Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 1
 • Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden
  farklıdır?
  A) “...O (Allah), her an yaratma halindedir.”
  (Rahman suresi, 2 ayet)
  B) “Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden O’dur...”
  (Şura suresi, 1 ayet)
  C) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur...”
  (Rum suresi, 2 ayet)
  D) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık
  veririm...”
  (Bakara suresi, 18 ayet)
  E) “O, yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün
  değişmesi onun eseridir...”
  (Mü’minun suresi, 80. ayet)
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 2
 • Ne yana baksan sarılmış her yan
  Sarılan olur da saran olmaz mı?
  Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam?
  Bakıp da aynaya soran olmaz mı?
  (N. F. KISAKÜREK)
  Bu dizelerden evren ve içindekilerin meydana gelmesi
  ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
  A) Her varlığın bir eceli vardır.
  B) Bir sanat eseri gibi güzeldir.
  C) Varlıktaki düzen tesadüfle açıklanamaz.
  D) Sanatkârın varlığının delili eserinin var olmasıdır.
  E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar.
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 3
 • Evrende hibir ey babo, anlamsz ve amasz deildir.
  Her varlk birbiriyle uyum ierisinde, byk bir btnn
  paras olarak hareket etmektedir. Hibir varlk
  kendisi iin belirlenmi olan tabiat kanunlarnn dna
  kmamaktadr.
  Bu paradan aadaki yarglarn hangisine ulalamaz?
  A) Her eyin bir gayesi vardr.
  B) Varlklar arasnda bir uyumsuzluk yoktur.
  C) Her ey belli bir yasaya gre hareket etmektedir.
  D) Her varln evren btnlnde bir anlam vardr.
  E) Evrendeki dzen kendiliinden meydana gelmitir.
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 4
 • “...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi
  dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki
  tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi
  apaçık bir kitaptadır.”
  (En’am suresi, 5 ayet)
  Bu ayetten
  I. Allah’ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır.
  II. Allah kullarına merhametle muamele edendir.
  III. Her varlık Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 5
 • “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur.
  Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.
  Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
  Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan)
  göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.”
  (Mülk suresi, 3 ve ayetler)
  Bu ayetlerden
  I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.
  II. Varlıklar arasında uyum vardır.
  III. Evrende görülen düzen tek bir yaratıcının olduğunu
  göstermektedir.
  sonuçların hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III.
  D) II ve III. E) I, II ve III.
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 7
 • “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan
  yaptı. Gökten su indirerek size besin olsun diye onunla;
  (yerden) çeşitli ürünler çıkardı...”
  (Bakara suresi, 2 ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Canlıların, su ihtiyaçlarının yağmur ile karşılandığına
  B) Allah’ın, yeryüzünü ve gökleri yarattıktan sonra insanı
  yarattığına
  C) Yeryüzünün, insan için bir döşek gökyüzünün de bir
  tavan gibi tasarlandığına
  D) Allah’ın, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için ge
  rekli ortamı da yarattığına
  E) Canlılara besin olması için topraktan çeşit çeşit ürün
  ler çıkaranın Allah olduğuna
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 8
 • Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın yarattıklarını koruyup
  gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir?
  A) Evreni ve içindeki tüm varlıkları yoktan yaratmış olması
  B) Canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlar
  yaratması
  C) İnsana iyiyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırabilmesi
  için insana akıl vermesi
  D) İnsanlara doğru yolu göstermek üzere birçok peygamber
  göndermiş olması
  E) İnsanların doğru yaşaması için rehber olmak üzere
  ilahi kitaplar göndermiş olması
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 10
 • Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı
  evrende düzen kurulamazdı. İlahlardan biri yağmur
  yağdırmak isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı
  anda biri vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi.
  Evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir
  ikiliğin olmadığını göstermektedir.
  Bu durumu doğrudan vurgulayan ayet aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.”
  (Furkan suresi, ayet)
  B) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...”
  (Bakara suresi,16 ayet)
  C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.
  Sakın dengeyi bozmayın.”
  (Rahman Suresi, 7 ve ayetler)
  D) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğ
  lence olsun diye yaratmadık”.
  (Duhan suresi, 3 ayet)
  E) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı
  kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”
  (Enbiya suresi, 2 ayet)
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz
 • 11
 • 1 Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden
  farklıdır?
  A) “Gece ile gündüz, Güneş ile Ay Allah’ın varlığının delillerindendir...”
  (Fussilet suresi, 3 ayet)
  B) “ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde
  ne varsa onu da hakkıyla bilendir.”
  (Fatır suresi, 3 ayet)
  C) “Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün
  canlı varlıkları yaratması, Allah’ın varlığının işaretlerindendir...”
  (Şura suresi, 2 ayet)
  D) “… Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin
  düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu boşuna
  yaratmadın...”
  (Al-i İmran suresi, 19 ayet)
  E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar
  yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü
  olan, bilenin takdiridir. “
  (Yasin suresi 3 ayet)
 • 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Çöz

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi test çözme10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi çöz10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı