Yusuf Has Hacib’e ait ilk siyasetnamenin
  bir nüshası da bu alfabeyle yazılmıştır. Dil, edebiyat
  ve kültür tarihimiz bakımından oldukça önemli olan bu
  eserde Yusuf Has Hacib, ideal bireylerden oluşan bir toplum
  ve devleti konu alır.
  Bu parçada sözü edilen alfabe, Yusuf Has Hacib’e ait
  eser ve bu eserde kullanılan dilin tarihî dönemi aşağıdakilerin
  hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Latin / Nutuk / Yeni Türkçe
  B) Soğd / Altun Yaruk / İlk Türkçe
  C) Uygur / Kutadgu Bilig / Eski Türkçe
  D) Kiril / Oğuz Kağan Destanı / Ana Türkçe
  E) Arap / Dede Korkut Hikâyeleri / Orta Türkçe
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisi edebiyatın din ile ilişkisini
  gösteren bir açıklama içermektedir?
  A) Şehname’de Efrasiyab adıyla geçen Alp Er Tunga,
  MÖ yüzyıla kadar devam eden Saka Devleti’nin
  hükümdarıdır.
  B) Manas Destanı, Kırgızların Kalmuklar, Çinliler, Uygurlarla
  yaptıkları hürriyet mücadelesini derin bir vatan
  ve millet sevgisiyle dile getirir.
  C) Evliya Çelebi’nin gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu
  olayları konu alan on ciltlik Seyahatname’si Türk
  kültür tarihi bakımından oldukça önemlidir.
  D) Saltukname, yeni toprakların yurt hâline getirilmesi ve
  Müslümanlaştırılması konusunda yazılan Battalname
  ve Danişmentname türünden bir halk hikâyesidir.
  E) Göktürk Kitabeleri’nde toprak bütünlüğünü sağlama
  ve devlet düzenini kurma, güçlü bir Türk milletinin
  varlığını devam ettirme ülküsü olarak işlenmiştir.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • … Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım
  kardeşim Kül Tigin ile iki şad ile ölesiye bitesiye çalıştım...
  Ondan sonra, Tanrı yardım ettiği için, ölecek milleti dirilttim,
  çıplak milleti giydirdim, yoksul milleti zengin ettim,
  az milleti çok ettim. Başka milletlerden daha iyi kıldım…
  Türk-Oğuz Beyleri ve milleti, işitin! Üstte gök çökmedikçe,
  altta yer delinmedikçe Türk milleti, senin devletini ve töreni
  kim yıkıp bozabilir?
  Bu edebî metin, edebiyatın hangi bilim dalıyla doğrudan
  ilgisini göstermektedir?
  A) Tarih B) Sosyoloji C) Psikoloji
  D) Felsefe E) Dil bilimi
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Orhun Abideleri, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk
  alfabesi ile II. Göktürk Devleti Dönemi'nde dikilmiş mezar
  taşlarıdır. Bulundukları tarihte Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri
  olarak kabul edilen kitabelerin en önemlileri Tonyukuk
  (716), Kül Tigin (732) ve Bilge Kağan (735) adına
  dikilmiştir.
  Bu parçada sözü edilen ürünler Türkçenin hangi dönemine
  aittir?
  A) İlk Türkçe B) Ana Türkçe C) Eski Türkçe
  D) Orta Türkçe E) Yeni Türkçe
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının
  bir özelliği değildir?
  A) Gök Tanrı inancının etkileri görülür.
  B) Dil, yabancı dillerin etkisinden oldukça uzaktır.
  C) Şiirlerde nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.
  D) Türkçenin bilinen ilk sözlüğü bu dönemde kaleme
  alınmıştır.
  E) Yazılı ve sözlü edebiyat şeklinde iki koldan gelişimini
  sürdürmüştür.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Halk edebiyatında kullanılan dil, halkın kullandığı
  sade Türkçedir.
  B) Divan edebiyatında Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar
  sıkça kullanılır.
  C) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı halk ve divan edebiyatı
  olmak üzere ikiye ayrılır.
  D) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının oluşumunda
  Tanzimat Fermanı’nın ilanı etkili olmuştur.
  E) Türk edebiyatının dönemlerinin belirlenmesinde kültürel
  değişim de göz önünde bulundurulmuştur.
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • ze kk tengri asra yaz yir klndukda iki ara kii ogl
  klnm. Kii oglnda ze em apam Bumin Kagan, stemi
  Kagan olurmu. Olurupan Trk budunung ilin trsin
  tutabirmi, itibirmi. (stte mavi gk, altta kara yer yaratldnda
  ikisi arasnda insanolu yaratlm. nsanoullar
  stne atalarm Bumin Kaan, stemi Kaan hkmdar
  olmu. Hkmdar olup Trk milletinin ilini, tresini tutmu,
  dzenlemi.)
  Bu para aadaki dnemlerin hangisine ait olabilir?
  A) Gei Dnemi
  B) Yazl edebiyat
  C) Szl edebiyat
  D) slami Dnem
  E) Tanzimat Dnemi
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 11
 • 1 Sen ki son ehl-i salbin krarak savletini,
  arkn en sevgili sultn Salhaddni,
  Kl Arslan gibi iclline ettin hayran...
  Sen ki, slm kuatm, bouyorken hsran,
  O demir emberi gsnde krp paraladn;
  Sen ki, rhunla beraber gezer ecrm adn;
  Sen ki, asra gmlsen taacaksn...Heyht,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu ciht...
  Bu para aadaki bilim dallarndan hangileriyle
  dorudan ilikilidir?
  A) Tarih ve din B) Corafya ve halk bilimi
  C) Sosyoloji ve dil bilimi D) Psikoloji ve psikiyatri
  E) Felsefe ve hukuk
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir